Застосування тоцилізумабу в комплексному лікуванні хворого на коронавірусну хворобу (COVID-19) із супутнім ревматоїдним артритом (клінічний випадок)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.5.232322

Ключові слова:

коронавірусна хвороба, ревматоїдний артрит, цитокіновий шторм, тоцилізумаб

Анотація

Мета роботи – ознайомити лікарів-практиків із клінічним випадком застосування тоцилізумабу в комплексному лікуванні хворого на коронавірусну хворобу (COVID-19) із супутнім ревматоїдним артритом.

Матеріали та методи. Наводимо клінічний випадок власного спостереження за клінічним перебігом COVID-19 у пацієнта з супутнім ревматоїдним артритом на тлі комплексного лікування з застосуванням рекомбінантного гуманізованого моноклонального антитіла до людського рецептора ІЛ-6 тоцилізумабу.

Результати. Пацієнт із тяжким перебігом COVID-19, результати обстеження та лікування котрого наведені у статті, коморбідний за ревматоїдним артритом. Розвиток цитокінового шторму на госпітальному етапі підтверджений підвищенням маркерів системного запалення: С-реактивного білка, Д-димера, фібриногену, – майже 50-разовим зростанням сироваткового рівня інтерлейкіна-6, а також розвитком абсолютної та відносної лімфоцитопенії. Незважаючи на протизапальну терапію з застосуванням системних кортикостероїдів, стан пацієнта прогресивно погіршувався. Після оцінювання показань/протипоказань ухвалили рішення про застосування інгібітора рецепторів інтерлейкіна-6 тоцилізумабу, на тлі лікування яким спостерігали швидку позитивну клінічну, лабораторну та рентгенологічну динаміку. На підставі порівняльного аналізу даних власного клінічного випадку та результатів релевантних клінічних досліджень, світових рекомендацій і настанов сформовані уявлення щодо доцільності застосування тоцилізумабу у хворих на коронавірусну хворобу.

Висновки. Застосування рекомбінантного гуманізованого моноклонального антитіла до людського рецептора інтерлейкіна-6 тоцилізумабу в комплексному лікуванні коронавірусної хвороби (COVID-19) тяжкого перебігу, коморбідної з ревматоїдним артритом, є патогенетично обґрунтованим і призводить до регресу основних клінічних і лабораторних ознак цитокінового шторму, респіраторної недостатності, сприяє покращенню рентгенологічної картини, а отже скороченню термінів госпіталізації. Необхідні великі рандомізовані плацебо-контрольовані дослідження, зокрема і в популяції хворих із різними коморбідними станами, для остаточного з’ясування місця та ролі антицитокінових препаратів у лікуванні хворих на COVID-19.

Біографії авторів

В. А. Візір, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор каф. внутрішніх хвороб 2

А. С. Садомов, Запорожский государственный медицинский университет, Украина

канд. мед. наук, доцент каф. внутрішніх хвороб 2

О. В. Деміденко, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент, зав. каф. внутрішніх хвороб 2

Посилання

Wang, Q., Liu, J., Shao, R., Han, X., Su, C., & Lu, W. (2021). Risk and clinical outcomes of COVID-19 in patients with rheumatic diseases compared with the general population: a systematic review and meta-analysis. Rheumatology International, 41(5), 851-861. https://doi.org/10.1007/s00296-021-04803-9

RECOVERY Collaborative Group, Horby, P., Lim, W. S., Emberson, J. R., Mafham, M., Bell, J. L., Linsell, L., Staplin, N., Brightling, C., Ustianowski, A., Elmahi, E., Prudon, B., Green, C., Felton, T., Chadwick, D., Rege, K., Fegan, C., Chappell, L. C., Faust, S. N., Jaki, T., … Landray, M. J. (2021). Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19. The New England Journal of Medicine, 384(8), 693-704. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2021436

Salama, C., Han, J., Yau, L., Reiss, W. G., Kramer, B., Neidhart, J. D., Criner, G. J., Kaplan-Lewis, E., Baden, R., Pandit, L., Cameron, M. L., Garcia-Diaz, J., Chávez, V., Mekebeb-Reuter, M., Lima de Menezes, F., Shah, R., González-Lara, M. F., Assman, B., Freedman, J., & Mohan, S. V. (2021). Tocilizumab in Patients Hospitalized with Covid-19 Pneumonia. The New England Journal of Medicine, 384(1), 20-30. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2030340

RECOVERY Collaborative Group. (2021). Tocilizumab in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. The Lancet, 397(10285), 1637-1645. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00676-0

Della-Torre, E., Campochiaro, C., Cavalli, G., De Luca, G., Napolitano, A., La Marca, S., Boffini, N., Da Prat, V., Di Terlizzi, G., Lanzillotta, M., Rovere Querini, P., Ruggeri, A., Landoni, G., Tresoldi, M., Ciceri, F., Zangrillo, A., De Cobelli, F., Dagna, L., SARI-RAF Study Group, & SARI-RAF Study Group members. (2020). Interleukin-6 blockade with sarilumab in severe COVID-19 pneumonia with systemic hyperinflammation: an open-label cohort study. Annals of the Rheumatic Diseases, 79(10), 1277-1285. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-218122

Rosas, I. O., Bräu, N., Waters, M., Go, R. C., Hunter, B. D., Bhagani, S., Skiest, D., Aziz, M. S., Cooper, N., Douglas, I. S., Savic, S., Youngstein, T., Del Sorbo, L., Cubillo Gracian, A., De La Zerda, D. J., Ustianowski, A., Bao, M., Dimonaco, S., Graham, E., Matharu, B., … Malhotra, A. (2021). Tocilizumab in Hospitalized Patients with Severe Covid-19 Pneumonia. The New England Journal of Medicine, 384(16), 1503-1516. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2028700

Smolen, J. S., Landewé, R., Bijlsma, J., Burmester, G. R., Dougados, M., Kerschbaumer, A., McInnes, I. B., Sepriano, A., van Vollenhoven, R. F., de Wit, M., Aletaha, D., Aringer, M., Askling, J., Balsa, A., Boers, M., den Broeder, A. A., Buch, M. H., Buttgereit, F., Caporali, R., Cardiel, M. H., … van der Heijde, D. (2020). EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2019 update. Annals of the Rheumatic Diseases, 79(6), 685-699. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2019-216655

Bhimraj, A., Morgan, R. L., Shumaker, A. H., Lavergne, V., Baden, L., Cheng, V. C., Edwards, K. M., Gandhi, R., Gallagher, J., Muller, W. J., O'Horo, J. C., Shoham, S., Murad, M. H., Mustafa, R. A., Sultan, S., & Falck-Ytter, Y. (2020, November 4). Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19. Infectious Diseases Society of America. https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/

National Institute for Health and Care Excellence. (2021, March 23). COVID-19 rapid guideline: managing COVID-19. NICE. https://www.nice.org.uk/guidance/ng191

National Institutes of Health. (n.d.). COVID-19 Treatment Guidelines. NIH. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/

D'Silva, K. M., & Wallace, Z. S. (2021). COVID-19 and rheumatoid arthritis. Current Opinion in Rheumatology, 33(3), 255-261. https://doi.org/10.1097/BOR.0000000000000786

Ministry of Health of Ukraine. (2020, December 31). Pro vnesennia zmin do protokolu "Nadannia medychnoi dopomohy dlia likuvannia koronavirusnoi khvoroby (COVID-19)" [On Amendments to the Protocol "Provision of Medical Care for the Treatment of Coronavirus Disease (COVID-19)" (No. 3094)]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3094282-20#Text

Landewé, R. B., Machado, P. M., Kroon, F., Bijlsma, H. W., Burmester, G. R., Carmona, L., Combe, B., Galli, M., Gossec, L., Iagnocco, A., Isaacs, J. D., Mariette, X., McInnes, I., Mueller-Ladner, U., Openshaw, P., Smolen, J. S., Stamm, T. A., Wiek, D., & Schulze-Koops, H. (2020). EULAR provisional recommendations for the management of rheumatic and musculoskeletal diseases in the context of SARS-CoV-2. Annals of the Rheumatic Diseases, 79(7), 851-858. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-217877

Chen, G., Wu, D., Guo, W., Cao, Y., Huang, D., Wang, H., Wang, T., Zhang, X., Chen, H., Yu, H., Zhang, X., Zhang, M., Wu, S., Song, J., Chen, T., Han, M., Li, S., Luo, X., Zhao, J., & Ning, Q. (2020). Clinical and immunological features of severe and moderate coronavirus disease 2019. The Journal of Clinical Investigation, 130(5), 2620-2629. https://doi.org/10.1172/JCI137244

Gupta, S., Wang, W., Hayek, S. S., Chan, L., Mathews, K. S., Melamed, M. L., Brenner, S. K., Leonberg-Yoo, A., Schenck, E. J., Radbel, J., Reiser, J., Bansal, A., Srivastava, A., Zhou, Y., Finkel, D., Green, A., Mallappallil, M., Faugno, A. J., Zhang, J., Velez, J., … STOP-COVID Investigators. (2021). Association Between Early Treatment With Tocilizumab and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19. JAMA Internal Medicine, 181(1), 41-51. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.6252

Malgie, J., Schoones, J. W., & Pijls, B. G. (2021). Decreased Mortality in Coronavirus Disease 2019 Patients Treated With Tocilizumab: A Rapid Systematic Review and Meta-analysis of Observational Studies. Clinical Infectious Diseases, 72(11), e742-e749. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1445

Hoffmann-La Roche. (2020, March 25). A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Tocilizumab in Patients With Severe COVID-19 Pneumonia (COVACTA). ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04320615

Hoffmann-La Roche. (2020, June 1). A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Remdesivir Plus Tocilizumab Compared With Remdesivir Plus Placebo in Hospitalized Participants With Severe COVID-19 Pneumonia (REMDACTA). ClinicalTrials.gov. https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04409262

Hoffmann-La Roche. (2020, May 1). A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Tocilizumab in Hospitalized Participants With COVID-19 Pneumonia (EMPACTA). ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04372186

Ministry of Health of Ukraine. (2021, May 13). Pro vnesennia zmin do protokolu "Nadannia medychnoi dopomohy dlia likuvannia koronavirusnoi khvoroby (COVID-19)" [On Amendments to the Protocol "Provision of Medical Care for the Treatment of Coronavirus Disease (COVID-19)" (No. 930)]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0930282-21#Text

Fix, O. K., Hameed, B., Fontana, R. J., Kwok, R. M., McGuire, B. M., Mulligan, D. C., Pratt, D. S., Russo, M. W., Schilsky, M. L., Verna, E. C., Loomba, R., Cohen, D. E., Bezerra, J. A., Reddy, K. R., & Chung, R. T. (2020). Clinical Best Practice Advice for Hepatology and Liver Transplant Providers During the COVID-19 Pandemic: AASLD Expert Panel Consensus Statement. Hepatology, 72(1), 287-304. https://doi.org/10.1002/hep.31281

Del Zompo, F., De Siena, M., Ianiro, G., Gasbarrini, A., Pompili, M., & Ponziani, F. R. (2020). Prevalence of liver injury and correlation with clinical outcomes in patients with COVID-19: systematic review with meta-analysis. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 24(24), 13072-13088. https://doi.org/10.26355/eurrev_202012_24215

Aktemra (Actemra®). (n.d.). Kompendyum OnLine. https://compendium.com.ua/dec/264817/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-01

Номер

Розділ

Клінічний випадок