Опыт организации учебного процесса с англоязычными студентами на кафедре инфекционных болезней

T. E. Onischenko, I. V. Mel’nik, E. V. Ryabokon’

Аннотация


Обобщен опыт преподавания инфекционных болезней англоязычным студентам на кафедре инфекционных болезней, сделана попытка разработки рекомендаций по организации учебного процесса.

Ключевые слова


англоязычные студенты; учебный процесс

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір / За ред. О.С. Онищенка, Б.А. Маліцького. – К., 2007. – 6,80 с.

The Bologna Process – The European Higher Education Area in the new decade, Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvainla-Neuve, 28–29 April 2009. URL: http://www.ond.vlaanderen.be/ hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Leuven_Louvainla-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf

2009 World Conference on Higher Education: The New Dynamics of Higher Education and Research for Societal Change and Development (UNESCO, Paris, 5–8 July2009) COMMUNIQUE. – Режим доступу: http://www.unesco.org/ fileadmin/ MULTIMEDIA/HQ/ED/ED/pdf/ WCHE_2009/ FINAL% 20COMMUNIQUE % 20WCHE%202009.pdf.

Булах І.Є. Цілі медичної освіти як системно творчий елемент / Булах І.Є., Пащенко В.В. // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – №1. – С. 78–84.

Бабкіна О. Проблема підвищення якості вищої освіти в Україні у контексті Болонських реформ / Бабкіна О. // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, №1. – С. 91–95.

Захарін С.В. Економічна диверсифікація як ефективний механізм забезпечення розвитку підприємства / С.В. Захарін // Вісник КНУТД. – 2012. – №1. – С. 139–145.

Цогла О.О. Становлення диверсифікаційних процесів у діяльності підприємств / О.О. Цогла // Актуальні проблеми

економіки – 2011. – №7. – С. 147–151.
DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.4.16859

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет