DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.4.16827

Клинико-экономический анализ как составная оптимизации фармакотерапии метаболическим синдромом

M. M. Zayats, A. B. Zimenkovskyy

Аннотация


С целью оценки фармакоэкономических путей оптимизации фармакотерапии метаболического синдрома проведен многовекторный клинико-экономический анализ (анализ частоты назначений лекарственных средств, их ранжирование по сумме потраченных средств на фармакотерапию и значимости для лечебного процесса).


Ключевые слова


метаболический синдром; клинико-экономический анализ; АВС/VEN анализы; частотный анализ; фармакотерапия; лекарственные средства

Литература


Lakka H.M. The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middleaged men / Lakka HM, Laaksonen DE, Lakka TA, Niskanen LK, Kumpussalo E, Tuomilehto J, Salonen JT. // JAMA. – 2002. – Vol. 288. – P. 2709–2716.OS

Mancia G. Metabolic Syndrome in the Pressioni Arteriose Monitorate E Loro Associazioni (PAMELA) Study / Mancia G., Bombelli M., Corrao G. et al. // Hypertension. – 2007. – Vol. 49. – P. 40.

Базовий термінологічний глосарій за програмою з клінічної фармації: науково-довідкове видання / [А.Б. Зіменковський, В.М.Пономаренко, О.Р. Піняжко, Т.Г. Калинюк]. – Львів; Київ: Ліга-Прес, 2004. – 446 с.

Державний формуляр лікарських засобів / МОЗ України, Державний фармакологічний центр; за ред. В.Т. Чумака. – Вип. ІV. – К., 2010. – Елекронний ресурс – Режим доступу http:// www.pharma-center.kiev.ua/view/formylar

Наказ МОЗ України від 27.02.2006 р. №86 «Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» із змінами, затвердженими наказом МОЗ України від 16.03.2007 р. №123.

Національний перелік основних лікарських засобів (Постанова КМУ №333 від 25.03.2009 р.).

Воробьев П.А. Клинико-экономический анализ в медицинской организации. Практическое руководство для лиц, принимающих решения / Воробьев П.А. //Национальная фармакотерапия.– 2009. – №1. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://rpt.health-ua.com/article/1202.html


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет