Поліморфізми гена днРНК SRA та ризик виникнення гінекологічної патології серед українських жінок із проліферативним типом доброякісної дисплазії молочної залози без атипії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.5.230144

Ключові слова:

доброякісна дисплазія молочної залози, днРНК, SRA, однонуклеотидний поліморфізм

Анотація

Доброякісна дисплазія молочної залози – це група всіх доброякісних захворювань із ризиком розвитку раку молочної залози (РМЗ). РМЗ – найбільш поширене онкологічне захворювання у світі, тому важливо знайти нові біомаркери та мішені для ранньої діагностики, лікування, визначення прогнозу та виживання. Довга некодувальна РНК SRA може відіграти цю роль, а отже необхідні дальші дослідження її впливу на патогенез передракових уражень.

Мета роботи – проаналізувати зв’язок між rs801460 та rs10463297 поліморфізмами та виникненням гінекологічної патології серед українських жінок із проліферативним типом доброякісної дисплазії молочної залози без атипії.

Матеріали та методи. У дослідження ввійшли 115 пацієнток із проліферативним типом доброякісної дисплазії молочної залози без атипії: 55 – із гінекологічною патологією та 60 – без неї. Полімеразна ланцюгова реакція з аналізом довжини рестрикційних фрагментів (PCR-RFLP) використана для генотипування поліморфізмів.

Для фарбування зрізів застосовували гематоксилін, еозин, толуїдиновий синій і пікрофуксин за ван Гізоном. Статистичний аналіз здійснили з використанням програми для статистичного опрацювання даних SPSS 25.0.

Результати. Встановили суттєві відмінності в частоті алелей rs10463297-поліморфізму (р = 0,032), але не rs801460 (р > 0,05) у групах із гінекологічною патологією та без неї. Водночас розподіл генотипів обох поліморфізмів статистично не відрізнявся (р > 0,05). Суттєвий зв’язок виявили між SRA1 rs10463297-поліморфізмом та виникненням гінекологічної патології в домінантній (рa = 0,023; ORa = 2,638, 95 % CI = 1,145–6,076) та адитивній (рa = 0,034; ORa = 2,489, 95 % CI = 1,069–5,794) моделях.

Не встановлено зв’язку між SRA1 rs801460-поліморфізмом та розвитком цієї патології (р > 0,05).

Висновки. Виявлено, що носії SRA1 rs10463297 TT-генотипу мають у 2,6 раза вищий ризик розвитку гінекологічної патології, ніж носії С-алеля, та у 2,48 раза – ніж ТС-гетерозиготи.

Біографії авторів

І. М. Лукавенко, Сумський державний університет, Суми, Україна

канд. мед. наук, асистент каф. хірургії, травматології, ортопедії та фтизіатрії

А. В. Колногуз, Сумський державний університет, Суми, Україна

студентка, Медичний інститут

В. Ю. Гарбузова, Сумський державний університет, Суми, Україна

д-р біол. наук, професор каф. фізіології і патофізіології з курсом медичної біології

О. В. Атаман, Сумський державний університет, Суми, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. фізіології і патофізіології з курсом медичної біології

Посилання

Djebali, S., Davis, C. A., Merkel, A., Dobin, A., Lassmann, T., Mortazavi, A., Tanzer, A., Lagarde, J., Lin, W., Schlesinger, F., Xue, C., Marinov, G. K., Khatun, J., Williams, B. A., Zaleski, C., Rozowsky, J., Röder, M., Kokocinski, F., Abdelhamid, R. F., Alioto, T., … Gingeras, T. R. (2012). Landscape of transcription in human cells. Nature, 489(7414), 101-108. https://doi.org/10.1038/nature11233

Sanchez Calle, A., Kawamura, Y., Yamamoto, Y., Takeshita, F., & Ochiya, T. (2018). Emerging roles of long non-coding RNA in cancer. Cancer Science, 109(7), 2093-2100. https://doi.org/10.1111/cas.13642

Chi, Y., Wang, D., Wang, J., Yu, W., & Yang, J. (2019). Long Non-Coding RNA in the Pathogenesis of Cancers. Cells, 8(9), Article 1015. https://doi.org/10.3390/cells8091015

Anastasiadou, E., Jacob, L. S., & Slack, F. J. (2018). Non-coding RNA networks in cancer. Nature Reviews Cancer, 18(1), 5-18. https://doi.org/10.1038/nrc.2017.99

Lanz, R. B., McKenna, N. J., Onate, S. A., Albrecht, U., Wong, J., Tsai, S. Y., Tsai, M. J., & O'Malley, B. W. (1999). A Steroid Receptor Coactivator, SRA, Functions as an RNA and Is Present in an SRC-1 Complex. Cell, 97(1), 17-27. https://doi.org/10.1016/s0092-8674(00)80711-4

Leygue, E. (2007). Steroid Receptor RNA Activator (SRA1): Unusual Bifaceted Gene Products with Suspected Relevance to Breast Cancer. Nuclear Receptor Signaling, 5(1), Article e006. https://doi.org/10.1621/nrs.05006

Lanz, R. B., Chua, S. S., Barron, N., Söder, B. M., DeMayo, F., & O'Malley, B. W. (2003). Steroid Receptor RNA Activator Stimulates Proliferation as Well as Apoptosis In Vivo. Molecular and Cellular Biology, 23(20), 7163-7176. https://doi.org/10.1128/MCB.23.20.7163-7176.2003

Clarke, R. B. (2004). Human breast cell proliferation and its relationship to steroid receptor expression. Climacteric, 7(2), 129-137. https://doi.org/10.1080/13697130410001713751

Sheng, L., Ye, L., Zhang, D., Cawthorn, W. P., & Xu, B. (2018). New Insights Into the Long Non-coding RNA SRA: Physiological Functions and Mechanisms of Action. Frontiers in Medicine, 5, Article 244. https://doi.org/10.3389/fmed.2018.00244

Sherry, S. T., Ward, M. H., Kholodov, M., Baker, J., Phan, L., Smigielski, E. M., & Sirotkin, K. (2001). dbSNP: the NCBI database of genetic variation. Nucleic Acids Research, 29(1), 308-311. https://doi.org/10.1093/nar/29.1.308

Calhoun, B. C., Grobmyer, S. R., & Simpson, J. F. (2018). 8 - Benign, High-Risk, and Premalignant Lesions of the Breast. In K. I. Bland, E. M. Copeland, V. S. Klimberg & W. J. Gradishar (Eds.), The Breast (pp. 116-129.e3). Elsevier. https://doi.org/10.1016/b978-0-323-35955-9.00008-8

International Agency for Research on Cancer. (n.d.). CANCER TODAY. Data visualization tools for exploring the global cancer burden in 2020. https://gco.iarc.fr/today/home

Sasaki, J., Geletzke, A., Kass, R. B., Klimberg, V. S., Copeland, E. M., & Bland, K. I. (2018). 5 - Etiology and Management of Benign Breast Disease. In K. I. Bland, E. M. Copeland, V. S. Klimberg & W. J. Gradishar (Eds.), The Breast (pp. 79-92.e5). Elsevier. https://doi.org/10.1016/b978-0-323-35955-9.00005-2

Yan, R., Wang, K., Peng, R., Wang, S., Cao, J., Wang, P., & Song, C. (2016). Genetic variants in lncRNA SRA and risk of breast cancer. Oncotarget, 7(16), 22486-22496. https://doi.org/10.18632/oncotarget.7995

Tan, J., Hao, X., Zhao, T., Ying, J., Li, T., & Cheng, L. (2020). Association between long-chain non-coding RNA SRA1 gene single-nucleotide polymorphism and polycystic ovary syndrome susceptibility. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 37(10), 2513-2523. https://doi.org/10.1007/s10815-020-01922-3

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-01

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження