Коркушко О.В.

Коркушко О.В., доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, керівник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів, Державна установа «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», заслужений діяч науки і техніки України, ScopusAuthorID: 7103049039