Взаємозв’язок ремоделювання серця та сонних артерій у жінок з артеріальною гіпертензією

Автор(и)

  • I. M. Zubko

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.5.18888

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, ремоделювання, комплекс інтима-медіа

Анотація

Обстежили 95 жінок з артеріальною гіпертензією. Усім пацієнткам виконали допплер-ехокардіографію й ультразвукове дослідження сонних артерій із диференційованим виміром комплексу інтима-медіа. У жінок з артеріальною гіпертензією товщина комплексу інтима медіа була достовірно більшою, ніж у групі контролю (р = 0,001). У групі жінок з артеріальною гіпертензією, у яких виявили гіпертрофію лівого шлуночка, показники комплексу інтима-медіа, інтими, медії і діаметра сонних артерій були достовірно більші, ніж у тих, у кого була нормальна геометрія лівого шлуночка. Ремоделювання лівого шлуночка у пацієнток із його гіпертрофією асоціюється з потовщенням стінки сонних артерій, переважно за рахунок шару медії.

Посилання

Багрий А.Э. Артериальная гипертензия у женщин / А.Э. Багрий, А.И. Дядык // Здоров’я України. – 2008. – №5/1. – С. 31–32.

Дзяк Г.В. Артериальная гипертензия и гипертрофия миокарда левого желудочка: роль блокады РААС / Г.В. Дзяк // Здоров’я України. – 2007. – №24.– С. 17–23.

Куликов В.П. Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний / В.П. Куликов. – М.: ООО Фирма «СТРОМ», 2007. – 512 с.

Настанова та клінічний протокол надання медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія». – К.: ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска», 2012. – 129 с.

Пат. №57777 А Україна, МПК А61В8/00 Спосіб оцінки судинного ремоделювання при артеріальній гіпертензії / Харченко О.А., Романенко С.В., Коваль О.А., Аносова Н.П., Зубко І.М. (Україна). – № 201010395; Заяв. 26.08.2010; Опубл. 10.03.2010. Бюл. №5.

Свіщенко Є.П. Робоча група з артеріальної гіпертензії Української асоціації кардіологів (2011). Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії: Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії / Свіщенко Є.П., Багрій А.Е., Єна Л.М. та співавт. – К.: ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска», 2011. – 5-те вид., випр. І доп. – 55 с.

Сиренко Ю.Н. Гипертоническая болезнь и артериальнаые гипертензии / Ю.Н. Сиренко. – Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2011. – 288 с.

Современные эхокардиографические подходы к оценке гипертрофии миокарда и структурного состояния левого желудочка у больных артериальной гипертонией: Метод. пособие для врачей / М.А Саидова, Л.М Сергакова, Д.М. Атауллаханова [и др.]. – М., 2007.

2007 European Society of Hypertension – European Society of cardiology guidelines for management of arterial hypertension // J. Hypertension. – 2007. – Vol. 25. – P. 1105–118.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження