Зміни в системі асиметричний диметиларгінін – NO-синтаза у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу

Автор(и)

  • D. V. Minukhina Kharkiv National Medical University, Ukraine,
  • V. D. Babadzhan Kharkiv National Medical University, Ukraine,
  • P. H. Kravchun Kharkiv National Medical University, Ukraine,
  • V. V. Minukhin Kharkiv National Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2018.6.146524

Ключові слова:

інфаркт міокарда, цукровий діабет 2 типу, асиметричний диметиларгінін, синтаза азоту окису, ендотелій судинний, вуглеводний обмін, ліпідний обмін

Анотація

Мета роботи – визначити особливості дисфункції ендотелію у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу на підставі визначення рівнів AДMA і NOs.

Матеріали та методи. Обстежили 73 хворих на гострий інфаркт міокарда (ГІМ) та цукровий діабет (ЦД) 2 типу, 57 хворих на ГІМ без ЦД 2 типу та 20 умовно здорових осіб. Вміст АДМА та NO-синтази встановлено імуноферментним методом з використанням комерційних систем тестування Immunodiagnostik компанії ADMA Xpress ELISA Kit (Австрія) та Bender MedSystem (Австрія) відповідно. Параметри вуглеводного та ліпідного обмінів визначали стандартним біохімічним методом.

Результати. У хворих на ГІМ та ЦД 2 типу виявили істотне збільшення рівня АДМА (1,24 ± 0,04 мкмоль/л) порівняно з практично здоровими особами (контрольна група) (0,47 ± 0,05 мкмоль/л) – у 2,64 раза, а щодо хворих без ЦД 2 типу – у 2,53 раза (р < 0,05). За наявності ЦД 2 типу визначили зменшення рівня NOs (3,12 ± 0,13 нг/мл та 5,21 ± 0,19 нг/мл відповідно) на 40,1 % (р < 0,05) порівняно з контрольною групою та на 26,1 % щодо хворих на ГІМ без ЦД 2 типу (р < 0,05). Визначили прямий кореляційний зв’язок між АДМА та загальним холестерином (r = 0,47; р < 0,05); ХЛПНЩ (r = 0,28; р < 0,05), ХЛПВП (r = -0,39; р < 0,05), тригліцеридами (р = 0,35; р < 0,05), глюкозою (р = 0,46; р < 0,05), інсуліном = 0,49; р < 0,05), глікозильованим гемоглобіном (r = 0,39; р < 0,05). Кореляційний аналіз показав зворотний зв’язок між рівнем AДMA та NO синтази (r = -0,67; p < 0,05).

Висновки. Встановлена асоціація високих рівнів асиметричного диметиларгініну з патологічною зміною параметрів вуглеводного, ліпідного обмінів, ендотеліальної дисфункції, що посилює ішемію в судинній стінці та негативно впливає на перебіг і прогноз гострого інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу.

 

Посилання

Shumakov, V. A., Malinovskaya, I. E., Tereshkevyсh, L. P., Voloshina, O. V., Kryachok, T. A., Gotenko, I. A. & Kisilevych, L. F. (2014). Sakharnyj diabet u bol'nykh ostrym infarktom miokarda: kliniko-biokhimicheskie i funkcional'nye kharakteristiki [Diabetes mellitus in patients with acute myocardial infarction: clinical, biochemical and functional characteristics]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal, 6, 28–32. [in Russian].

Yunzhou Dong, Yong Wu, Hyoung Chul Choi, and Shuangxi Wang (2016). Diabetic Endothelium Dysfunction, Cardiovascular Complications, and Therapeutics. Journal of Diabetes Research, 2016, 1–2. doi:10.1155/2016/5349801.

Bohlen, H. G. (2015). Nitric oxide and cardiovascular system. Compr Physiol., 5(2), 808–823. doi: 10.1002/cphy.c140052.

Gaiz, A., Mosawy, S., Colson, N., & Singh, I. (2017)..Thrombotic and cardiovascular risks in type two diabetes; Role of platelet hyperactivity. Biomed Pharmacother, 94, 679–686. doi: 10.1016/j.biopha.2017.07.121.

Tsikas, D., Bollenbach, A., Hanff, E., & Kayacelebi, A. A. (2018). Asymmetric dimethylarginine (ADMA), symmetric dimethylarginine (SDMA) and homoarginine (hArg): the ADMA, SDMA and hArg paradoxes. Cardiovasc Diabetol, 17(1), 1. doi: 10.1186/s12933-017-0656-x.

He, H., Wang, S., Li, X., Wang, H., Zhang, W., Yuan, L., & Liu, X. (2013). A novel metabolic balance model for describing the metabolic disruption of and interactions between cardiovascular-related markers during acute myocardial infarction. Metabolism, 62(10), 1357–1366. doi: 10.1016/j.metabol.2013.04.011.

(2014) Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy «Unifikovanyi klinichnyi protokol ekstrenoi, pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy ta medychnoi reabilitatsii khvorykh na hostryi koronarnyi syndrom z elevatsiieiu sehmenta ST» vid 02.07.2014 r. №455 [Order of the Ministry of Health of Ukraine «Unified clinical protocol of emergency, primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care and medical rehabilitation of patients with acute coronary syndrome with elevation of segment ST» from July 02, 2014 №455]. Kyiv.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження