Математичний аналіз патогенетичних факторів розвитку гострих запальних захворювань бронхолегеневої системи в дітей раннього віку

Автор(и)

  • G. O. Lezhenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine, https://orcid.org/0000-0003-0851-4586
  • О. Ye. Pashkova Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • V. N. Shvets Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • H. V. Kraynya Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2017.5.110161

Ключові слова:

запальні захворювання бронхолегеневої системи, діти раннього віку, факторний аналіз, кластерний аналіз

Анотація

Мета роботи – дослідити факторну структуру та встановити взаємозв’язок патогенетичних ланок розвитку гострих захворювань бронхолегеневої системи в дітей раннього віку.

Матеріали та методи. Обстежили 59 дітей раннього віку (середній вік – 13,8 ± 1,4 місяця), які хворі на гострі запальні бронхолегеневі захворювання. За допомогою імуноферментного аналізу досліджувався вміст у сироватці крові 25-гідроксівітаміну Д (25(ОН)D), вітамін-Д-зв’язуючого білка, hBPI, кателіцидину LL-37, ß1-дефензину, лактоферину. Відбір прогностично значущих патогенетичних чинників розвитку гострої бронхолегеневої патології здійснювали за допомогою ROC-аналізу. Процедуру класифікації об’єктів виконували за допомогою ієрархічної кластеризації (Hierarchical Cluster Analysis) методом центроїдної кластеризації.

Результати. За результатами ROC-аналізу відібрано 15 потенційних предикторів розвитку гострих запальних захворювань бронхолегеневої системи в дітей раннього віку. Проведений факторний аналіз дав можливість виділити 6 головних компонент, з них найбільший внесок у розвиток захворювань із факторними навантаженнями понад 0,6 вносили «фактор анемії», «фактор запалення», «материнський фактор», «фактор забезпеченості вітаміном Д», «імунний фактор» і «фактор кальцієвого обміну». Процедура ієрархічного кластерного аналізу підтвердила ініціальну роль імунозапальних компонентів.

Висновки. Виділені фактори дали можливість визначити групу параметрів, на яку необхідно впливати для досягнення максимального ефекту при профілактичних та лікувальних заходах. Передовсім необхідно впливати на «фактор анемії» та «фактор фосфорно-кальцієвого обміну», «фактор забезпеченості вітаміном Д». Заходи, що спрямовані на запобігання та лікування патологічного перебігу станів вагітності, даватимуть змогу стабілізувати надалі «материнський фактор».

Посилання

Brodsky, I. B., Bondarenko, V. M., Tomashevskaya, N. N., Sadchikova, E. R., & Goldman, I. L. (2013). Antimikrobnye, immunomoduliruyuschie i prebioticheskie svojstva laktoferrina [Antimicrobial, immunomodulatory and prebiotic properties of lactoferrin]. Byulleten´ Orenburgskogo nauchnogo centra UrO RAN, 4, 3–15. [in Russian].

Vaschenko, V. I., Vil'yaninov, V. N., & Shabanov, P. D. (2016). Protivomikrobnoe i protivovirusnoe dejstvie defensinov cheloveka: patogeneticheskoe znachenie i perspektivy primeneniya v lekarstvennoj terapii [Antimicrobial and antiviral effects of human defensins: pathogenetic value and prospective application to medicinal therapy]. Obzory po klinicheskoj farmakologii i lekarstvennoj terapii, 14(2), 3–37. [in Russian]. doi: 10.17816/RCF1423-37.

Zakharova, I. N., Yablochkova, S. V., & Dmitrieva, Yu. A. (2013). Izvestnye i neizvestnye e´ffekty vitamina D [Well-known and Indeterminate Effects of Vitamin D]. Voprosy sovremennoj pediatrii, 12(2), 20–25. [in Russian].

Karaulov, A. V., Klimov, E´. V., & Volkov, O. N. (2001) Izmeneniya gumoral´nykh i sekretornykh faktorov zaschity pri immunoterapii chasto i dlitel´no boleyuschikh detej [The changes in humoral and secretory protective factors in immunotherapy of often and long-term ill children]. Uspekhi klinicheskoj immunologii i allergologii, 167–169. [in Russian].

Lezhenko, G., Abaturov, A., Pashkova, E., & Abramov, A. (2014). Uroven´ protivomikrobnykh belkov u detej s vospalitel´nymi zabolevaniyami respiratornogo trakta [The content of the antimicrobial proteins in children with inflammatory diseases of the respiratory tract]. Pediatriya. Vostochnaya Evropa, 1(15), 21–30. [in Russian].

Litvin, A. A., Kalinin, A. L., & Trizna, N. M. (2008). Ispol´zovanie dannykh dokazatel´noj mediciny v klinicheskoj praktike (soobschenie 3 – diagnosticheskie issledovaniya) [Use of data of evidence based medicine in clinical practice (report 3 — diagnostic tests)]. Problemy zdorov´ya i e´kologii, 4(18), 12–19. [in Russian].

Mishlanov, V. Yu. (2014). Defenziny i drugie protivomikrobnye peptidy: rol´ narushenij beloksinteziruyuschej sposobnosti nejtrofilov v patogeneze zabolevanij organov dykhaniya [Defensins and other antimicrobial peptides and a role of neutrophil protein-synthesing function disorders for pathogenesis of respiratory diseases]. Pul´monologiya, 3, 104–112. [in Russian].

Romancov, M. G., & Ershov, F. I. (2009). Chasto boleyuschie deti [The frequently ill children]. Moscow: GEOTAR-Media. [in Russian].

Tikhomirov, N. P., Tikhomirova, T. M., & Ushmaej, O. S. (2011). Metody e´konometriki i mnogomernogo statisticheskogo analiza [The methods of econometrics and multidimensional statistical analysis]. Moscow: Ekonomika. [in Russian].

Tchepeleva, M. V. (2013). Faktornyj analiz v ocenke sostoyaniya kletochnogo immuniteta u pacientov s gnojno-vospalitel´nymi zabolevaniyami dlinnykh trubchatykh kostej i krupnykh sustavov [The factorial analysis in evaluation of cell immunity of patients with pyo-inflammatory diseases of long bones and large joints]. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika, 11, 41–45. [in Russian].

Shadrin, O. G., & Dyukareva-Bezdenezhnykh, S. V. (2016). Puti povysheniya e´ffektivnosti lecheniya bronkholegochnykh zabolevanij u detej rannego vozrasta [Ways of Improvement of Treatment Efficacy of Bronchopulmonary Diseases in Infants]. Zdorov´e rebenka, 8(76), 37–40. [in Russian]. doi: 10.22141/2224-0551.8.76.2016.90821.

Yulish, Ye. I., Krivuschev, B. I., & Yaroshenko, S. Ya. (2011). Podkhody k terapii ostrykh respiratornykh zabolevanij u chasto i dlitel´no boleyuschikh detej [Approaches to the therapy of acute respiratory diseases in children with frequent and long-term illnesses]. Zdorov´e rebenka, 2, 85–89. [in Russian].

Belderbos, M. E., Houben, M. L., Wilbrink, B., Lentjes, E., Bloemen, E. M., Kimpen, J. L., et al. (2011). Cord blood vitamin D deficiency is associated with respiratory syncytial virus bronchiolitis. Pediatrics, 127(6), 1513–1520. doi: 10.1542/peds.2010-3054.

Hancock, R. E., & Sahl, H. G. (2006). Antimicrobial and host-defense peptides as new anti-infective therapeutic strategies. Nat Biotechnol, 24(12), 1551–1567. doi: 10.1038/nbt1267.

Hansdottir, S., Monick, M. M., Hinde, S. L., Lovan, N., Look, D. C., & Hunninghake, G. W. (2008). Respiratory epithelial cells convert inactive vitamin D to its active form: potential effects on host defense. J. Immunol, 181(10), 7090–7099. doi: 10.4049/jimmunol.181.10.7090.

Herr, C., Shaykhiev, R., & Bals, R. (2007). The role of cathelicidin and defensins in pulmonary inflammatory diseases. Expert Opin. Biol. Ther, 7, 1449–1461. doi: 10.1517/14712598.7.9.1449.

Holmskov, U. L. (2000) Collectins and collectin receptors in innate immunity. Apmis, 100, 1–59.

(2002). Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride. Washington, DC: National Academy Press.

Matkovic, V., & Heaney, R. P. (1992). Calcium balance during human growth: evidence for threshold behavior. Am. J. Clin. Nutr, 55, 992–6.

Salles, J., Chanet, A., Giraudet, C., Patrac, V., Pierre, P., Jourdan, M., et al. (2013). 1, 25 (OH) 2‐vitamin D3 enhances the stimulating effect of leucine and insulin on protein synthesis rate through Akt/PKB and mTOR mediated pathways in murine C2C12 skeletal myotubes. Molecular nutrition & food research, 57(12), 2137–2146. doi: 10.1002/mnfr.201300074.

Specker, B. L. (1996). Evidence for an interaction between calcium intake and physical activity on changes in bone mineral density. J. Bone Miner. Res, 11(10), 1539–44. doi:10.1002/jbmr.5650111022.

Wayse, V., Yousafzai, A., Mogale, K., & Filteau, S. (2004). Association of subclinical vitamin D deficiency with severe acute lower respiratory infection in Indian children under 5 y. Eur. J. Clin. Nutr, 58, 563–567. doi: 10.1038/sj.ejcn.1601845.

Yim, S., Dhawan, P., Ragunath, C., Christakos, S., & Diamond, G. (2007). Induction of cathelicidin in normal and CF bronchial epithelial cells by 1,25 dihydroxyVitamin D3. Journal of Cystic Fibrosis, 6(6), 403–410. doi: 10.1016/j.jcf.2007.03.003.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження