Аналіз захворюваності фармацевтичних працівників в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 (огляд літератури)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.6.230120

Ключові слова:

захворюваність, фармацевтичні працівники, пандемія коронавірусу COVID-19

Анотація

Мета роботи – аналіз та узагальнення даних фахової літератури щодо захворюваності фармацевтичних працівників в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 та визначення перспектив наступних досліджень у цьому напрямі.

Результати. Катастрофічні темпи поширення на планеті коронавірусної інфекції COVID-19 стали випробуванням для резильєнтності систем охорони здоров’я в усьому світі. Фармацевтичні працівники як фахівці медичної команди працівників охорони здоров’я, яким відведена унікальна роль у безперервній світовій боротьбі з пандемією, перебувають під прямим впливом несприятливих факторів довкілля.

У результаті узагальнення даних наукової літератури встановили: фармацевтичні працівники зазнають психологічного напруження, схильні до алергічних, онкологічних захворювань, а також хвороб опорно-рухової системи, первинного варикозного розширення вен нижніх кінцівок. Крім того, під час надання фармацевтичної опіки є дуже високий ризик інфікування провізорів (фармацевтів) коронавірусом COVID-19.

Огляд наукових фахових джерел за останні 5 років показав, що немає цілеспрямованих досліджень щодо структури та рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності фармацевтичних працівників України та інших країн світу. Цей факт і попередні дослідження дають підстави говорити про наявність істотних труднощів у наданні, збиранні, накопиченні й аналізі показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності фармацевтичних працівників України на рівні держави та окремих підприємств фармації.

Сьогодні гостро постало питання щодо розроблення методології оцінювання взаємозв’язку захворюваності фармацевтичних працівників з умовами їхньої праці, принципово нових підходів до зниження ризику зараження коронавірусом COVID-19 і поліпшення умов праці працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України.

Висновки. Аналіз та узагальнення відомостей фахової літератури щодо захворюваності фармацевтичних працівників в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 виявили актуальність здійснення наступних наукових досліджень для обґрунтування факторів, що впливають на структуру та рівень захворюваності. Пандемія зумовила необхідність розроблення науково обґрунтованих заходів резильєнтності працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України до негативних факторів впливу виробничого середовища на їхнє життя та здоров’я.

Біографії авторів

М. В. Білоус, Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

д-р фарм. наук, доцент каф. військової фармації

М. М. Білинська, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

д-р наук з державного управління, професор, віце-президент, професор кафедри публічного управління і публічної служби

Посилання

Komisarenko, S. V. (2020). Poliuvannia vchenykh na koronavirus SARS-COV-2, shcho vyklykaie COVID-19: naukovi stratehii podolannia pandemii [Scientist’s pursuit for coronavirus SARS-COV-2, which causes COVID-19: scientific strategies against pandemic]. Visnyk NAN Ukrainy, (8), 29-71. https://doi.org/10.15407/visn2020.08.029 [in Ukrainian].

Kuybida, V. S., Bilynska, М. М., & Petroye, О. М. (Eds.). (2018). Publichne upravlinnia. Terminolohichnyi slovnyk [Public administration. Dictionary of terms]. NADU. [in Ukrainian].

World Health Organization. (2021). WHO COVID-19 dashboard. https://covid19.who.int/

International Pharmaceutical Federation (FIP). (n.d.). To support pharmacists and pharmacy workers on the coronavirus / COVID-19 frontline. https://www.fip.org/files/content/publications/2020/FIP-call-to-action-to-support-pharmacists-and-pharmacy-workers-on-the-coronavirus-COVID-19-frontline.pdf

Zaliska, O. M., Semenov, O. M., Maksymovych, N. M., Slabyy, M. V., Zalisky, B. M., & Mudrak, I. H. (2020) Doslidzhennia roli provizora u zabezpechenni karantynnykh zakhodiv pid chas pandemii COVID-19 [Study of the pharmacist role in ensuring of quarantine measures during the covid-19 pandemic]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 75(6), 16-25. https://doi.org/10.32352/0367-3057.6.20.02 [in Ukrainian].

World Health Organization. (2021). Timeline: WHO’s COVID-19 response. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline

Hromovyk, B. P., & Korolyov, M. V. (2020). Rezultaty vyvchennia dumky farmatsevtychnykh fakhivtsiv shchodo orhanizatsii yikh roboty v aptekakh pid chas pandemii koronavirusu COVID-19 [The results of the study of pharmacists’ opinion regarding the organization of their work in pharmacies during the coronavirus COVID-19 pandemic]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 75(3), 39-44. https://doi.org/10.32352/0367-3057.3.20.04 [in Ukrainian].

Bukhari, N., Rasheed, H., Nayyer, B., & Babar, Z. U. (2020). Pharmacists at the frontline beating the COVID-19 pandemic. Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 13, Article 8. https://doi.org/10.1186/s40545-020-00210-w

Johnston, K., O'Reilly, C. L., Cooper, G., & Mitchell, I. (2021). The burden of COVID-19 on pharmacists. Journal of the American Pharmacists Association, 61(2), e61-e64. https://doi.org/10.1016/j.japh.2020.10.013

Basheti, I. A., Nassar, R., Barakat, M., Alqudah, R., Abufarha, R., Mukattash, T. L., & Saini, B. (2021). Pharmacists' readiness to deal with the coronavirus pandemic: Assessing awareness and perception of roles. Research in Social and Administrative Pharmacy, 17(3), 514-522. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.04.020

Posilkina, O. V., Litvinova, O. V., & Lisna, A. H. (2020) Shliakhy vyrishennia aktualnykh problem farmatsevtychnoi lohistyky v period pandemii [Approaches for solving current problems of pharmaceutical logistics during the pandemic period]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 75(6), 3-15. https://doi.org/10.32352/0367-3057.6.20.01 [in Ukrainian].

Ministry of Health of Ukraine. (2020, April 24). Pro vnesennia zmin do nakazu Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 28 bereznia 2020 roku № 722 [On amendments to the Order of the Ministry of Health of Ukraine dated March 28, 2020 No. 722 (No. 961)]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0961282-20#Text

Guarascio, A. J., Faust, A. C., Sheperd, L., & O'Donnell, L. A. (2015). Ebola Virus Disease: Roles and Considerations for Pharmacists. Annals of Pharmacotherapy, 49(2), 247-249. https://doi.org/10.1177/1060028014561782

Watson, K. E., Singleton, J. A., Tippett, V., & Nissen, L. M. (2019). Defining pharmacists' roles in disasters: A Delphi study. PLOS ONE, 14(12), Article e0227132. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227132

Strand, M. A., Bratberg, J., Eukel, H., Hardy, M., & Williams, C. (2020). Community Pharmacists' Contributions to Disease Management During the COVID-19 Pandemic. Preventing Chronic Disease, 17, E69. https://doi.org/10.5888/pcd17.200317

Dzingirai, B., Matyanga, C., Mudzviti, T., Siyawamwaya, M., & Tagwireyi, D. (2020). Risks to the community pharmacists and pharmacy personnel during COVID-19 pandemic: perspectives from a low-income country. Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 13, Article 42. https://doi.org/10.1186/s40545-020-00250-2

Hasan, S. S., Kow, C. S., & Zaidi, S. (2021). Social distancing and the use of PPE by community pharmacy personnel: Does evidence support these measures? Research in Social and Administrative Pharmacy, 17(2), 456-459. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.04.033

Azarmju, B. (2020). Pharmacies potentiality a source of transmission of COVID-19 (SARS-CoV-2). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/340077747_Pharmacies_potentiality_a_source_of_transmission_of_COVID-19_SARS-CoV-2

Liu, S., Luo, P., Tang, M., Hu, Q., Polidoro, J. P., Sun, S., & Gong, Z. (2020). Providing pharmacy services during the coronavirus pandemic. International Journal of Clinical Pharmacy, 42(2), 299-304. https://doi.org/10.1007/s11096-020-01017-0

Wickware, C. (2020, March 10). Pharmacists to receive packs of gloves, aprons and masks as protection against COVID-19. The Pharmaceutical Journal. https://pharmaceutical-journal.com/article/news/pharmacists-to-receive-packs-of-gloves-aprons-and-masks-as-protection-against-covid-19

Sasangohar, F., Jones, S. L., Masud, F. N., Vahidy, F. S., & Kash, B. A. (2020). Provider Burnout and Fatigue During the COVID-19 Pandemic: Lessons Learned From a High-Volume Intensive Care Unit. Anesthesia & Analgesia, 131(1), 106-111. https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000004866

Kim, H., Hegde, S., LaFiura, C., Raghavan, M., Luong, E., Cheng, S., Rebholz, C. M., & Seidelmann, S. B. (2021). COVID-19 illness in relation to sleep and burnout. BMJ Nutrition, Prevention & Health, 4(1), 132-139. https://doi.org/10.1136/bmjnph-2021-000228

Shah, A., Wood, R., Gribben, C., Caldwell, D., Bishop, J., Weir, A., Kennedy, S., Reid, M., Smith-Palmer, A., Goldberg, D., McMenamin, J., Fischbacher, C., Robertson, C., Hutchinson, S., McKeigue, P., Colhoun, H., & McAllister, D. A. (2020). Risk of hospital admission with coronavirus disease 2019 in healthcare workers and their households: nationwide linkage cohort study. BMJ, 371, Article m3582. https://doi.org/10.1136/bmj.m3582

Nguyen, L. H., Drew, D. A., Graham, M. S., Joshi, A. D., Guo, C. G., Ma, W., Mehta, R. S., Warner, E. T., Sikavi, D. R., Lo, C. H., Kwon, S., Song, M., Mucci, L. A., Stampfer, M. J., Willett, W. C., Eliassen, A. H., Hart, J. E., Chavarro, J. E., Rich-Edwards, J. W., Davies, R., … COronavirus Pandemic Epidemiology Consortium. (2020). Risk of COVID-19 among front-line health-care workers and the general community: a prospective cohort study. The Lancet Public Health, 5(9), e475-e483. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30164-X

Austin, Z., & Gregory, P. (2021). Resilience in the time of pandemic: The experience of community pharmacists during COVID-19. Research in Social and Administrative Pharmacy, 17(1), 1867-1875. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.05.027

Chisholm-Burns, M. A. (2019). Building resilience to combat stress, burnout, and suicidal ideation among pharmacists. American Journal of Health-System Pharmacy, 76(18), 1364-1367. https://doi.org/10.1093/ajhp/zxz172

Bozhkov, I. A., Lukevich, V. S., Sevast'yanov, M. A., & Lopatin, K. S. (2005) Vliyanie rezhima truda na zabolevaemost' s vremennoi utratoi trudosposobnosti rabotnikov sovremennykh tabachnykh proizvodstv [The influence of work arrangements on the incidence of temporary disability among workers employed in modern tobacco manufacturing]. Gigiyena i sanitariya, (1), 25-27. [in Russian].

Aminian, O., Alemohammad, Z. B., & Hosseini, M. H. (2015). Neck and upper extremity symptoms among male dentists and pharmacists. Work, 51(4), 863-868. https://doi.org/10.3233/WOR-141969

AlAujan, S. S., Almalag, H. M., & Omair, M. A. (2021). Prevalence of Fibromyalgia in Pharmacy Professionals and Students: A Cross-Sectional Study. Journal of Pain Research, 14, 837-847. https://doi.org/10.2147/JPR.S301916

Ataunekh, Kh. E., & Kucher, M. A. (2017). Profesiine zakhvoriuvannia farmatsevtiv - varykozne rozshyrennia ven. Profilaktyka i likuvannia preparatamy na osnovi hirkokashtanu zvychainoho [Occupational disease of pharmacists - varicose veins. Prevention and treatment with bitter chestnut-based drugs]. World medicine: current trends and factors of development: Scientific work collection of participants in the International scientific-practical conference. (pp. 62-63). HO «Lvivska medychna spilnota». [in Ukrainian].

Gielen, K., & Goossens, A. (2001). Occupational allergic contact dermatitis from drugs in healthcare workers. Contact Dermatitis, 45(5), 273-279. https://doi.org/10.1034/j.1600-0536.2001.450504.x

Gilissen, L., Boeckxstaens, E., Geebelen, J., & Goossens, A. (2020). Occupational allergic contact dermatitis from systemic drugs. Contact Dermatitis, 82(1), 24-30. https://doi.org/10.1111/cod.13383

Gathuru Jeanine, I. M., Buchanich, G. M., & Dolan, D. G. (2015). Health Hazards in the Pharmaceutical Industry. Pharmaceutical Regulatory Affairs, 4, Article 145. https://doi.org/10.4172/2167- 7689.1000145

Jeannette, Y. (2013). Occupational Allergies: Working On It! Allergy & Asthma, 79(4). https://www.pharmacytimes.com/view/occupational-allergies-working-on-it

Bastenchuk, A. Z. (1971). Proizvodstvennaya obstanovka i zabolevaemost' aptechnykh rabotnikov v khozraschetnykh aptekakh (Avtoref. dis. … kand. farm. nauk). [Working environment and morbidity of pharmacists in self-financing pharmacies]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Lviv. [in Russian].

Ponomarenko, N. S. (1981). Analiz zabolevaemosti aptechnykh rabotnikov vo vzaimosvyazi s ikh usloviyami truda. Diss. … kand. farm. nauk. [Analysis of the morbidity of pharmacy workers in relation to their working conditions (Candidate’s thesis of Pharmaceutical sciences)]. Kievskii gosudarstvennyi institut usovershenstvovaniya vrachei. [in Russian].

Bilous, M. V. (2012). Naukovo-praktychne obgruntuvannia aktyvno vplyvaiuchykh faktoriv na strukturu ta riven zakhvoriuvanosti aptechnykh pratsivnykiv (na prykladi Zaporizkoi oblasti). Dis. … kand. farm. nauk. [Scientific and practical ground of factors actively influencing on the structure and level of pharmacistsʼ morbidity (on the example of Zaporozhye region). Dr. farm. sci. diss.]. Zaporizhzhia. [in Ukranian].

Hryhoruk, Yu. M. (2016). Naukovo-praktychne obgruntuvannia ratsionalnoho vykorystannia, pidhotovky ta rozmishchennia farmatsevtychnykh kadriv. Dis. … kand. farm. nauk. [Scientific-Practical Substantiation of Rational Management, Training and Distribution of Pharmaceutical Personnel. Dr. farm. sci. diss.]. Kiev. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Номер

Розділ

Огляд