Обов'язки авторів

Стандарти звітності

Автори повідомлень про оригінальні дослідженнях повинні подати точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивне обговорення її значущості. Основні дані мають бути ясно подані у статті. Стаття повинна містити достатню кількість деталей і посилань, щоб дозволити іншим відтворити дослідження. Шахрайські або заздалегідь неточні заяви є неетичною поведінкою і є неприйнятними.

Огляди також повинні бути точними і об'єктивними.

Доступ і збереження даних

На вимогу редакції, якщо це можливо, автори повинні надати вихідні дані для рецензування, а також повинні бути готові надати громадськості доступ до цих даних (відповідно до ALPSP-STM Statement on Data and Databases) і в будь-якому випадку повинні бути готові зберігати такі дані протягом розумного часу після публікації.

Оригінальність і плагіат

Автори повинні гарантувати, що вони написали оригінальний твір, і якщо автори використовували роботи та / або слова інших авторів, тоді це повинно бути відповідним чином процитовано або вказано в посиланнях.

Плагіат має багато форм: від привласнення чужої роботи до копіювання або перефразування істотної частини іншої роботи (без зазначення авторства), щоб привласнити результати чужого дослідження. Плагіат в усіх його формах є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

Множинні, надлишкові або паралельні публікації

Автор не повинен публікувати рукописи, що описують за суттю одне і те ж дослідження у більш ніж в одному журналі. Подача ж рукопису до більш ніж одного журналу одночасно є неетичною поведінкою і неприйнятна.

Автор не повинен подавати на розгляд в інший журналі раніше опубліковані роботи. Публікація деяких видів статей (наприклад, перекладів) у більш ніж одному журналі іноді виправдана, якщо виконуються певні умови. Автори та редактори відповідних журналів повинні погодитися із вторинною публікацією, що повинна відображати ті ж дані і інтерпретацію, викладені у первинній статті. Посилання вихідної статті повинні цитуватися і у вторинній публікації.

Зазначення джерел

Роботи інших авторів завжди повинні бути вказані. Автори повинні зазначити публікації, які мали суттєвий вплив на зміст  роботи. Інформація, отримана в ході конфіденційних послуг, таких як рецензування рукописів або заявок на гранти, не повинна використовуватися без письмового дозволу автора роботи, пов'язаної з цими послугами.

Авторство статті

Авторство повинно бути обмежене тими, хто зробив значний внесок у концепцію, проектування, виконання або тлумачення опублікованого дослідження. Всі, хто зробив значний внесок, повинні бути перелічені як співавтори. Якщо є інші особи, які брали участь в деяких істотних аспектах дослідницького проекту, вони повинні бути перераховані у подяках або зазначені як співавтори.

Автор, що подає статтю, повинен забезпечити, щоб усі відповідні співавтори були включені до статті і  схвалили остаточний варіант статті та домовилися про  подання  для публікації.