Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє суттєву помилку або неточність в його власній опублікованій роботі, він має негайно проінформувати редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором, щоб прибрати або виправити статтю. Якщо редактор або видавець дізнаються від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, то автор зобов'язаний оперативно відмовитися від публікації або виправити статтю або подати редакції докази правильності вихідної статті.