Діагностична та прогностична цінність сироваткової концентрації гепсидину в пацієнтів у гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу

Автор(и)

  • О. А. Козьолкін Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine
  • А. А. Кузнєцов Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.2.228593

Ключові слова:

внутрішньомозковий крововилив, гепсидин, прогноз

Анотація

Мета роботи – визначити діагностичну та прогностичну цінність сироваткової концентрації гепсидину в пацієнтів у гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу (ССВМК).

Матеріали та методи. Здійснили проспективне, когортне дослідження 88 пацієнтів у гострому періоді ССВМК на тлі консервативної терапії. Рівень неврологічного дефіциту оцінювали за шкалою коми Full Outline of Unresponsiveness, шкалою коми Глазго та шкали інсульту Національного інституту здоров’я США. За даними комп’ютерної томографії головного мозку визначали об’єм внутрішньомозкового крововиливу (ОВМК), об’єм вторинного внутрішньошлуночкового крововиливу (ОВВШК) і загальний об’єм інтракраніальної геморагії (ЗОІКГ). Лабораторні зразки крові брали протягом 24 годин після госпіталізації. Визначали вміст гепсидину, сироваткову концентрацію заліза та загальну залізозв’язувальну здатність сироватки, розраховували коефіцієнт сатурації трансферину. Кінцеві точки – раннє клініко-неврологічне погіршення та несприятливі варіанти завершення гострого періоду ССВМК (летальний кінець, значення 4–5 балів за модифікованою шкалою Ренкіна на 21 добу захворювання). Статистичне опрацювання результатів, що одержали, передбачало кореляційний аналіз, логістичний регресійний аналіз і ROC-аналіз.

Результати. Встановили, що сироваткова концентрація гепсидину у хворих на ССВМК корелює з ОВМК (R = 0,44, p ˂ 0,01), ОВВШК (R = 0,45, p ˂ 0,01) і ЗОІКГ (R = 0,57, p ˂ 0,01). Вміст гепсидину в сироватці крові пацієнтів з ОВМК >30 мл перевищує значення відповідного показника у хворих з ОВМК ≤30 мл на 69,0 % (р ˂0,0001). Пацієнти з несприятливими варіантами перебігу та завершення гострого періоду ССВМК уже в першу добу після госпіталізації вірогідно відрізняються вищими рівнями сироваткової концентрації гепсидину (р ˂ 0,0001). За даними множинного логістичного регресійного аналізу побудували високочутливі та високоспецифічні мультипредикторні моделі, що враховують концентрацію гепсидину в сироватці разом із клініко-нейровізуалізаційними показниками та дають можливість прогнозувати летальний і несприятливий функціональний наслідок гострого періоду захворювання (AUC = 0,93, р ˂ 0,0001).

Висновки. Вміст гепсидину в сироватці крові хворих на ССВМК асоційований із тяжкістю ураження церебральних структур. Інтеграція показника сироваткової концентрації гепсидину з клініко-нейровізуалізаційними даними у структурі мультипредикторних логістичних регресійних моделей дає змогу визначати вітальний і функціональний прогноз наслідку гострого періоду ССВМК із точністю >85 %

Біографії авторів

О. А. Козьолкін, Запорізький державний медичний університет, Україна

Д-р мед. наук, професор, зав. каф. нервових хвороб

А. А. Кузнєцов, Запорізький державний медичний університет, Україна

Канд. мед. наук, доцент каф. нервових хвороб

Посилання

Dastur, C. K., & Yu, W. (2017). Current management of spontaneous intracerebral haemorrhage. Stroke and Vascular Neurology, 2(1), 21-29. https://doi.org/10.1136/svn-2016-000047

Tatlisumak, T., Cucchiara, B., Kuroda, S., Kasner, S. E., & Putaala, J. (2018). Nontraumatic intracerebral haemorrhage in young adults. Nature Reviews. Neurology, 14(4), 237-250. https://doi.org/10.1038/nrneurol.2018.17

Gregson, B. A., Mitchell, P., & Mendelow, A. D. (2019). Surgical Decision Making in Brain Hemorrhage. Stroke, 50(5), 1108-1115. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.118.022694

Kuznietsov, A. A. (2018). Comparative analysis of predictive significance of neuroimaging parameters in patients with spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage. Zaporozhye medical journal, 20(4), 543-547. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2018.4.137097

Belur, P. K., Chang, J. J., He, S., Emanuel, B. A., & Mack, W. J. (2013). Emerging experimental therapies for intracerebral hemorrhage: targeting mechanisms of secondary brain injury. Neurosurgical Focus, 34(5), Article E9. https://doi.org/10.3171/2013.2.FOCUS1317

Wan, J., Ren, H., & Wang, J. (2019). Iron toxicity, lipid peroxidation and ferroptosis after intracerebral haemorrhage. Stroke and Vascular Neurology, 4(2), 93-95. https://doi.org/10.1136/svn-2018-000205

Garton, T., Keep, R. F., Hua, Y., & Xi, G. (2016). Brain iron overload following intracranial haemorrhage. Stroke and Vascular Neurology, 1(4), 172-184. https://doi.org/10.1136/svn-2016-000042

Sangkhae, V., & Nemeth, E. (2017). Regulation of the Iron Homeostatic Hormone Hepcidin. Advances in Nutrition, 8(1), 126-136. https://doi.org/10.3945/an.116.013961

Xiong, X. Y., Liu, L., Wang, F. X., Yang, Y. R., Hao, J. W., Wang, P. F., Zhong, Q., Zhou, K., Xiong, A., Zhu, W. Y., Zhao, T., Meng, Z. Y., Wang, Y. C., Gong, Q. W., Liao, M. F., Wang, J., & Yang, Q. W. (2016). Toll-Like Receptor 4/MyD88-Mediated Signaling of Hepcidin Expression Causing Brain Iron Accumulation, Oxidative Injury, and Cognitive Impairment After Intracerebral Hemorrhage. Circulation, 134(14), 1025-1038. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.021881

Zhou, Y. F., Zhang, C., Yang, G., Qian, Z. M., Zhang, M. W., Ma, J., Zhang, F. L., & Ke, Y. (2017). Hepcidin Protects Neuron from Hemin-Mediated Injury by Reducing Iron. Frontiers in Physiology, 8, Article 332. https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00332

Vela, D. (2018). The Dual Role of Hepcidin in Brain Iron Load and Inflammation. Frontiers in Neuroscience, 12, Article 740. https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00740

Ministry of Health of Ukraine. (2014, April 17). Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry hemorahichnomu insulti [On Approval and Introduction of Medical and Technological Documents for Standardization of Care in Ischemic Stroke (No. 275)]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275282-14#Text

Xiong, X. Y., Chen, J., Zhu, W. Y., Zhao, T., Zhong, Q., Zhou, K., Meng, Z. Y., Wang, Y. C., Wang, P. F., Fang, H., & Yang, Q. W. (2015). Serum hepcidin concentrations correlate with serum iron level and outcome in patients with intracerebral hemorrhage. Neurological Sciences, 36(10), 1843-1849. https://doi.org/10.1007/s10072-015-2266-2

Sun, Y., You, S., Zhong, C., Huang, Z., Hu, L., Zhang, X., Shi, J., Cao, Y., & Liu, C. F. (2017). Neutrophil to lymphocyte ratio and the hematoma volume and stroke severity in acute intracerebral hemorrhage patients. The American Journal of Emergency Medicine, 35(3), 429-433. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2016.11.037

Gong, J., Du, F., Qian, Z. M., Luo, Q. Q., Sheng, Y., Yung, W. H., Xu, Y. X., & Ke, Y. (2016). Pre-treatment of rats with ad-hepcidin prevents iron-induced oxidative stress in the brain. Free Radical Biology and Medicine, 90, 126-132. https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2015.11.016

Goldstein, E. Z., Church, J. S., Pukos, N., Gottipati, M. K., Popovich, P. G., & McTigue, D. M. (2017). Intraspinal TLR4 activation promotes iron storage but does not protect neurons or oligodendrocytes from progressive iron-mediated damage. Experimental Neurology, 298(Pt. A), 42-56. https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2017.08.015

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-16

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження