Історія журналу

«Запорізький медичний журнал» заснований Запорізьким державним медичним університетом в 1999 році.  Періодичність видання – 6 разів на рік. Тираж – 200 примірників.

 Зареєстрований 02.03.2001 р. Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 4910).

Перереєстрований 27.02.2014 р. Державною реєстраційною службою України (свідоцтво КВ № 20603-10403ПР).

Перереєстрований 31.12.2021 р. Державною реєстраційною службою України (свідоцтво КВ № 25086-15026ПР).

 Журнал атестовано ВАК України як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузі медичних (Перелік № 9, затверджений постановою президії ВАК України від 14.11.2001 р. № 2-05/9) і фармацевтичних наук – ВАК України (перелік № 13, затверджений постановою президії ВАК України від 10.12.2003 р. № 1-05/10).

Повторно атестований ВАК – Перелік № 37 постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.

Повторно атестований у 2014 р. – накази МОН України № 1081 від 290.2014 р. та № 1279 від 06.11.2014 р.

Електронні копії виданих номерів журналу передаються на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Реферати статей публікуються в «Українському реферативному журналі», серія «Медицина».

Журнал обов’язково надсилається у  Бібліотеку Адміністрації Президента, Верховну Раду України, Вищу атестаційну комісію України, Державну медичну бібліотеку, Держкомінформ, Кабінет Міністрів України, Книжкову палату України, Львівську наукову бібліотеку ім. В.С.Стефаника, Міністерство юстиції України, Національну бібліотеку ім. В.І. Вернадського, Національну парламентську бібліотеку України, Одеську державну наукову бібліотеку ім. М.Горького, Харківську державну наукову бібліотеку ім. В.Г. Короленка, Національний інститут хірургії та трансплантології та до бібліотек медичних ВНЗ України, а також поширюється на території України через мережу «Укрпошта» (передплатний індекс – 90253 в Каталозі періодичних видань України).