Вплив цілорічного тренування на показники варіабельності серцевого ритму, центральної гемодинаміки та фізичної працездатності плавців на короткі дистанції

Автор(и)

  • Є. Л. Михалюк Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3607-7619
  • В. В. Сиволап Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9865-4325
  • Є. Ю. Гороховський Запорізький національний університет, Україна, Ukraine
  • М. С. Потапенко Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.3.229452

Ключові слова:

плавці на короткі дистанції, кваліфікаційний ранг від спортсмена 1 розряду до майстра спорту міжнародного класу, варіабельність серцевого ритму, центральна гемодинаміка, фізична працездатність, періоди тренувального процесу

Анотація

Динамічне спостереження за спортсменами викликає чималий науковий інтерес для фахівців спортивної медицини, оскільки дає змогу констатувати зміни функціонального стану спортсменів паралельно зі зростанням спортивного результату протягом однорічного циклу тренувального процесу.

Мета роботи – оцінити зміни параметрів варіабельності серцевого ритму (ВСР), центральної гемодинаміки та фізичної працездатності плавців на короткі дистанції в підготовчий і змагальний періоди тренувального процесу.

Матеріали та методи. У підготовчому та змагальному періодах тренувального процесу обстежили плавців (n = 94) на короткі дистанції кваліфікації від майстра спорту міжнародного класу до спортсмена 2 розряду. Для аналізу ВСР використали короткі (5-хвилинні) записи ЕКГ відповідно до міжнародного стандарту.

Результати. У підготовчому періоді 75,0 % плавців мали ознаки ваготонії, 20,0 % – нормотонії, 5,0 % – симпатикотонії. Різниця питомої ваги ваготоніків і нормотоніків вірогідна (p = 0,0005). У змагальний період відбувся зсув співвідношення вегетативного балансу в бік нормотонії: 60,0 % / 40,0 % / 0 % відповідно. Поділ плавців за типами кровообігу в підготовчому періоді: гіпокінетичний – 45,0 %, еукінетичний – 45,0 %, гіперкінетичний – 10,0 %; у змагальному періоді – 45,0 %, 55,0 %, 0 % відповідно. Середнє значення PWC170/кг зросло на 16,41 % (р = 0,0001). Індекс функціонального стану збільшився на 25,08 % (р = 0,00001). Кореляційний аналіз у підготовчий і змагальний періоди показав, що збільшення фізичної працездатності пов’язане зі збільшенням індексу Mo, зменшення індексу СІ – зі зменшенням ВПР і ПАПР і збільшенням Mo, а також зменшення СI – зі зниженням індексу стресу. Покращилися спортивні результати: 20 % (n = 4) плавців виконали норматив майстра спорту України, 10 % (n = 2) спортсменів стали кандидатами в майстри спорту, 10 % (n = 2) стали спортсменами 1 розряду.

Висновки. Плавці на короткі дистанції у змагальний період мали на 25,1 % вищий рівень функціонального стану, на 16,4 % – фізичної працездатності, збільшення тонусу парасимпатичного відділу АНС порівняно з підготовчим періодом. У змагальному періоді збереглися кореляційні зв’язки, що виявлені в підготовчому періоді. Поліпшення спортивних результатів плавців на короткі дистанції асоціювалося з названими змінами показників гемодинаміки та вегетативного балансу.

Біографії авторів

Є. Л. Михалюк, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я

В. В. Сиволап, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії

Є. Ю. Гороховський, Запорізький національний університет, Україна

канд. біол. наук, доцент каф. загальної та прикладної екології і зоології

М. С. Потапенко, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, асистент каф. анестезіології та інтенсивної терапії

Посилання

Baevskii, R. M., & Berseneva, A. P. (1997). Otsenka adaptatsionnykh vozmozhnostei organizma i risk razvitiya zabolevanii [Assessment of adaptation capabilities of the organism and a risk of disease development]. Meditsina. [in Russian].

Karpman, V. L. (1980). Funkcional'naya diagnostika v sportivnoj medicine [Functional diagnostics in sports medicine]. Klinicheskaya medicina, (6), 3-7. [in Russian].

Kudrya, O. N. (2014). Otsenka funktsional'nogo sostoyaniya i fizicheskoi podgotovlennosti sportsmenov po pokazatelyam variabel'nosti serdechnogo ritma [Evaluation of functional state and physical preparedness of athletes on indicators of the heart rate variability]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, (1), 185-196. [in Russian].

Mikhailov, V. M. (2002). Variabel'nost' ritma serdtsa: opyt prakticheskogo primeneniya metoda [Heart rate variability: the experience of practical implementation of the method] (2nd ed.). Ivanovskaya gosudarstvennaya meditsinskaya akademiya. [in Russian].

Mikhalyuk, E. L. (1989). Sostoyanie tsentral'noi i regionarnoi gemodinamiki u legkoatletov-metatelei v godichnom tsikle trenirovochnogo protsessa. (Avtoref. dis. … kand. med. nauk). [Central and peripheral hemodynamic parameters in throwers in the process of an annual training cycle]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Moscow. [in Russian].

Mikhalyuk, Ye. L. (2015). Osoblyvosti naukovykh doslidzhen u sportyvnii medytsyni na suchasnomu etapi [Specifics of scientific research in sports medicine at the present stage]. Zaporozhye medical journal, (5), 82-84. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2015.5.53821 [in Ukrainian].

Mikhalyuk, Ye. L., Didenko, M. V., & Malakhova, S. N. (2016). Vplyv tsilorichnykh trenuvan na stan sertsevo-sudynnoi, avtonomnoi nervovoi systemy ta fizychnoi pratsezdatnosti u zhinok-bihuniv na 400 metriv [Influence of yearlong training on the state of cardiovascular, autonomic nervous system and physical performance in female 400 meters runners]. Pathologia, (1), 54-60. https://doi.org/10.14739/2310-1237.2016.1.71189 [in Ukrainian].

Mikhaluk, E. L., Didenko, M. V., & Malakhova, S. N. (2016). Zminy intehralnykh pokaznykiv funktsionalnoho stanu lehkoatletok-sprynteriv u richnomu tsykli trenuvalnoho protsesu [Change in integral functional status of female athletes-sprinters in the annual cycle of training process]. Bukovynskyi medychnyi visnyk, 20(2), 91-95 [in Ukrainian].

Mikhalyuk, Ye. L., Malakhova, S. N., & Didenko, M. V. (2016). Dynamichni sposterezhennia za vehetatyvnym zabezpechenniam tsentralnoi hemodynamiky ta fizychnoi pratsezdatnosti bihuniv na dystantsii 400 metriv [Dynamic observation of vegetative support of central hemodynamics and physical performance in 400-m runners]. Zaporozhye medical journal, (1), 29-34. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2016.1.64052 [in Ukrainian].

Mikhalyuk, Ye. L., Malakhova, S. N., & Didenko, M. V. (2016). Shchorichni sposterezhennia za funktsionalnym stanom lehkoatletiv-sprynteriv [Yearlong observation of functional status of athletes-sprinters]. Zhurnal klinichnykh ta eksperymentalnykh medychnykh doslidzhen, 4(2), 201-208. [in Ukrainian].

Mykhaliuk, Ye. L., Syvolap, V. V., & Tkalіch, І. V. (2008). Sposib otsinky funktsionalnoho stanu orhanizmu osib, shcho zaimaiutsia fizychnoiu kulturoiu ta sportom [Method for assessing functional state of body in persons practicing sports] (Ukraine. Patent No. 36013). Ukraina. Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=124703 [in Ukrainian].

Karpman, V. L., Belotserkovskii, Z. B., & Gudkov, I. A. (1988). Testirovanie v sportivnoi meditsine [Testing in sports medicine]. Fizkul'tura i sport. [in Russian].

Boraczyński, T., & Urniaż, J. (2008). Changes in Aerobic and Anaerobic Power Indices in Elite Handball Players Following a 4-Week General Fitness Mesocycle. Journal of Human Kinetics, 19(1), 131-140. https://doi.org/10.2478/v10078-008-0010-1

Oliveira, R. S., Leicht, A. S., Bishop, D., Barbero-Álvarez, J. C., & Nakamura, F. Y. (2013). Seasonal Changes in Physical Performance and Heart Rate Variability in High Level Futsal Players. International Journal of Sports Medicine, 34(5), 424-430. https://doi.org/10.1055/s-0032-1323720

Podstawski, R., Boraczyński, M., Nowosielska-Swadźba, D., & Zwolińska, D. (2014). Heart rate variability during pre-competition and competition periods in volleyball players. Biomedical Human Kinetics, 6(1), 19-26. https://doi.org/10.2478/bhk-2014-0004

(1996). Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Circulation, 93(5), 1043-1065. https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-07

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження