Аналіз особливостей виявлення, діагностики та перебігу туберкульозу у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ

Автор(и)

  • V. P. Melnyk Private Higher Educational Establishment «Kyiv Medical University», Ukraine,
  • T. H. Khursa Private Higher Educational Establishment «Kyiv Medical University», Ukraine,
  • Ya. О. Yakymova Private Higher Educational Establishment «Kyiv Medical University», Ukraine,
  • G. Ya. Soloninka Private Higher Educational Establishment «Kyiv Medical University», Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2017.5.110163

Ключові слова:

ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ, туберкульоз, виявлення та діагностика туберкульозу, імунодефіцит, CD4 клітини

Анотація

Мета роботи – проаналізувати динаміку виявлення туберкульозу та ВІЛ/СНІДу при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ, з’ясувати основні клінічні форми туберкульозу, тип туберкульозного процесу та структуру захворюваності, залежність клінічної форми туберкульозу від кількості CD4 клітин.

Матеріали та методи. Обстежили 155 хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ та 155 хворих на туберкульоз без ВІЛ-інфекції. Усім хворим здійснили загальноклінічне обстеження, лабораторні, рентгенологічні, мікробіологічні, гістологічні дослідження (при позалегеневому туберкульозі).

Результати. У всіх хворих на ко-інфекцію виявляли переважно туберкульоз органів дихання (в 70,3 % ВІЛ-позитивних і 89 % ВІЛ-негативних хворих). У ВІЛ-позитивних пацієнтів туберкульоз частіше виявляли пасивним шляхом (81 %), а у ВІЛ-негативних – активним шляхом (78 %). У 66,5 % хворих первинно виявили ВІЛ-інфекцію, у 21,3 % – першим виявлено туберкульоз, у 12,2 % ВІЛ-інфекція та туберкульоз виявлені одночасно. За клінічними формами переважав інфільтративний і дисемінований ТБ. Легеневий туберкульоз діагностовано в 70,3 % хворих, позалегеневий – в 11 %, легеневий і позалегеневий туберкульоз – у 18,7 %. У 28,4 % хворих виявлений імунодефіцит із кількістю CD4 клітинменше ніж100в 1 мм3, у 22,6 % хворих – 101–200 CD4 клітин в 1 мм3, в 10,3 % – 201–300 CD4 в 1 мм3 , у 14,8 % хворих – 301–500 CD4 в 1 мм3 та у23,9 % ≥ 500 CD4 в 1 мм3. У 56,1 % пацієнтів спостерігався вперше діагностований туберкульоз, у 28,4 % – рецидив туберкульозу, у 7,7 % пацієнтів – туберкульоз після попереднього неефективного лікування, у 7,7 % – туберкульоз із лікуванням після перерви. Бактеріовиділення (скопічним методом) виявили у 42,6 % хворих, бактеріологічним методом – у 73,9 %, молекулярно-генетичним методом – у 93,2 %, типові морфологічні зміни (гістологічним методом) – у 10,0 % пацієнтів.

Висновки. Серед хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ у 66,5 % пацієнтів первинно виявляється ВІЛ-інфекція, в 70,3 % хворих діагностується легеневий туберкульоз, відзначається суттєве недовиявлення позалегеневого туберкульозу. У 47,7 % хворих виявлена атипова локалізація легеневого туберкульозу. У 51 % був виражений імунодефіцит (CD4 < 200/мм3 , з них – у 28,4 % – CD4 < 100/мм3), серед таких пацієнтів у більшості діагностувався дисемінований і міліарний ТБ. Бактеріовиділення у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ методом скопії виявлені у 42,6 %, що в 1,6 раза менше, ніж у хворих на туберкульоз без ВІЛ-інфекції.

Посилання

Kyivskyi miskyi tsentr profilaktyky ta borotby zi SNIDom. (2015) Protydiia epidemiyi VIL-infektsii/SNIDu u m. Kyevi [Opposition to the HIV/AIDS epidemic in Kyiv city]. Kyiv. [in Ukrainian].

Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy, Vseukrainskyi tsentr kontroliu za tuberkulozom. (2015) Tuberkuloz v Ukraini [Tuberculosis in Ukraine]. Kyiv. [in Ukrainian].

(2016). Global tuberculosis report. Publications for Global Report [Electronic resource]. Geneva: World Health Organization, Proceedings. Retrieved from http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2016_main_text.pdf?ua=1/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження