НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ «ФАРМАЦЕВТИЧНА СФЕРА» У КОНТЕКСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Автор(и)

  • E. G. Knysh
  • O. G. Alekseev

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.5.19047

Ключові слова:

відповідальність у фармацевтичній сфері, фармацевтичне законодавство, фармацевтична галузь

Анотація

Розглянули питання, пов’язані із з’ясуванням змісту, і проаналізували погляди різних авторів на визначення понять «фармацевтична галузь» і «фармацевтична сфера» з метою чіткого виділення меж цієї сукупності специфічних відносин і для ефективнішого застосування інституту адміністративної відповідальності за порушення фармацевтичного законодавства.

Посилання

Перцев І.М. Про значення фармацевтичних термінів в сьогоденні / І.М. Перцев // Вісник фармації. – 1993. – №1–2. – С. 23–27.

Цурка

н О.О. Напрямки формування фармацевтичної термінології / О.О.Цуркан., Т.С.Цуркан // Фармацевтичний журнал.

– 2004. – №1. – С. 58.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – №4. – стаття 19.

Про лікарські засоби: Закон України від 4 квітня 1996 р. // Голос України – 1996. – 17 травня.

Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров’я / Гладун З.С. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 312 с.

Стеценко С.Г. Медичне право України: підручник / Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я.; за заг. ред. проф. С.Г.Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с.

Гладун З.С. Державна політика охорони здоров’я в Україні (адміністративно-правові проблеми формування і реалізації): Монографія / Гладун З.С. – Тернопіль: «Економічна думка», 2005 – 460 с.

Стеценко С.Г. Медичне право України: підручник / Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я.; за заг. ред. проф. С.Г. Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с.

Яковлева Е.А. Логистизация бизнес-процессов в фармацевтической сфере: дис. … к. экон. наук: 08.00.05 / Яковлева Екатерина Александровна. – М., 2007. – 155 с.

Борискина Т.Б. Социальный механизм фармацевтического рынка: проблемы оптимизации: дис. … к. соц. наук: 22.00.03 / Борискина Татьяна Борисовна. – Волгоград, 2003. – 201 с.

Печеный О. Вести с «фармацевтической» коллегии Минздрава / О. Печеный // Провізор. – 2002. – №1. – Режим доступу: http://www.provisor.com.ua/archive/2002/N1/art_03.php?part_code=45&art_code=2910

Загорій В.А. Фармацевтична галузь України – фундамент вітчизняної охорони здоров’я / В.А.Загорій // Український медичний часопис. – 2003. – №5 (37). – С. 13–15.

Організація фармацевтичного забезпечення населення: [навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А.С. Немченко, А.А. Котвіцька, Г.Л. Панфілова та ін.; за ред. А.С. Немченко. – Х.: Авіста-ВЛТ, 2007. – 488 с.

Козлова Е. Современные особенности развития фармацевтической отрасли Украины с учетом общемировых тенденций /Е.Козлова // Культура народов Причерноморья. – 2004. – Т.2, №50. – С. 51–54.

Грузинов В.П. Экономика предприятия: [Учебное пособие] / В.П. Грузинов, В.Д. Грибов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 208 с.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. – М.: Инфра-М, 2007. – 495 с.

Кодекс України про адміністадміністративні правопорушення // ВВР УРСР. – 1984. – Ст. 1122.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Питання організації охорони здоров’я