Динаміка змін показників ліпопероксидації та антиоксидантного захисту під впливом комплексного лікування в пацієнтів із коморбідним перебігом неалкогольного стеатогепатиту

Автор(и)

  • O. Yu. Filippova SI “Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine”, Dnipro,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.3.169015

Ключові слова:

неалкогольна жирова хвороба печінки, ожиріння, ліпопероксидація, антиоксиданти, урсодезоксихолієва кислота, аргініну глутамат

Анотація

 

Мета роботи – оцінити вплив різних схем комплексного лікування на показники перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту (АОЗ) у пацієнтів із неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) у поєднанні з ожирінням (ОЖ) і патологією біліарного тракту (БТ) за даними 6-місячного динамічного спостереження.

Матеріали та методи. Обстежили 100 хворих на НАСГ у поєднанні з ОЖ і патологією БТ. Контрольна група – 30 практично здорових осіб. Хворим усіх груп призначено корекцію способу життя протягом 6 місяців, що стосувалася режиму харчування, фізичних навантажень, праці та відпочинку. Пацієнти 1 групи (n = 34) отримували стандартне лікування протягом 30 днів. У пацієнтів 2 групи (n = 33) стандартне лікування поєднували з використанням урсодезоксихолієвої кислоти (УДХК) протягом 30 днів у дозі 15 мг·кг-1·д-1. У пацієнтів 3 групи (n = 33) стандартне лікування та УДХК поєднували з використанням аргініну глутамату протягом 30 днів. Показники ПОЛ-АОЗ визначали на початку і в кінці лікування в усіх хворих, а також через 6 місяців після лікування у 20 хворих у кожній із груп спостереження.

Результати. У хворих 2 та особливо 3 групи спостерігали суттєвіше зменшення вмісту проміжних і кінцевих продуктів ПОЛ у сироватці крові (від р < 0,05 до р < 0,001) на тлі відновлення показників АОЗ порівняно з аналогічними значеннями в 1 групі. Максимальний вплив УДХК та аргініну глутамату щодо зменшення утворення у крові токсичних продуктів ПОЛ спостерігали у 3 групі порівняно з 2 групою при дослідженні показників дієнових кон’югатів та ізольованих подвійних зв’язків через 6 місяців після лікування (р < 0,05).

Висновки. Комбінована терапія (немедикаментозна та медикаментозна) з додаванням до стандартного лікування препаратів УДХК та аргініну глутамату при коморбідному перебігу НАСГ може бути перспективним напрямом лікування пацієнтів, який дає змогу досягти відновлення основних показників ліпопероксидації та антиоксидантного захисту.

Посилання

Zvyaginceva, T. D., & Chernobaj, A. I. (2015). Khronicheskoe zabolevanie pecheni i oksidativnyj stress [Chronic liver disease and oxidative stress]. Zdorov’ye Ukrainy, 2, 58–59. [in Russian].

Komshilova, K. A., & Troshina, E. A. (2015). Ozhirenie i nealkogol'naya zhirovaya bolezn' pecheni: metabolicheskie riski i ikh korrekciya [Obesity and nonalcoholic fatty liver disease: metabolic risks and their correction]. Ozhirenie i metabolizm, 12(2), 35–39. [in Russian].

Kuryata, O. V., & Grechanyk, M. M. (2016). Ateroskleroz magistral'nykh arterij golovy, uroven' leptina i postprandial'naya gipertrigliceridemiya u paciyentov s ishemicheskoj bolezn'yu serdca v sochetanii s nealkogol'noj zhirovoj bolezn'yu pecheni v zavisimosti ot indeksa massy tela [Atherosclerosis of cerebral arteries, leptin levels and postprandial hypertriglyceridemia in patients with coronary heart disease combined with non-alcoholic fatty liver disease, depending on the body mass index]. Ukrainskyi terapevtychnyi zhurnal, 4(51), 55–62. [in Russian].

Promenasheva, T. E., Kolesnichenko, L. S., & Kozlova, N. M. (2014). Rol' oksidativnogo stressa i sistemy glutationa v patogeneze nealkogol'noj zhirovoj bolezni pecheni [Role of oxidative stress and glutathione system in the pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease]. Byulleten' Vostochno-Sibirskogo nauchnogo centra Sibirskogo otdeleniya Rossijskoj akademii medicinskih nauk, 5(99), 80–83. [in Russian].

Fadieienko, G. D., Nesen, A. O. (2015). Komorbidnist ta intehratyvna rol terapii vnutrishnikh khvorob [Comorbidity and integration role of therapy of internal diseases]. Ukrainskyi terapevtychnyi zhurnal, 2, 7–15. [in Ukrainian].

Filippova, A. Yu. (2016). Porushennia oksydatyvnoho metabolizmu ta aktyvnosti fermentatyvnykh antyoksydantiv u patsiientiv z nealkoholnym steatohepatytom v poiednanni z ozhyrinniam i patolohiieiu biliarnoho traktu [Disorders of oxidative metabolism and activity of enzymatic antioxidants in patients with non-alcoholic steatohepatitis combined with obesity and biliary tract pathology]. Ukrainskyi terapevtychnyi zhurnal, 3, 19–26. [in Ukrainian].

Filippova, A. Yu. (2016). Vzaiemozv’iazky mizh nealkoholnym steatozom pechinky, antropometrychnymy pokaznykamy ta porushenniamy u protsesakh perekysnoho okyslennia lipidiv i antyoksydantnoho zakhystu u khvorykh z oznakamy ozhyrinnia [The interaction between nonalcoholic steatosis, anthropometric indicators and disturbance of lipid peroxidation and antioxidant defense in patients with signs of obesity]. Medychni perspektyvy, 4, 54–62. [in Ukrainian].

Nan, Y. M., Fu, N., Li, W. C., Kong, L. L., Yuan, X. W., Zhang, S. Y., et al. (2017). An interpretation of the AASLD practice guideline on the diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease in 2017. Zhonghua Gan. Zang. Bing. Za. Zhi, 25(9), 687–694. doi: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2017.09.008

Abd El-Kader, S. M., Al-Shreef, F. M., & Al-Jiffri, O. H. (2016). Biochemical parameters response to weight loss in patients with non-alcoholic steatohepatitis. Afr Health Sci, 16(1), 242–249. doi: 10.4314/ahs.v16i1.32

Carr, R. M., Oranu, A., & Khungar, V. (2016). Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Pathophysiology and Management. Gastroenterol Clin North Am, 45(4), 639–652. doi: 10.1016/j.gtc.2016.07.003

Della Corte, C., Mazzotta, A. R., & Nobili, V. (2016). Fatty liver disease and obesity in youth. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes, 23(1), 66–71. doi: 10.1097/MED.0000000000000221

Diehl, A. M., & Day, C. (2017) Cause, Pathogenesis, and Treatment of Nonalcoholic Steatohepatitis. N Engl J Med, 377(21), 2063–2072. doi: 10.1056/NEJMra1503519

Younossi, Z., Anstee, Q. M., Marietti, M., & Hardy, T. (2018). Global burden of NAFLD and NASH: trends, predictions, risk factors and prevention. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 15(1), 11–20. doi: 10.1038/nrgastro.2017.109

Lazaridis, N., & Tsochatzis, E. (2017). Current and future treatment options in non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Expert Rev Gastroenterol Hepatol, 11(4), 357–369. doi: 10.1080/17474124.2017.1293523

Manne, V., Handa, P., & Kowdley, K. V. (2018). Pathophysiology of nonalcoholic fatty liver disease/nonalcoholic steatohepatitis. Clin. liver Dis, 22(1), 23–37. doi: 10.1016/j.cld.2017.08.007

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження