Процедури забезпечення оригінальності статей, опублікованих у журналі

Усі матеріали, представлені для публікації в журналі, розглядаються двома незалежними рецензентами, які оцінюють зміст  та оригінальність роботи.

Всі представлені статті повинні супроводжуватися декларацією авторів, що робота не була подана в будь-який інший журнал і раніше не була опублікована. Форма  декларації на  сайті журналу: www.zmj.zsmu.edu.ua

Подаючи  статтю до журналу автори визнають, що її будуть перевіряти на предмет плагіату. Всі виявлені випадки наукової несумлінності будуть розкриті, у тому числі через повідомлення відповідних установ.

Літературні редактори (українська, російська та англійська мови) перевіряють граматику та стилістику рукопису.  Цитати з інших статей повинні бути відповідно вказані в  першоджерелах.

Остаточна оцінка редколегії стосовно кожної статті частково засновано на критеріях, розроблених Комітетом з публікації етики (COPE: www.publicationethics.org/resources/flowcharts).