Никоненко О. С.

Никоненко О. С., доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, професор кафедризагальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Scopus Author ID: 7005667287

ORCID iD: 0000-0002-3903-1336

Google Scholar
ResearchGate