Синтез і фізико-хімічні властивості 2-((5-(гідрокси(феніл)метил)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот та їхніх солей

Автор(и)

  • A. M. Rud Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • A. G. Kaplaushenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • I. O. Yurchenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2018.1.122126

Ключові слова:

1, 2, 4-тріазол, синтез, фізико-хімічні властивості

Анотація

Сьогодні в області фармації та медицини гостро стоїть питання про створення нових ліків вітчизняного виробника, які замінювали б дорогі закордонні аналоги. Тому актуальним є синтез нових вітчизняних біологічно-активних сполук.

Відомо, що на основі 1,2,4-тріазолу останнім часом синтезовано велику кількість нових 3-тіо та 4-амінопохідних, серед них знайдені сполуки, що мають високі показники фармакологічної активності. Спираючись на досвід попередніх досліджень щодо створення нових оригінальних лікарських препаратів, поставлено за мету синтезувати ряд 2-((5-(гідрокси(феніл)метил)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот, на основі яких отримати солі, котрі, за даними наукової літератури, мають високі показники фармакологічної активності.

Мета роботи – цілеспрямований синтез потенційних малотоксичних і високоефективних сполук із широким спектром фармакологічної активності серед похідних 5-(гідрокси(феніл)метил)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-тіонів, підтвердження їхньої індивідуальності й будови, а також вивчення фізико-хімічних властивостей, що надасть перспективи для дальшого фармакологічного скринінгу.

Матеріали та методи. 2-((5-(гідрокси(феніл)метил)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатні кислоти отримали нагріванням 5-(гідрокси(феніл)метил)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-тіонів із кислотою монохлорацетатною. Надалі синтезовані тіоацетатні кислоти підлягали модифікації.

Солі 2-((5-(гідрокси(феніл)метил)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот отримані взаємодією тіоацетатних кислот з еквівалентами натрій чи калій гідроксидів. Для отримання солей ферум (ІІ), купрум (ІІ) або цинк (ІІ) до розчинів, що одержали, додавали напівмолярні кількості відповідних сульфатів.

Солі 2-((5-(гідрокси(феніл)метил)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот з органічними основами отримані за реакцією кислот із піперидином чи морфоліном у середовищі етанолу.

Результати. Під час синтетичних досліджень одержали 13 нових сполук, що не описані раніше. Індивідуальність 2-((5-(гідрокси(феніл)метил)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот та їхніх солей після перекристалізації підтверджено методом тонкошарової хроматографії. Будову синтезованих сполук підтверджено комплексним використанням елементного аналізу та ІЧ-спектрофотометрії.

Висновки. Результати роботи підтверджують структуру синтезованих сполук, що свідчить про можливість надалі застосовувати їх у біологічних дослідженнях.

Посилання

Kaplaushenko, Т. М., & Panasenko, O. I. (2016) Synthesis and physical-chemical properties of 3-alkylthio-5-(quinoline-2-yl, 2-hydroxyquinoline-4-yl)-4-R-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazoles. Zaporozhye medical journal, 3, 99–103. doi: 10.14739/2310-1210.2016.3.76801

Shcherbak, M. O. (2015) Doslidzhennia syntetychnykh, fizyko-khimichnykh i biolohichnykh vlastyvostei 4-amino-5-(2-, 3-, 4-nitrofenil)-1,2,4-triazol-3-tioniv ta yikh N- i S-zamishchenykh (Dis.…kand. farm. nauk). [Research synthetic, physical, chemical and biological properties of 4-amino-5-(2-,3-,4-nitrophenyl)-1,2,4-triazole-3-thiones and their N- and S-substituted. Dr. farm. sci. diss.]. Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Kaplaushenko, T. M. (2016) Syntez, fizyko-khimichni vlastyvosti ta podalshi peretvorennia v riadu 5-(khinolin-2-il, 2-hidroksykhinolin-4-il)-4-R1-2,4-dyhidro-3N-1,2,4-triazol-3-tioniv [Synthesis, physical-chemical properties and further transformation of 5-(quinoline-2-yl, 2-hydroxyquinoline-4-yl)-4-R-2,4-dyhydro-3Н-1,2,4-triazole-3-thiones]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 2, 20–25. [in Ukrainian]. doi: 10.14739/2409-2932.2016.2.71083

Parchenko, V. V. (2012). Novi S-pokhidni 1,2,4-triazolu, yak potentsiini oryhinalni vitchyzniani veterynarni likarski zasoby [New s-derivatives of 1,2,4-triazoles as potential original home of veterinary pharmaceuticals]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 3, 42–48. [in Ukrainian].

Pruglo, Ye. S., Belay, I. M., Scherbуna, R.O., Kaplaushenko, A. G., & Parchenko, V.V. (2011) Vyvchennia hipohlikemichnoi aktyvnosti pokhidnykh 1,2,4-triazolu pry eksperymentalnii hiperlipidemii [Researching of hypoglycemic activity 1,2,4-triazol derivatives at experimental hyperlipidemia] Farmatsevtychnyi zhurnal, 1, 74–78. [in Ukrainian].

Kolesnyk, Yu. M., Kaplaushenko, A. H., Knysh, Ye. H., et al. (2014) Pokhidni 4-amino ta 3-tio-1,2,4-triazolu yak potentsiini likarski zasoby [Derivatives of 4-amino and 3-thio-1,2,4-triazoles as potential drugs]. Zaporizhzhia: Karat. [in Ukrainian].

Kaplaushenko, A. H., Sameliuk, Yu. H., Kucheriavyi, Yu. M., et al. (2016) Praktychne znachennia ta zastosuvannia pokhidnykh 1,2,4-triazolu [The practical significance of the use of derivatives and 1,2,4-triazoles]. Zaporizhzhia: Karat. [in Ukrainian].

Badea, M., Calu, L., Chifiriuc, M., Bleotu, C., Marin, A., Ion, S., et al. (2014) Thermal behaviour of some novel antimicrobials based on complexes with a Schiff base bearing 1,2,4-triazole pharmacophore. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 118(2), 1145–1157.

Vaghasiya, R. G., Ghodasara, H. B., Vachharajani, P. R., & Shah, V. H. (2014) Characterization and Biological evaluation of 6-substituted-2-(substituted-phenyl)-quinoline derivatives bearing 4-amino-1,2,4-triazole-3-thiol ring at C-4 position International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 8, 30–37.

Kaplaushenko, A. H. (2008) Syntez, budova i biolohichna aktyvnist pokhidnykh 4-mono- ta 4,5-dyzamishchenykh 1,2,4-triazol-3-tionu (Dis…doct. farm. nauk). [Synthesis, structure and biological activity of 4-mono- and 4,5-disubstituted 1,2,4-triazoles-3-thione, Dr. farm. sci. diss.]. Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Farghaly, T. A., Gomha, S. M., & Abdalla, M. M. (2014) Synthesis of a new series of angiotensin II receptor antagonists and antibacterial agents. Archives of Pharmacal Research, 37(3):306–14. doi: 10.1007/s12272-013-0159-6

Parchenko, V. V. (2011) Histolohichni doslidzhennia m’iakykh tkanyn ovets z eksperymentalnym hniino-zapalnym protsesom na foni vykorystannia pokhidnykh 5-(furan-2-il)-1,2,4-triazol-3-tioniv [Histological examinations of sheep soft tissue with experimental purulent-inflammatory process on the background of the use of derivatives of 5-(furan-2-yl)-1,2,4-triazol-3-tions] Medychna khіmіia. 13, 2(47), 84–89. [in Ukrainian].

Kazicyna, L. A. (1979) Primenenie UF-, IK-, PMR- i MASS-spektroskopii v organicheskoj khimii [Application of UV, IR, NMR and mass spectroscopy in Organic Chemistry]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta. [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Питання фармації