DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2020.2.200627

Особенности вегетативного обеспечения центральной гемодинамики и физической работоспособности пловцов-спринтеров высокой квалификации

Ye. L. Mykhaliuk, M. S. Potapenko, Ye. Yu. Horokhovskyi, L. M. Hunina, R. V. Holovashchenko

Аннотация


 

Цель работы – анализ особенностей вегетативного обеспечения центральной гемодинамики и физической работоспособности у спортсменов-спринтеров высокого класса на дистанции от 50 до 200 метров.

Материалы и методы. Проведено сравнение показателей вариабельности сердечного ритма, центральной гемодинамики и физической работоспособности между пловцами-спринтерами уровня МС-МСМК (n = 36) и КМС-1 разряд (n = 50).

Результаты. Показано, что пловцы уровня МС-МСМК по сравнению с пловцами квалификации КМС-1 разряд достоверно старше, имеют больший стаж занятий плаванием, длину, массу тела, относительную величину физической работоспособности, меньше ЧСС; у них отмечена тенденция к превалированию гипокинетического типа кровообращения, а также среди них больше пловцов с ваготонией.


Ключевые слова


плавание; вариабельность сердечного ритма; центральная гемодинамика; физическая работоспособность; корреляция данных

Полный текст:

PDF (English)

Литература


Baevskii, R. M., & Berseneva, A. P. (1997). Otsenka adaptatsionnykh vozmozhnostei organizma i risk razvitiya zabolevanii [Assessment of the body’s adaptive capabilities of and the risk of developing diseases]. Meditsina. [in Russian].

Vikulov, A. D., Bocharov, M. V., Kaunina, D. V., & Boikov, V. L. (2017). Regulyatsiya serdechnoi deyatel'nosti u sportsmenov vysokoi kvalifikatsii [Regulation of cardiac activity in athletes of high qualification]. Vestnik sportivnoi nauki, (2), 31-36. [in Russian].

Gogotova, V. L., Korneyeva, I. T., & Polyakov, S. D. (2009). Mediko-biologicheskie osnovy otbora v sportivnoe plavanie (literaturnyi obzor) [Mediobiologic base for competitive swimming evaluation (literary review)]. Lechebnaya fizkul'tura i sportivnaya meditsina, (10), 25-36. [in Russian].

Isaev, A. P., Potapova, T. V., & Erlikh, V. V. (2009). Izmenenie kardioritma i spektral'nykh kharakteristik krovoobrashcheniya yunykh plovtsov-sprinterov i staierov [The changes of cardiorhythm and spectral descriptions of the blood circulation of young spriter- and stayer-swimmers]. Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: obrazovanie, zdravookhranenie, fizicheskaya kul'tura, (20), 31-36. [in Russian].

Kaunina, D. V., & Vikulov, A. D. (2012). Fizicheskaya rabotosposobnost' i lipidnyi obmen sportsmenov-plovtsov vysokoi kvalifikatsii [The Physical Working Capacity and Blood Lipids Composition of Highly Qualified Swimmers’ Blood Plasma]. Yaroslavskii pedagogicheskii vestnik, 3(4), 141-144. [in Russian].

Krasnoperova, T. V. (2005). Variabel'nost' serdechnogo ritma i tsentral'naya gemodinamika u vysokokvalifitsirovannykh sportsmenov s raznoi aktivnost'yu vegetativnoi regulyatsii. (Avtoref. dis…kand. biol. nauk). [Heart rate variability and central hemodynamics in highly-qualified athletes with different autonomic regulation activity]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kirov. [in Russian].

Kiryanova, M. A., & Kalinina, I. N. (2011). Osobennosti tsentral'noi gemodinamiki u sportsmenov-plovtsov s uchetom kharaktera myshechnoi deyatel'nosti [Features of central hemodynamics in athelets-swimmers with account the nature of muscular activity]. Lechebnaya fizkul'tura i sportivnaya meditsina, (6), 15-21. [in Russian].

Kurbanova, I. M. (2002). Funktsional'noe sostoyanie vegetativnoi nervnoi i serdechno-sosudistoi sistem u yunykh sportsmenov. (Avtoref. dis…kand. med. nauk). [Functional state of autonomic nervous and cardiovascular systems in young athletes]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Ivanovo. [in Russian].

Lomazova, E. V., Kalinin, A. V., Yakushev, M. P., Danilova-Perlei, V. I., & Lobanov, M. Yu. (2013). Mesto obshchei i spetsial'noi rabotosposobnosti v sisteme podgotovki plovtsov [General and specific work capacity in the training system of swimmers]. Metody otsenki i povysheniya rabotosposobnosti u sportsmenov. Proceedings of the All-Russian Scientific and practical conference with international participation (pp. 45-46). St. Petersburg. [in Russian].

Mikhalyuk, E. L. (2004). Polovoi dimorfizm sredi pokazatelei tsentral'noi gemodinamiki i fizicheskoi rabotosposobnosti plovtsov vysokogo klassa [Sexual dimorphism among the indices of central hemodynamics and physical working capacity in high class swimmers]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi ta medychnoi nauky ta praktyky. Zbіrnik naukovikh statey, (13) 142-149. [in Russian].

Mikhalyuk, E. L. (2007) Diahnostyka hranychnykh ta patolohichnykh staniv pry krainikh fizychnykh navantazhenniakh v olimpiiskomu ta profesionalnomu sporti. (Avtoref. dis… dokt. med. nauk) [Diagnostics of the boundary and pathological conditions on the terminal physical exertion in the Olympic and professional sport. Dr. med. sci. diss.] Dnipropetrovsk. [in Ukrainian].

Platonov, V. N. (2004). Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiiskom sporte. Obshchaya teoriya i ee prakticheskie prilozheniya [The vocational training system of athletes in Olympic sports. General theory and its practical applications]. Olimpiiskaya literatura. [in Russian].

Karpman, V. L., Belotserkovskii, Z. B., & Gudkov, I. A. (1988). Testirovanie v sportivnoi meditsine [Testing in sports medicine]. Fizkul'tura i sport. [in Russian].

Kharlamov, E. V., Popova, N. M., & Zhuchkova, I. N. (2016). Funktsional'nye pokazateli, kharakterizuyushchie vynoslivost' plovtsov i grebtsov [Functional indicators characterizing the endurance of swimmers and rowers]. Nauchno-metodicheskii elektronnyi zhurnal «Kontsept», 2, 581-585. http://e-koncept.ru/2016/46135.htm. [in Russian].


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет