Оцінювання інформативності Intracerebral Hemorrhage Functional Outcome Score для визначення короткострокового вітального прогнозу в пацієнтів зі спонтанним супратенторіальним внутрішньомозковим крововиливом

Автор(и)

  • A. A. Kuznietsov Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2018.6.146536

Ключові слова:

внутрішньомозковий крововилив, комп’ютерна томографія, смертність, прогноз

Анотація

Мета роботи – оцінити інформативність Intracerebral Hemorrhage Functional Outcome Score (ICH-FOS) для визначення короткострокового вітального прогнозу в пацієнтів зі спонтанним супратенторіальним внутрішньомозковим крововиливом (ССВМК).

Матеріали та методи. Здійснили проспективне, когортне дослідження 191 пацієнта (117 чоловіків і 74 жінки, середній вік – 65,1 ± 0,8 року) зі ССВМК, які отримували консервативну терапію. Дослідження включало оцінювання за клінічними шкалами (Шкала інсульту Національного інституту здоров’я США, Шкала коми Глазго), нейровізуалізаційне та біохімічне дослідження. Для комплексного оцінювання тяжкості стану пацієнтів під час надходження використовували ICH-FOS. Функціональні наслідки гострого періоду оцінювали на 21 добу захворювання за модифікованою шкалою Ренкіна.

Результати. Летальний результат зафіксований у 22 пацієнтів (11,9 %). Пацієнти, в яких гострий період захворювання мав летальні наслідки, в дебюті ССВМК відрізнялися більшим значенням ICH-FOS (8 (7–10) проти 4 (3–6), р < 0,0001). На підставі ROC-аналізу встановлено, що ICH-FOS >6 є предиктором летального результату гострого періоду ССВМК (чутливість = 77,3 %; специфічність = 81,1 %; AUC ± SE (95 % CI) = 0,86 ± 0,04 (0,80–0,91), р < 0,0001). У групі пацієнтів зі значенням ICH-FOS >6 (n = 49) летальних випадків було 34,7 %, а в групі пацієнтів зі значенням ICH-FOS ≤6 (n = 142) – 3,5 %.

Висновки. Intracerebral Hemorrhage Functional Outcome Sсore є високоінформативним інструментом для визначення короткострокового вітального прогнозу наслідків гострого періоду SSICH (точність прогнозування = 90,6 %). Intracerebral Hemorrhage Functional Outcome Sсore >6 асоційоване зі збільшенням ризику летального результату в 9,9 раза (RR 95 % CI 3,8–25,3, p < 0,0001).

 

Посилання

Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy (2014). Unifikovanyi klinichnyi protokol ekstrenoi, pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy ta medychnoi reabilitatsii «Hemorahichnyi insult (vnutrishnomozkova hematoma, anevryzmalnyi subarakhnoidalnyi krovovylyv)». Retrieved from http://moz.gov.ua/docfiles/dod275_ukp_2014.pdf [in Ukrainian].

Rogoza, S. V. (2015). Prohnozuvannia perebihu ta naslidku hostroho periodu supratentorialnoho vnutrishnomozkovoho krovovylyvu na tli arterialnoi hipertenzii [Prediction of course and functional outcome of an acute period of hypertensive supratentorial intracerebral hemorrhages against the background of arterial hypertension]. Ukrainskyi nevrolohichnyi zhurnal, 4, 49–54. [in Ukrainian].

Aiyagari, V. (2015). The clinical management of acute intracerebral hemorrhage. Expert Rev Neurother, 15(12), 1421–1432. doi: 10.1586/14737175.2015.1113876.

An, S. J., Kim, T. J., & Yoon, B. W. (2017). Epidemiology, Risk Factors, and Clinical Features of Intracerebral Hemorrhage: An Update. J Stroke, 19(1), 3–10. doi: 10.5853/jos.2016.00864.

Cai, X., & Rosand, J. (2015). The Evaluation and Management of Adult Intracerebral Hemorrhage. Semin Neurol, 35(6), 638–645. doi: 10.1055/s-0035-1564687.

Finocchi, C., Balestrino, M., Malfatto, L., Mancardi, G., Serrati, C., & Gandolfo, C. (2018). National Institutes of Health Stroke Scale in patients with primary intracerebral hemorrhage. Neurol Sci. doi: 10.1007/s10072-018-3495-y.

Hung, L. C., Sung, S. F., Hsieh, C. Y., Hu, Y. H., Lin, H. J., Chen, Y. W., et al. (2017) Validation of a novel claims-based stroke severity index in patients with intracerebral hemorrhage. J Epidemiol, 27(1), 24–29. doi: 10.1016/j.je.2016.08.003.

Ji, R., Shen, H., Pan, Y., Wang, P., Liu, G., Wang, Y., et al. (2013). A novel risk score to predict 1-year functional outcome after intracerebral hemorrhage and comparison with existing scores. Crit Care, 17(6), R275. doi: 10.1186/cc13130.

Mattishent, K., Kwok, C. S., Ashkir, L., Pelpola, K., Myint, P. K., & Loke, Y. K. (2015). Prognostic Tools for Early Mortality in Hemorrhagic Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Neurol, 11(4), 339–48. doi: 10.3988/jcn.2015.11.4.339.

Rahmani, F., Rikhtegar, R, Ala, A., Farkhad-Rasooli, A., & Ebrahimi-Bakhtavar, H. (2018). Predicting 30-day mortality in patients with primary intracerebral hemorrhage: Evaluation of the value of intracerebral hemorrhage and modified new intracerebral hemorrhage scores. Iran J Neurol, 17(1), 47–52.

Safatli, D. A., Günther, A., Schlattmann, P., Schwarz, F., Kalff, R., & Ewald, C. (2016). Predictors of 30-day mortality in patients with spontaneous primary intracerebral hemorrhage. Surg Neurol Int, 7(18), 510–517. doi: 10.4103/2152-7806.187493.

Spina, S., Marzorati, C., Vargiolu, A., Magni, F., Riva, M., Rota, M., et al. (2018). Intracerebral hemorrhage in intensive care unit: early prognostication fallacies. A single center retrospective study. Minerva Anestesiol., 84(5), 572–581. doi: 10.23736/S0375-9393.17.12225-X.

Sung, S. F., Hsieh, C. Y., Lin, H. J., Chen, Y. W., Chen, C. H., Kao Yang, Y.H., & Hu, Y. H. (2016). Validity of a stroke severity index for administrative claims data research: a retrospective cohort study. BMC Health Serv Res, 16(1), 509. doi: [10.1186/s12913-016-1769-8].

Yuan, R., Lei, C., Wu, S., Wei, C., Xiong, Y., Xu, M., et al. (2017). Prognostic Significance of Intraventricular Hemorrhage in Vascular Structural Abnormality-Related Intracerebral Hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis, 26(3), 636–643. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.11.012.

Zweig, M. H., & Campbell, G. (1993). Receiver-operating characteristic (ROC) plots: a fundamental evaluation tool in clinical medicine. Clin Chem, 39(4), 561–577.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження