DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.2.161513

Особенности электрокардиограммы лиц, занимающихся спортом. Сообщение І (обзор литературы)

Ye. L. Mykhaliuk, V. V. Syvolap

Аннотация


В статье представлено современное видение особенностей электрокардиограммы лиц, занимающихся спортом. Обсуждается целесообразность ЭКГ-исследований у спортсменов. Приводятся рекомендации по расширению спектра изменений ЕКГ, относящихся к особенностям, у спортсменов. Последовательно рассмотрены часто встречающиеся изменения ЭКГ спортсменов: синусовая брадикардия и АВ-блокада I степени. В обзоре представлены собственные результаты исследований ЭКГ у спортсменов отдельных видов спорта, различающихся по полу и спортивной квалификации.

 


Ключевые слова


электрокардиограмма; спортсмены; брадикардия; АВ-блокада

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Belocerkovskij, Z. B. (2005) E'rgometricheskie i kardiologicheskie kriterii fizicheskoj rabotosposobnosti sportsmenov [Ergometric and cardiological criteria for physical performance of athletes]. Moscow: Sovetskij sport. [in Russian].

Butchenko, L. A. (1963) E'lektrokardiografiya v sportivnoj medicine [Electrocardiography in sports medicine]. Leningrad: Medgiz. [in Russian].

Butchenko, L. A., Vedernikov, V. V., & Svetlichnaya, V. S. (1986) O geneze sinusovoj bradikardii [About the Genesis of Sinus Bradycardia]. Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury, 8, 46–47. [in Russian].

Buchina, E. V., & Umarov, V. M. (2012) Sravnitel'naya kharakteristika e'lektrokardiograficheskikh pokazatelej sportsmenov vysokoj kvalifikacii v razlichnykh vidakh sporta [The comparative characteristic of elektrocardiografic indicators of athletes of high qualification in different types of sports]. Vestnik sportivnoj nauki, 5 19–24. [in Russian].

Zemcovskij, E'. V. (1995) Sportivnaya kardiologiya [Sports Cardiology]. Saint Petersburg: Gippokrat. [in Russian].

Ivanov, G. G., Ageeva, I. V., Babaakhmadi, S., et al. (2003) Strukturnoe i e'lektrofiziologicheskoe remodelirovanie miokarda: opredelenie ponyatiya i primenenie v klinicheskoj praktike [Structural and electrophysiological myocardial remodeling: definition and application in clinical practice]. Funkcional'naya diagnostika, 1, 101–109. [in Russian].

Ivanova, N. V., Veremejchik, A. P., Dvoryakov, M. I., & Petrova, E. E'. (2018) Analiz e'lektrokardiograficheskikh dannykh u sportsmenov ciklicheskikh i igrovykh vidov sporta [Analysis of electrocardiographic data in cyclists and game sports]. Aktual'nye problemy biokhimii i bioe'nergetiki sporta XXI veka Proceedings of the All-Russian Scientific Extraordinary Conference, (P. 239–245). Moscow. [in Russian].

Kottsova, O. N., & Krainova, I. N. (2017) Narusheniya ritma serdca v sporte [Heart rhythm disturbances in sports]. Potencial sovremennoj nauki, 2(28), 43–45. [in Russian].

Kottsova, O. N., Krainova, I. N., Shcherbakova, A. N., & Ichetovkina, O. I. (2017) Osobennosti E'KG u sportsmenov, zanimayushchikhsya lyzhnym sportom [Features of ECG in athletes engaged in cross-country skiing]. Klinicheskaya e'lektrokardiologiya. Abstracts of Papers of the 18th Congress of the ROKHM and NE, 10th All-Russian Congress, (P. 48). Moscow. [inRussian].

Lutfullin, I. Y., & Safina, A. I. (2012) E'lektrokardiografiya u yunogo sportsmena: variant normy ili patologija? [Electrocardiography at the young athlete: a variant of the nOrrn or pathology?]. Prakticheskaya medicina, 7–1 (62), 67–70. [in Russian].

Makarov, L. M., Komolyatova, V. N., Kiseleva, I. I., & Fedina, N. N. (2015) Osobennosti E'KG u molodykh sportsmenov urovnya vysshego sportivnogo masterstva [Features of electrocardiogram at young athletes at the level of higher sporting craftsmanship]. Prikladnaya sportivnaya nauka, 2, 108–114. [in Russian].

Mikhalyuk, Ye. L. (2015) Osoblyvosti naukovykh doslidzhen u sportyvnii medytsyni na suchasnomu etapi [Specifics of scientific research in sports medicine at the present stage]. Zaporozhye medical journal, 5(92), 82–84. [in Ukrainian]. doi: 10.14739/2310-1210.2015.5.53821

Mikhalyuk, E. L. (2017) Stan bioelektrychnoi aktyvnosti miokarda u lehkoatletiv-sprynteriv zalezhno vid stati [State bioelectrical activity of the myocardium at athletes-sprinters depending on genger]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M.P. Drahomanova. Seriia 15: Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport), 3K(84), 296–299. [in Ukrainian].

Mikhalyuk, E. L. (2017) Sravnitel'nyj analiz dannykh E'KG u zhenshchin i muzhchin, specializiruyushchikhsya v bege na 400 metrov [Comparative analysis of ECG data for women and men who specialize in running at 400 meters]. Prikladnaya sportivnaya nauka, 1(5), 69–76. [in Russian].

Mykhaliuk, Ye. L., & Hunina, L. M. (2018) Sostoyanie bioe'lektricheskoj aktivnosti miokarda u gandbolistov [The state of bioelectric activity of myocardium in handball players]. Pathologia, 15, 2(43), 180–186. [in Russian]. doi: 10.14739/2310-1237.2018.2.141346

Mikhalyuk, E. L., Gunina, L. M., & Kuzmenko, M. V. (2018) Analіz elektrokardіohrafіchnykh pokaznykіv u yedynobortsiv zalezhno vіd sportyivnoi kvalіfіkatsіi [Analysis of Electrocardiographic Indicators in Combating Sportsmen Depending on their Sports Qualification]. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, bіolohіi ta sportu, 3, 3(12), 176–183. [in Ukrainian]. doi: 10.26693/jmbs03.03.176

Mykhaliuk, Ye. L., Hunina, L. M., & Chernozub, A. A. (2018) Stan bіoelektrychnoi aktyvnostі mіokarda u predstavnyts plavannia [The state of bioelectric activity of the myocardium in representatives of swimming]. Zaporozhye medical journal, 5(110), 20, 634–639. [in Ukrainian]. doi: 10.14739/2310-1210.2018.5.141726

Mikhalyuk, E. L., Malakhova, S. N., & Didenko, M. V. (2014) Analiz e'lektrokardiograficheskikh pokazatelej u begunov, specializiruyushchikhsya v bege na 100–200 i 400–800 m [An analysis of electrocardiographic indices for runners specializing in running on 100-200 and 400-800 m]. Medicinskoe obespechenie sporta vysshih dostizhenij Proceedings of the 1st Scientific and Practical Conference, (P. 126–128). Moscow. [in Russian].

Pavlov, V. I., Pachina, A. V., Koledova, D. N., Ivanova, Yu. M., Gvinianidze, M. V., Rezepov, A. S., et al. (2017). Privychnye izmeneniya E'KG sportsmena – sovremennyj podhod [The usual changes in the ECG of the athlete – a modern approach]. Medicinskij alfavit, 1, 14(351), 21–26. [in Russian].

Svetlichnaya, S. E., Artamonova, N. P., Mineeva, I. M., Petrov, G. I., & Golubinskaya, E. A. (1990) Narusheniya serdechnogo ritma u sportsmenov vysokogo klassa [Heart rhythm disorders in high-class athletes]. Aktual'nye problemy sportivnoj mediciny. Proceedings of the XXIV All-Union Conference on Sports Medicine. (P. 157–162). Moscow. [in Russian].

Shkol'nikova, M. A. (1995) Kliniko-e'lektrofiziologicheskie varianty, principy lecheniya i prognoz sindroma slabosti sinusovogo uzla u detej [Clinical and electrophysiological options, principles of treatment and prognosis of sick sinus syndrome in children]. Sindrom slabosti sinusovogo uzla. (P. 187–201). Saint Petersburg: Krasnoyarsk. [in Russian].

Filyavich, A. E. (1982) E'lektrokardiograficheskij atlas sportsmena [Electrocardiographic atlas of an athlete]. Kishinev: Shtiinca. [in Russian].

Hodarev, S. V., Kuzina, L. V., & London, E. M. (2010) Osobennosti e'lektrokardiograficheskogo issledovaniya v sportivnoj kardiologii [Features of electrocardiographic research in sports cardiology]. Lechebnaya fizkul'tura i sportivnaya medicina, 7(79), 31–35. [in Russian].

Chichkov, М. Y., Svetlichkina, A. A., Chichkova, M. A., & Kovaleva, N. A. (2016) Sindrom rannej repolyarizacii zheludochkov u professional'nykh sportsmenov [The syndrome of early ventricular repolarization professional athletes]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya, 5, 89–93. [in Russian].

Maron, B. J., & Zipes, D. P. (2005) 36th Bethesda Conference Eligibility Recommendations for Competitive Athletes With Cardiovascular Abnormalities. Journal of the American College of Cardiology, 45(8), 32–36. doi: 10.1016/j.jacc.2005.02.002.

Corrado, D., Pelliccia, A., Heidbuchel, H., Sharma, S., Link, M., Basso, C., et al. (2010) Recommendations For Interpretation Of 12-lead electrocardiogram the athlete. Eur. Heart. J., 31(2), 243–59. doi: 10.1093/eurheartj/ehp473.

Drezner, J., Sharma, S., Baggishetal, A., Papadakis, M., Wilson, M. G., Prutkin, J. M. (2017) International criteria for electrocardiographic interpretation in athletes. British Journal of Sports Medicine, 51(9). doi: 10.1136/bjsports-2016-097331

Ekblom, B., Hartley, L. H., & Day, W. C. (1979) Occurrence and Reproducility of exercise-indused ventricular Ectory in Normal Subjects. Amer. J. Cardiol., 43, 35–40.

Hevia, A. C., Fernandez, M. M., Palacio, J. M., Martin, E. H., Castro, M. G., & Reguero, J. J. (2011) ECG as a part of the preparticipation screening programme: an old and still present international dilemma. Br. J. Sports Med, 45(10), 776–9. doi: 10.1136/bjsm.2009.063958.

Maron, B. J., Doerer, J. J., Haas, T. S., Tierney, D. M., & Mueller, F. O. (2009) Sudden deaths in young competitive athletes: analysis of 1866 deaths in the United States, 1980-2006. Circulation., 119(8), 1085–92. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.804617

Pelliccia, A., Maron, B. J., Culasso, F., Di Paolo, F. M., Spataro, A., Biffi, A., et al. (2000) Clinical significance of abnormal electrocardiographic patterns in trained athletes. Circulation., 102(3), 278–284.

Pewsner, D., Juni, P., Egger, M., Battaglia, M., Sundström, J., Bachmann, L. M. (2007) Accuracy of electrocardiography in diagnosis of left ventricular hypertrophy in arterial hypertension: systematic review. BMJ., 335(7622), 711. doi: 10.1136/bmj.39276.636354.AE

Swiatowiec, A., Krol, W., Kuch, M., Braksator, W., Krysztofiak, H., Dłuzniewski, M., & Mamcarz, A. (2009) Analysis of 12-lead electrocardiogram in top competitive professional athletes in the light of recent quaidelines. Kardiologia Polska, 67(10), 1095–102.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет