ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА (ОКЛЮЗІЙНОГО Й НЕОКЛЮЗІЙНОГО) УСКЛАДНЕНОГО ТА ДИФУЗНОГО ДІАБЕТИЧНОГО МАКУЛЯРНОГО НАБРЯКУ ЗА ДАНИМИ ОПТИЧНОЇ КОГЕРЕНТНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІІ ТИПУ

Автор(и)

  • O. V. Zborovskaya
  • N. I. Preuss

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.5.18885

Ключові слова:

діабетичний макулярний набряк, оптична когерентна томографія

Анотація

Діабетичний макулярний набряк є частим проявом діабетичної ретинопатії і важливою причиною порушення зору у осіб із цукровим діабетом. Він може супроводжувати будь-яку стадію захворювання, у середньому його визначають у 10% пацієнтів із цукровим діабетом. Унаслідок структурних змін в ендотелії судин сітківки відбувається порушення гематоретинального бар’єра, підвищення проникності судинної стінки і накопичення рідини в міжклітинному просторі сітківки. Оптична когерентна томографія є методом прижиттєвої діагностики морфологічної структури сітківки і дозволяє з високою точністю діагностувати діабетичний макулярний набряк, оцінити його вираженість кількісно та спостерігати у динаміці. У здійсненому дослідженні визначено чітку закономірність між видом діабетичного макулярного набряку та наявністю відшарування пігментного епітелію сітківки. Зокрема, при оклюзійних видах діабетичного макулярного набряку у більшості хворих встановлено наявність відшарування пігментного епітелію сітківки, а при неоклюзійних видах її визначили в меншій кількості випадків (p=0,000001). Можна говорити про використання критерію наявності чи відсутності відшарування пігментного епітелію сітківки для диференціації виду (оклюзійного чи неоклюзійного) дифузного та ускладненого діабетичного макулярного набряку у хворих на цукровий діабет ІІ типу.

Посилання

Дедов И.И. Проект «Консенсус совета экспертов Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ) по инициации и интенсификации сахароснижающей терапии сахарного диабета 2-го типа» / И.И. Дедов, М.В. Шестакова, А.С. Аметов // Cахарный диабет. – 2011. – №1. – С. 95–105.

Науменко В.А. Эффективность нового метода диагностики и лазерного лечения отечных форм диабетической макулопатии: дис. ... канд. мед. наук: 14.01.18 / В.А. Науменко. – Одесса, 2004. – 63 с.

Оптическая когерентная томография в диагностике глазных болезней / Под ред. А.Г. Щуко. – М.: ГЕОТАР Медиа, 2010. – 128с.

Пасєчнікова Н.В. Затвердження тактики лікування діабетичного макулярного набряку / Н.В. Пасєчнікова, В.О. Науменко// Мат. XII з’їзду офтальмологів України, 26–28 травня 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 359.

Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных/ О.Ю. Реброва – М.: Медиа Сфера, 2003. – 312 с.

American Diabetes Association: Diabetes Retinopathy. // Diabetes Care. – 2002. – Vol. 25, №1. – Р. 590–593.

Antcliff R.J. The pathogenesis of edema in diabetic maculopathy/ R. J. Antcliff, J. Marshall // Semin. Ophthalmol. – 1999. – Vol. 14. – P. 223–232.

Fercher A.F. Eye-length measure ment by interferometry with partially coherent light/A.F. Fercher, K. Mengedoht, W. Werner // Opt.Lett. – 1988. – Vol. 13. – P. 186–188.

Gass J.D. Macular diseases, diagnostic and treatment / J.D. Gass. – St. Louis, 1997.

Gass J.D. A clinical, fluorescein angiographic and electron microscopic correlation of cystoid macular edema / J.D.Gass, D.A. Anderson, E.B. Davis // Am. J. Ophthalmol. – 1985. – Vol. 100. – P. 82–86.

Gaudric A. Les classifi cations de la retinopathie diabetique / A. Gaudric, G. Coscas // Rev. Chibret. Simposium international sur la retinopathie diabetique. – 1985. – P. 89–108.

Klein R. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy. IV^ Diabetic macular edema / R. Klein, B. E. Klein, S. E. Moss [et al.] // Ophthalmology. – 1984. – Vol. 91. – P.1464–1474.

Moss S.E. The 14-year incidence of visual loss in a diabetic population / S.E. Moss, R. Klein, B.E. Klein // Ophthalmology. – 1998. – Vol. 105. –P. 998–1003.

Nguyen Q.D. Vascular endothelium growth factor is a critical stimulus for diabetic macular edema / Q.D Nguyen, S.M. Shah, J.S. Heier [et al.] // Am. J. Ophthalmol. – 2006. – Vol. 142. – P. 961–9697.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження