Exercise tolerance in school-age children with hypertension based on body weight

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.4.227348

Keywords:

arterial hypertension, obesity, bicycle ergometry, tolerance to physical activity, VO2peak, school-age children

Abstract

Hypertension and obesity are important problems among adolescents. In clinical practice, these diseases are often combined and worsen the quality of life, so the study on indicators of tolerance to exercise is of great scientific and practical importance.

The aim. To determine the state of tolerance to physical activity among school-age children with stable hypertension depending on body weight.

Materials and methods. The study involved 95 children aged from 9 to 18 years who were divided into four groups: the first – 18 patients with normal blood pressure and body weight; the second – 39 with stable hypertension and normal body weight; the third – 20 with normal blood pressure and obesity; the fourth – 18 children with stable hypertension and obesity. Exercise tolerance was examined during cycling ergometry according to the PWC 170 protocol; the maximum myocardial oxygen uptake index – VO2peak (the “gold standard” for determining tolerance) was evaluated.

Results. According to the study results, among children with a combination of primary hypertension and obesity, the clinical picture of the condition is characterized by significantly more frequent complaints of dizziness, heart pain, headache and loss of consciousness. The total score of complaints was 5.8 ± 1.9 points in the combined pathology of primary hypertension and obesity group, which is significantly higher (P < 0.01) than that among children with primary hypertension or obesity. In primary hypertension and obesity, there is a decrease in VO2peak, which is most pronounced in the combination of these conditions (up to 26.4 ± 6.7 ml/min/kg
among boys and up to 22.7 ± 3.6 ml/min/kg among girls) indicating a significant decrease in exercise tolerance.

Conclusions. It has been proven that the combined pathology of primary arterial hypertension and obesity among adolescents greatly worsens the clinical condition of children and significantly reduces exercise tolerance more pronounced than in primary arterial hypertension or obesity.

Author Biographies

Yu. V. Marushko, Bohomolets Medical University, Kyiv, Ukraine

MD, PhD, DSc, Professor, Head of the Department of Pediatrics of Postgraduate Education

N. H. Kostynska, Bohomolets Medical University, Kyiv, Ukraine

MD, PhD-student of the Department of Pediatrics of Postgraduate Education

T. V. Hyshchak, Bohomolets Medical University, Kyiv, Ukraine

MD, PhD, DSc, Professor of the Department of Pediatrics of Postgraduate Education

References

Maydannyk, V. G., Haytovych, N. V., Pavlyshyn, G. A., Ivanko, A. G., Nechytaylo, Yu. N., & Ocheretko, V. V. (2013). Poshyrenist nadlyshkovoi masy tila ta pidvyshchenoho arterialnoho tysku sered shkoliariv riznykh rehioniv Ukrainy [Prevalence of overweight and high blood pressure among schoolchildren in different regions of Ukraine]. Mezhdunarodnyi zhurnal pediatrii, akusherstva i ginekologii, 3(1), 33-39. http://ijpog.org/downloads/4/5.pdf [in Ukrainian].

Nedelska, Ye. V. (2016). Kliniko-matematychna model dlia prohnozuvannia efektyvnosti provedennia fizychnoi reabilitatsii u pidlitkiv z arterialnoiu hipertenziieiu [Clinical and Mathematical Model for Predicting the Effectiveness of Physical Rehabilitation in Adolescents with Hypertension]. Zdorov'e rebenka, (3), 22-26. https://doi.org/10.22141/2224-0551.3.71.2016.76260 [in Ukrainian].

Korenev, N. M., & Bessonova, I. N. (2014). Sostoyanie pochechnogo krovotoka i endotelial'naya funktsiya pochek u podrostkov s arterial'noi gipertenziei i giperurikemiei [Status of renal blood flow and renal endothelial function in adolescents with hypertension and hyperuricemia]. Perinatologiya i pediatriya, (2), 80-84. [in Ukrainian].

Marushko, Yu. V., & Hyshchak, T. V. (2016). Korektsiia astenonevrotychnykh proiaviv u ditei z pervynnoiu arterialnoiu hipertenziieiu na foni pryiomu preparatu Noofen [Correction of asthenoneurotic manifestations in children with primary hypertension on the background of noophen administration]. Zdorov'e rebenka, (3), 33-39. [in Ukrainian].

Aguilera, C., Labbé, T., Busquets, J., Venegas, P., Neira, C., & Valenzuela, Á. (2019). Obesidad: ¿Factor de riesgo o enfermedad? Revista medica de Chile, 147(4), 470-474. https://doi.org/10.4067/S0034-98872019000400470

Forno, E., & Celedón, J. C. (2017). The effect of obesity, weight gain, and weight loss on asthma inception and control. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, 17(2), 123-130. https://doi.org/10.1097/ACI.0000000000000339

Garvey, W. T., Mechanick, J. I., Brett, E. M., Garber, A. J., Hurley, D. L., Jastreboff, A. M., Nadolsky, K., Pessah-Pollack, R., Plodkowski, R., & Reviewers of the AACE/ACE Obesity Clinical Practice Guidelines. (2016). American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Comprehensive Clinical Practice Guidelines Formedical Care of Patients with Obesity. Endocrine Practice, 22(Suppl. 3), 1-203. https://doi.org/10.4158/EP161365.GL

Saari, A., Sankilampi, U., Hannila, M. L., Kiviniemi, V., Kesseli, K., & Dunkel, L. (2011). New Finnish growth references for children and adolescents aged 0 to 20 years: Length/height-for-age, weight-for-length/height, and body mass index-for-age. Annals of Medicine, 43(3), 235-248. https://doi.org/10.3109/07853890.2010.515603

Chooi, Y. C., Ding, C., & Magkos, F. (2019). The epidemiology of obesity. Metabolism: Clinical and Experimental, 92, 6-10. https://doi.org/10.1016/j.metabol.2018.09.005

Misyura, K. V. (2015). K voprosu o razlichiyakh v masse tela gorodskogo naseleniya, poseshchayushchego poliklinicheskie uchrezhdeniya [Various body mass in the urban population visiting polyclinics]. Nauchnyi rezul'tat. Seriya: meditsina i farmatsiya, 1(1), 75-80. [in Russian].

Zelinska, N. B., Rudenko, N. H., & Krushinska, Z. G. (2018). Khvoroby endokrynnoi systemy v ditei Ukrainy u 2017 rotsi : pokaznyky poshyrenosti y zakhvoriuvanosti ta yikh dynamika [Diseases of endocrine system in children of Ukraine in 2017: indicators of prevalence and incidence and their dynamics]. Ukrainskyi zhurnal dytiachoi endokrynolohii, (2), 5-15. http://doi.org/10.30978/DE2018-2-5 [in Ukrainian].

Marushko, Yu. V., Zlobynets, A. S., Hychka, S. H., Hyshchak, T. V., Khomych, O. V., & Hrynevych, I. V. (2020). Kliniko-instrumentalni ta morfolohichni paraleli pry poiednanni khronichnoho hastroduodenitu y pervynnoi arterialnoi hipertenzii v ditei [Clinical, instrumental and morphological parallels in combination of chronic gastroduodenitis and primary hypertension in children]. Zaporozhye medical journal, 22(3), 350-355. http://doi.org/10.14739/2310-1210.2020.3.204918 [in Ukrainian].

Marushko, Yu., Hyshchak, T., Marushko, T., Onufriev, O., Zlobynets, A., & Khomych, O. (2020). Health-related quality of life in pediatric patients with high-normal blood pressure and primary arterial hypertension. Family Medicine & Primary Care Review, 22(4), 291-296. https://doi.org/10.5114/fmpcr.2020.100433

Netyazhenko, V. Z., & Bazhenova, N. M. (2020). Vplyv ozhyrinnia na stan trombotsytarno-plazmovoho hemostazu u khvorykh na hipertonichnu khvorobu u poiednanni z nealkoholnoiu zhyrovoiu khvoroboiu pechinky [The effect of obesity on the state of platelet-plasma hemostasis in patients with essential hypertension in combination with non-alcoholic fatty liver disease]. Simeina medytsyna, (4), 56-62. [in Ukrainian].

Dzhuriak, V. S., Bondarchuk, I. V., Sydorchuk, L. P., Semianiv, M. M., Repchuk, Yu. V., Kryklyvets, L. H., & Fliundra, I. H. (2017). Ryzyk vynyknennia khronichnoi khvoroby nyrok ta tsukrovoho diabetu u khvorykh na arterialnu hipertenziiu [The risk of chronic kidney disease and diabetes mellitus in patients with arterial hypertension]. Semeinaya meditsina, (2), 51-54. [in Ukrainian].

Kovaliova, O. N., & Sytina, I. V. (2013). Osoblyvosti parametriv dobovoho monitoruvannia arterialnoho tysku u khvorykh iz komorbidnistiu ozhyrinnia ta hipertonichnoi khvoroby [Features of the parameters of daily blood pressure monitoring in patients with comorbidities of obesity and hypertension]. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal, (5), 21-25. [in Ukrainian].

Hyschak, T. V., & Marushko, Iu. V. (2016). Fazy adaptatsii u ditei iz pervynnoiu arterialnoiu hipertenziieiu [Adaptation phase in children with primary hypertension]. Sovremennaya pediatriya, 7(79), 88-93. https://doi.org/10.15574/SP.2016.79.88 [in Ukrainian].

Marushko, Yu. V., & Hyshchak, T. V. (2018). Analiz i perspektyvy novykh klinichnykh rekomendatsii AAR (2017) skryninhu i kontroliu vysokoho arterialnoho tysku u ditei ta pidlitkiv. [Analysis and prospects of new clinical guidelines ААР(2017) for screening and control of high blood pressure in children and adolescents]. Sovremennaya pediatriya, 4(92), 27-39. https://doi.org/10.15574/SP.2018.92.27 [in Ukrainian].

Flynn, J. T., Kaelber, D. C., Baker-Smith, C. M., Blowey, D., Carroll, A. E., Daniels, S. R., de Ferranti, S. D., Dionne, J. M., Falkner, B., Flinn, S. K., Gidding, S. S., Goodwin, C., Leu, M. G., Powers, M. E., Rea, C., Samuels, J., Simasek, M., Thaker, V. V., Urbina, E. M., & SUBCOMMITTEE ON SCREENING AND MANAGEMENT OF HIGH BLOOD PRESSURE IN CHILDREN. (2017). Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics, 140(3), Article e20171904. https://doi.org/10.1542/peds.2017-1904

Shvets, N. V. (2016). Osoblyvosti perebihu arterialnoi hipertenzii, poiednanoi z osteoartrozom, u patsiientiv z ozhyrinniam, optymizatsiia likuvalnoi taktyky. (Avtoref. dis. … kand. med. nauk). [Characteristics of the combined course of arterial hypertension and osteoarthritis in obese patients, optimization of treatment tactics]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Cojocar, S. V., Metregune, N. G., & Bikir-Tkhoryak, L. I. (2019). Perinatal'noe programmirovanie arterial'noi gipertenzii i ozhireniya u detei [Perinatal Programming of Hypertension and Obesity in Children]. Modern pediatrics. Ukraine, 4(100), 24-32. https://doi.org/10.15574/SP.2019.100.24 [in Russian].

Koreniev, M. M., Bohmat, L. F., & Nosova, O. M. (2014). Arterialna hipertenziia ta ozhyrinnia v pidlitkiv [Hypertension and obesity in adolescents]. Ukrainskyi zhurnal dytiachoi endokrynolohii, (2), 79-80. [in Ukrainian].

Lurbe, E., Agabiti-Rosei, E., Cruickshank, J. K., Dominiczak, A., Erdine, S., Hirth, A., Invitti, C., Litwin, M., Mancia, G., Pall, D., Rascher, W., Redon, J., Schaefer, F., Seeman, T., Sinha, M., Stabouli, S., Webb, N. J., Wühl, E., & Zanchetti, A. (2016). 2016 European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents. Journal of Hypertension, 34(10), 1887-1920. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001039

Styne, D. M., Arslanian, S. A., Connor, E. L., Farooqi, I. S., Murad, M. H., Silverstein, J. H., & Yanovski, J. A. (2017). Pediatric Obesity-Assessment, Treatment, and Prevention: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 102(3), 709-757. https://doi.org/10.1210/jc.2016-2573

Massin, M. M. (2014). The role of exercise testing in pediatric cardiology. Archives of Cardiovascular Diseases, 107(5), 319-327. https://doi.org/10.1016/j.acvd.2014.04.004

Sheridan, S., McCarren, A., Gray, C., Murphy, R. P., Harrison, M., Wong, S., & Moyna, N. M. (2021). Maximal oxygen consumption and oxygen uptake efficiency in adolescent males. Journal of Exercise Science & Fitness, 19(2), 75-80. https://doi.org/10.1016/j.jesf.2020.11.001

Tavrovs'ka, T. V. (2007). Veloergometriya. [Cycle ergometry]. Sankt-Peterburg. [in Russian].

Hurianov, V. H., Liakh, Yu. Ye., Parii, V. D., Korotkyi, O. V., Chalyi, O. V., Chalyi, K. O., & Tsekhmister, Ya. V. (2018). Posibnyk z biostatystyky. Analiz rezultativ medychnykh doslidzhen u paketi EZR (R-statistics) [Handbook of Biostatistics. Analysis of the medical research results using EZR (R – statistics) software)]. Vistka. [in Ukrainian].

Kildebekova, R. N., Dmitriev, A. V., & Nizamov, A. K. (2016). Otdalennye effekty vliyaniya fizicheskikh uprazhnenii na serdechno-sosudistuyu sistemu bol'nykh arterial'noi gipertenziei [The long-term results of physical training programme for patients with arterial hypertension (physiological and psychological aspects)]. Meditsina, (3), 90-96. [in Russian].

Korotkov, S. M., Volynkina, K. A., & Shumska, O. D. (2020). Nekotorye aspekty pishchevogo povedeniya i fizicheskoi rabotosposobnosti u podrostkov s izbytochnoi massoi tela i ozhireniem [Some aspects of eating behavior and physical performance in overweight adolescents]. Endokrinologiya: novosti, mneniya, obuchenie, 9(2), 105-107. https://doi.org/10.33029/2304-9529-2020-9-2-105-107 [in Russian].

Marushko, Yu. V., & Hyschak, T. V. (2017). Osoblyvosti funktsionalnykh rezerviv sertsevo-sudynnoi systemy za rezultatamy veloerhometrii u ditei z pervynnoiu arterialnoiu hipertenziieiu i defitsytom mahniiu ta korektsiia vyiavlenykh porushen [Features of cardiovascular systems functional reserves according to a bicycle stress test in children with primary hypertension and magnesium deficiency and correction of revealed violations]. Sovremennaya pediatriya, 1(81), 92-98. https://doi.org/10.15574/sp.2017.81.92 [in Ukrainian].

Drinkard, B., Roberts, M. D., Ranzenhofer, L. M., Han, J. C., Yanoff, L. B., Merke, D. P., Savastano, D. M., Brady, S., & Yanovski, J. A. (2007). Oxygen-Uptake Efficiency Slope as a Determinant of Fitness in Overweight Adolescents. Medicine & Science in Sports & Exercise, 39(10), 1811-1816. https://doi.org/10.1249/mss.0b013e31812e52b3

Meshcheryakov, V. V., Girsh, Y. V., Somova, Т. М., & Velieva, О. А. (2014). Rol' i mesto veloergometrii i tredmil-testa v otsenke funktsional'nogo sostoyaniya patsientov-podrostkov s arterial'noi gipertenziei i razlichnoi massoi tela [Role and place of cycle ergometry and treadmill test in assessment of functional state at teenage patients with arterial hypertension and various body weight]. Meditsina i obrazovanie v Sibiri, (5), Article 28. [in Russian].

Published

2021-07-01

How to Cite

Marushko, Y. V. ., Kostynska, N. H. ., & Hyshchak, T. V. . (2021). Exercise tolerance in school-age children with hypertension based on body weight. Zaporozhye Medical Journal, 23(4), 509–515. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.4.227348

Issue

Section

Original research