Нетяженко В.З.

Нетяженко В.З., доктор медичних наук, професор, член-кор. НАМН України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, заслужений діяч науки і техніки України

ScopusAuthorID: 6505761887

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3Wxj7RYAAAAJ&hl=ru