Клініко-катамнестичні та медико-соціальні характеристики періодичних ендогенних психозів як наслідок патоперсонологічних трансформацій (компаративний аналіз)

Автор(и)

  • M. Ye. Khomitskyi Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.3.169195

Ключові слова:

шизофренія, шизоафективний розлад, афективні розлади, соціальні характеристики

Анотація

 

Диференційна діагностика ендогенних психозів з епізодичним перебігом –надзвичайно актуальна проблема сучасної психіатрії з огляду на наявний патоморфоз психічних захворювань і незначну вираженість стійких клінічних маркерів після перших епізодів захворювання. Правильна та своєчасна диференційна діагностика цих станів визначає адекватність терапевтичних і соціально-реабілітаційних впливів не тільки в період загострень захворювання, але і в час між нападами психозу для збереження соціальної адаптації пацієнтів.

Мета роботи – проведення компаративного аналізу клініко-катамнестичних і медико-соціальних характеристик станів ремісії в пацієнтів, які страждають на шизофренію, шизоафективний розлад (ШАР) та афективні розлади (АР).

Матеріали та методи. На базі обласної клінічної психіатричної лікарні (м. Запоріжжя) обстежили 221 пацієнта: 49 осіб, які страждають на АР (31 пацієнт із діагнозом біполярний афективний розлад і 18 із діагнозом рекурентний депресивний розлад); 76 хворих із встановленим діагнозом шизоафективний розлад; 96 пацієнтів із діагнозом параноїдна шизофренія, епізодичний тип перебігу, в яких структура епізодів хвороби відрізнялася вираженим афективним компонентом. Обов’язковий критерій залучення – стан клінічної ремісії з редукцією психотичної симптоматики. Основні методи дослідження: клініко-катамнестичний, клініко-психопатологічний, медико-статистичний аналіз.

Результати. У пацієнтів, які страждають на ендогенні психози з епізодичним перебігом, наявне стійке зниження рівня соціальної адаптації різного ступеня, вираженість і прояви якої відрізняються залежно від нозологічної належності. Шизофренія та ШАР характеризуються вираженішим негативним впливом на рівень трудової адаптації, ніж АР. Це підтверджується більшим відсотком осіб, які не працюють (р < 0,01); меншим відсотком осіб, які працюють на посадах, пов’язаних з кваліфікованою та розумовою працею (р < 0,01). Пацієнти, які страждають на ШАР, частіше (р < 0,01) отримують курси лікування у стаціонарі, ніж хворі на інші періодичні ендогенні психози. При ШАР соціальні чинники частіше (р < 0,01) стають причиною повторних госпіталізацій, ніж при АР та епізодичній шизофренії (26,7 %, 5,8 % та 12,5% відповідно). Високий рівень регоспіталізацій при ШАР через соціальні чинники є свідченням наявних стійких патоперсонологічних трансформацій і недостатньої ефективності лікувально-реабілітаційних впливів, які застосовують при ШАР у період ремісії.

Висновки. Наявні при ендогенних психозах стійкі патоперсонологічні трансформації потребують комплексного вивчення та формування системи конгруентних лікувально-реабілітаційних заходів для превенції соціальної дезадаптації.

 

Посилання

Voloshyn, P. V. & Maruta, N. О. (2015) Stratehiia okhorony psykhichnoho zdorov’ia naselennia Ukrainy: suchasni mozhlyvosti ta pereshkody. [The Strategy of Mental Health Care of the population of Ukraine: contemporary opportunities and obstacles]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 23, 1(82), 5–11. [in Ukrainian].

Maruta, N. O. & Verbenko, H. M. (2017) Kohnityvni porushennіa u khvorykh na bipolіarnyі afektyvnyі rozlad [Cognitive impairments in patients with bipolar affective disorder]. Zdorovіa Ukrainy, 3, 32–34. [in Ukrainian].

Pidkorytov, V. S., Sazonov, S. O. & Baybarak, N. A. (2014) Osoblyvosti diahnostyky shyzoafektyvnoho rozladu sered spektra afektyvno-paranoidnykh staniv [Diagnostic features of schizoaffective disorder in the spectrum of affective-paranoid states]. Medychna psykholohiіa, 9(3), 71–77. [in Ukrainian].

Pidkorytov, V. S., & Serikova, O. S. (2017) Predyktory ta osoblyvosti klinichnoi kartyny povtornykh napadiv shyzoafektyvnoho rozladu [Predictors and peculiarities of the clinical picture of recurrent attacks of schizoaffective disorder]. Ukrayinskyі visnyk psykhonevrolohii, 25(1), 142–143. [in Ukrainian].

Sumarokova, M. A., & Khritinin, D. F. (2014) Osobennosti lekarstvennogo patomorfoza remissij u bol'nykh s shizoaffektivnymi rasstrojstvami [Characteristics of the pharmacological pathomorphosis of remission in schizoaffective disorders]. Chelovek i lekarstv: Proceedings of the XXI congress. (P. 188). Moscow. [in Russian].

Mosolov, S. N., Shafarenko, A. A., Ushkalova, A. V., Alfimov, P. V., & Kostyukova, A. B. (2014) Formalizovannaya diagnostika bipolyarnogo affektivnogo rasstrojstva u bol'nykh s pristupoobraznoj shizofreniej i shizoaffektivnym rasstrojstvom [Misdiagnosis of Bipolar I Disorder among patients with the diagnoses of paranoid schizophrenia and schizoaffective disorder in Russian Federation]. Sovremennaya terapiya psikhicheskikh rasstrojstv, 3, 2–7. [in Russian].

Chugunov, V. V., & Kireeva, E. N. (2014) Mediko-psikhologicheskie prediktory prodromal'nogo perioda povtornogo e'pizoda rekurrentnogo depressivnogo rasstrojstva [Medical and psychological predictors of prodromal period of repeated episode of major depressive disorder]. Zaporozhye medical journal, 3, 71–76. [in Russian]. doi: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2014.3.26035

Murru, A., Manchia, M., Tusconi, M., Carpiniello, B., Pacchiarotti, I., Colom. F., & Vieta, E. Diagnostic reliability in schizoaffective disorder. Bipolar Disorder, 18(1), 78–80. doi: 10.1111/bdi.12366

Santelmann, H., Franklin, J., Bußhoff, J. & Baethge, С. (2015) Test-retest reliability of schizoaffective disorder compared with schizophrenia, bipolar disorder, and unipolar depression – a systematic review and meta-analysis. Bipolar Disorder, 17(7), 753–68. doi: 10.1111/bdi.12340

Wilson, J. E., Nian, H. & Heckers, S. (2014) The schizoaffective disorder diagnosis: a conundrum in the clinical setting. European Archives Psychiatry and Clinical Neuroscience, 264(1), 29–34. doi: 10.1007/s00406-013-0410-7

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження