Імунореактивність хворих на негоспітальну пневмонію молодого віку при цитомегаловірусній персистенції

Автор(и)

  • L. V. Moroz National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsіa, Ukraine,
  • K. D. Chichirelo-Konstantynovych National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsіa, Ukraine,
  • T. V. Konstantynovych National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsіa, Ukraine,
  • V. M. Dudnyk National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsіa, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2018.6.146575

Ключові слова:

негоспітальна пневмонія, молодий вік, цитомегаловірусна інфекція, клітинна імуносупресія, гуморальна імуносупресія, PORT

Анотація

Описано ключові та базові імунологічні зміни в пацієнтів із негоспітальною пневмонією (НП) за наявності персистуючої цитомегаловірусної інфекції (ЦМВІ), здійснено порівняльний аналіз із контрольною групою практично здорових осіб і респондентів без ЦМВІ. Дані дослідження використані для оптимізації діагностичного підходу з боку імунології в імунологічно нескомпрометованих пацієнтів молодого працездатного віку та прогнозування перебігу НП (за класом ризику летальних наслідків за шкалою PORT) відповідно до наявності, тривалості ЦМВІ-латенції.

Мета роботи – визначити характерні клітинні й гуморальні зміни імунної реактивності в пацієнтів із НП за наявної ЦМВІ та дослідити їхній вплив на перебіг і прогноз НП.

Матеріали та методи. Обстежили 105 пацієнтів із НП (51 (48,6 %) чоловік і 54 (51,4 %) жінки), а також 61 практично здорову особу (26 (42,6 %) чоловіків, 35 (57,4 %) жінок) як контроль згідно з регламентованими клінічними, лабораторними та інструментальними нормативами МОЗ України. Усім респондентам паралельно виконали обстеження на маркери ЦМВІ-персистенції (CMV IgM, CMV IgG, CMV IgG-авідність) та імунограму з дослідженням клітинного (CD3, CD4, CD8, CD22) та гуморального (IgA, IgM, IgG) імунітету.

Результати. ЦМВІ-персистенція вірогідно превалювала (р = 0,003) серед хворих на НП (80 – 48,2 %) порівняно з часткою практично здорових осіб (34 – 20,5 %) та характеризувалась переважно (у 51 (48,6 %) пацієнта, р = 0,007) високим ступенем авідності CMV IgG. Відсотковий вміст CD22 вірогідно зростав із віком в основній групі (χ2 = 8,479; р = 0,037) і дорівнював 15,50 ± 7,19 % серед осіб віком 18–20 років проти 22,07 ± 6,06 % у віковій групі 30–39 років. Респонденти контрольної групи характеризувались зниженням відсоткового вмісту CD4 відповідно до збільшення віку (χ2 = 8,585; р = 0,037). Основна група вірогідно відрізняється від групи практично здорових осіб більшою часткою пацієнтів зі зниженим вмістом CD4 (р = 0,032), IgA (p = 0,005), IgM (p = 0,018), IgG (p = 0,009). Вірогідно значущим було зниження середніх абсолютних і відносних значень кількісних показників СD3, CD4, CD8 відповідно до збільшення класу ризику летальних наслідків НП за шкалою PORT (p < 0,0001). Cеред хворих на НП вірогідно вищий вміст СD3 (47,353 ± 1,503 %) та СD4 (27,137 ± 0,992 %) в пацієнтів із високим ступенем авідності порівняно з тими, які мали середній (46,174 ± 2,044 % та 25,696 ± 0,944 % відповідно) або низький рівень авідності (39,429 ± 1,730 % та 22,429 ± 1,837 % відповідно) (р < 0,0001). Вміст лімфоцитів, CD4, CD8 вірогідно нижчий у ЦМВ-позитивних хворих, а їх дефіцит збільшувався пропорційно класу летальних наслідків для хворих на НП.

Висновки. ЦМВ-позитивні хворі НП статистично значущо відрізняються за імунологічною реактивністю від ЦМВ-негативних респондентів і від практично здорових осіб (р < 0,05). Прогресія клітинної (лімфоцити, CD3, CD4, CD8, CD22) та гуморальної (IgA, IgM, IgG) імуносупресії зростає відповідно до тривалості ЦМВІ-персистенції (за рівнем авідності) та класу важкості НП за шкалою PORT.

 

Посилання

Makarchuk, P., Belousova, E., Volchkova, E., & Kudriavtseva, E. (2017). P517 Features of cytomegalovirus infection in inflammatory bowel disease. Journal of Crohn's and Colitis, 11(1), 343–343. https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjx002.641.

Merhi, B., Bayliss, G., & Gohh, R. Y. (2015). Role for urinary biomarkers in diagnosis of acute rejection in the transplanted kidney. World journal of transplantation, 5(4), 251. doi: [10.5500/wjt.v5.i4.251].

Lytvynets, Y., & Fedoriv, A. (2018). Ethiopathogenetic Peculiarities of Diagnosis, Clinical Course and Treatment of Chronic Abacterial Prostatitis. Galician Medical Journal, 24(4), E201742. doi: 10.21802/gmj.2017.4.2.

Chichirello-Konstantinovich, K., Konstantynovych, T., & Moroz, L. (2017). Peculiarities of Immune Status among Young Patients with Community-Acquired Pneumonia (CAP) during Cytomegaloviral Persistence (CMVP). European Respiratory Journal, 50(61), PA987. doi: 10.1183/1393003.congress-2017.PA987.

Moroz, L. V., Chichirello-Konstantinovich, K. D., & Konstantynovych, T. V. (2015). Poshyrenist ta osoblyvosti persystentsii tsytomehalovirusnoi infektsii pry nehospitalnii pnevmonii [Prevalance and characteristics of persistent cytomegalovirus infection with community-acquired pneumonia]. Visnyk morfolohii, 21(2), 404–407. [in Ukrainian].

Levkovich, A. Y., Afonin, A. A., Levkovich, M. A., & Kravchenko, L. V. (2016). G61 (P) New mechanisms of formation of a generalised cytomegalovirus infection in newborns. British Paediatric Allergy Immunology and Infection and British Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 101, 35. http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2016-310863.58.

Rájová, J., Pantůček, R., Petráš, P., Varbanovová, I., Mašlaňová, I., & Beneš, J. (2016). Necrotizing pneumonia due to clonally diverse Staphylococcus aureus strains producing Panton-Valentine leukocidin: the Czech experience. Epidemiology & Infection, 144(3), 507–15. doi: 10.1017/S0950268815001521.

Ma, W. Y., Peng, S., & Zhang, T. (2017). Changes in serum YKL-40 level and humoral immune function and their significance in children with recurrent pneumonia. Zhongguo dang dai er ke za zhi = Chinese journal of contemporary pediatrics, 19(4), 425–429. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2017.04.013}.

Terrazzini, N., & Kern, F. (2014). Cell-mediated immunity to human CMV infection: a brief overview. F1000Prime Rep, 6, 28. doi: [10.12703/P6-28].

Feshchenko, Yu. I., Holubovska, O. A., & Goncharov, K. A. (2014). Nehospitalna ta hospitalna (nozokomialna) pnenmoniіa u doroslykh osib: etiolohiia, patohenez, klasyfikatsiia, diahnostyka, antybakterialna terapiia [Community-acquired and nosocomial pneumonia in adults: etiology, pathogenesis, classification, diagnostics, antibiotic therapy]. Kyiv. [in Ukrainian].

National Committee for Clinical Laboratory Standards (1998). Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture. Wayne, Pa.: NCCLS.

Pokrovskij, V. I., Tvorogova, M. G., & Shipulin, G. A.(Eds.) (2013). Laboratornaya diagnostika infekcionnykh boleznej [Laboratory diagnostics of infectious diseases]. Moscow: Binom. [in Russian].

Mel'nik, A. A. (2011) Klinicheskie laboratornye testy dlya prakticheskoj medicyny, ikh interpretaciya [Clinical laboratory tests for practical medicine, their interpritation]. Kyiv: Kniga-plyus. [in Russian]. 288

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження