Вплив довготривалих тренувань на варіабельність серцебиття, центральну гемодинаміку та фізичну працездатність жінок-плавців із різними спортивними кваліфікаціями

Автор(и)

  • Є. Л. Михалюк Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3607-7619
  • В. В. Сиволап Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9865-4325
  • Є. Ю. Гороховський Запорізький національний університет, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.5.237403

Ключові слова:

плавання, жінки, спортсмени, кореляція

Анотація

Мета роботи – порівняти показники варіабельності серцевого ритму, центральної гемодинаміки та фізичної працездатності у представниць плавання на короткі дистанції, які розрізняються за кваліфікацією.

Матеріали та методи. Вивчили показники варіабельності серцевого ритму (ВСР), центральної гемодинаміки (ЦГ) і фізичної працездатності (ФП) у 44 плавчих (середній вік – 15,00 ± 0,36 року, стаж занять плаванням – 7,40 ± 0,35 року) залежно від спортивної кваліфікації (МС–МСМК, КМС, I–II розряд). Для аналізу вегетативної регуляції серцевої діяльності використовували часові та спектральні показники ВСР. Центральну гемодинаміку вивчали методом автоматизованої тетраполярної реографії за W. Kubiček et al. (1970) в модифікації Ю. Т. Пушкаря та співавт. (1970). Визначення фізичної працездатності здійснювали за загальноприйнятою методикою на велоергометрі з використанням субмаксимального тесту PWC170. Індекс функціонального стану (ІФС) розрахували за запатентованою авторами формулою.

Результати. Виявили вірогідні відмінності між показниками ВСР, ЦГ і ФП у представниць плавання, які розрізнялися за кваліфікацією. Так, у плавців-жінок рівня МС–МСМК ЧСС була 61,0 ± 3,8 уд./хв, СІ – 2,978 ± 0,098 л·хв-1·м-2 (була тенденція до переважання еукінетичного ТК), ІН – 51,16 ± 12,66 ум. од., PWC170/кг – 16,98 ± 1,22 кгм·хв-1·кг-1, ІФС – 6,511 ± 0,422 відн. од. Зменшення частоти серцевих скорочень у них корелює зі зменшенням ІН, а збільшення Мо – зі зниженням СІ. Плавці-жінки кваліфікації КМС мають ЧСС 61,37 ± 2,83 уд·хв-1, СІ – 3,021 ± 0,112 л·хв-1·м-2, тенденцію до переважання еукінетичного ТК, ІН – 53,73 ± 9, 41 ум. од., PWC170/кг – 14,66 ± 0,683 кгм·хв-1·кг-1, ІФС – 5,683 ± 0,324 відн. од. Зниження ІН і СІ асоціюється зі збільшенням Мо і PWC170/кг. У плавчих кваліфікації II–I розряд ЧСС – 63,05 ± 2,22 уд·хв-1, ІН – 50,62 ± 6,4 ум. од., була тенденція до переважання ейтонії та еукінетичного типу кровообігу, PWC170/кг – 14,19 ± 0,589 кгм·хв-1·кг-1, ІФС – 5,953 ± 0,337 відн. од. Кореляційний аналіз підтвердив асоціацію зниження ЧСС і СІ зі збільшенням Мо і PWC170/кг.

Висновки. Багаторічні тренування представниць плавання на дистанції від 50 до 200 метрів зі зростанням спортивної кваліфікації супроводжуються вірогідним збільшенням показників фізичної працездатності (PWC170/кг – 14,19 ± 0,589 кгм·хв-1·кг-1; 14,66 ± 0,683 кгм·хв-1·кг-1; 16,98 ± 1,22 кгм·хв-1·кг-1), позитивними зрушеннями ВСР (зниженням індексу напруги та збільшенням Мо) і зниженням СІ.

Біографії авторів

Є. Л. Михалюк, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я

В. В. Сиволап, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії

Є. Ю. Гороховський, Запорізький національний університет, Україна

канд. біол. наук, доцент каф. загальної та прикладної екології і зоології

Посилання

Baevskii, R. M., & Berseneva, A. P. (1997). Otsenka adaptatsionnykh vozmozhnostei organizma i risk razvitiya zabolevanii [Assessment of adaptation capabilities of the organism and a risk of disease development]. Meditsina. [in Russian].

Didenko, M. V., Mikhalyuk, E. L., & Malakhova, S. N. (2014). Vegetativnoye obespecheniye pokazateley serdechno-sosudistoy sistemy i fizicheskoy rabotosposobnosti legkoatletok-sprinterov [Vegetative provision indicators of cardiovascular system and physical effi ciency of women athlet-sprinters]. Zaporozhye medical journal, 1(82), 16-19. [in Russian].

Kazin, E. M., Panferov, V. A., Riftin, A. D., Khodakovskiĭ, A. N., & Khmyrin, A. A. (1991). Opyt ispol'zovaniia avtomatizirovannykh sistem dlia otsenki funktsional'nykh osobennosteĭ organizma. Soobshchenie II. Pokazateli vegetativnoĭ reguliatsii u sportsmenov razlichnoĭ spetsializatsii i urovnia fizicheskoĭ rabotosposobnosti organizma [Experience in using automatic systems for assessing the functional characteristics of the body. II. The indices of autonomic regulation in athletes of different sports specialties and levels of the physical work capacity of the body]. Fiziologiya cheloveka, 17(2), 135-140 [in Russian].

Mykhaliuk, Ye. L. (2006). Vegetativnaya regulyatsiya serdechnoi deyatel'nosti, tsentral'naya gemodinamika i fizicheskaya rabotosposobnost' u sportsmenok vysokogo klassa, zanimayushchikhsya plavaniem [Autonomic regulation of cardiac activity, central hemodynamics and physical performance in high-class female swimming athletes]. Patologіya, 3(2), 82-85. [in Russian].

Mikhalyuk, E. L., Didenko, M. V., & Malakhova, S. M. (2014). Osoblyvosti vehetatyvnoi rehuliatsii sertsevoho rytmu, tsentralnoi hemodynamiky i fizychnoi pratsezdatnosti u bihuniv na korotki dystantsii [Features of autonomic regulation of heart rate, central hemodynamics and physical performance in short-distance runners]. Zaporozhye medical journal, (2), 64-68 [in Ukrainian].

Mikhalyuk, E. L., Malakhova, S. N., & Didenko, M. V. (2014). Rytm sertsia, tsentralna hemodynamika i fizychna pratsezdatnist u bihuniv na seredni dystantsii [Heart rate, central hemodynamics and physical performance in middle-distance runners]. Zaporozhye medical journal, (3), 47-51 [in Ukrainian].

Mikhalyuk, E. L., Malahova, S. N., & Didenko, M. V. (2014). Vegetativnoye obespecheniye tsentral'noy gemodinamiki i fizicheskoy rabotosposobnosti beguniy na sredniye distantsii [Vegetative provision of central hemodynamics and physical performance of middle distance sportswomen-runners]. Pathologia, (1), 96-99. [in Russian].

Mikhalyuk, E. L., & Malakhova, S. N. (2015). Vehetatyvna rehulyatsia, tsentralna hemodynamika ta fizychna pratsezdatnist u futbolistiv v zalezhnosti vid sportyvnoi kvalifikatsii [Vegetative regulation, central hemodynamics and physical performance in football players depending on sports qualifications]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriia 15. Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport), (3К2), 228-230. [in Ukrainian].

Mykhaliuk, Ye. L., Potapenko, M. S., Horokhovskyi, Ye. Yu., Hunina, L. M., & Holovashchenko, R. V. (2020). Characteristics of autonomic maintenance of central hemodynamics and physical working capacity in highly qualified sprint swimmers. Zaporozhye medical journal, 22(2), 245-249. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2020.2.200627

Mykhaliuk, Ye. L., Syvolap, V. V., & Tkalіch, І. V. (2008). Sposib otsinky funktsionalnoho stanu orhanizmu osib, shcho zaimaiutsia fizychnoiu kulturoiu ta sportom [Method for assessing functional state of body in persons practicing sports] (Ukraine. Patent No. 36013). Ukraina. Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=124703 [in Ukrainian].

Baevskii, R. M., & Motylyanskaya, R. E. (Eds.). (1986). Ritm serdtsa u sportsmenov [Heart rhythm in athletes]. Fizkul'tura i sport. [in Russian].

Karpman, V. L., Belotserkovskii, Z. B., & Gudkov, I. A. (1988). Testirovanie v sportivnoi meditsine [Testing in sports medicine]. Fizkul'tura i sport. [in Russian].

Shakhanova, A. V., Koblev, Ya. K., & Grechishkina S. S. (2010). Osobennosti adaptatsii serdechno-sosudistoi sistemy sportsmenov raznykh vidov sporta po dannym variabel'nosti ritma serdtsa [Specific features of the adaptation of the cardiovascular system of sportsmen shown by data of heart rate variability]. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4: Estestvenno-matematicheskie i tekhnicheskie nauki, (1), 105-111. [in Russian].

Shlyk, N. I. (2009). Serdechnyi ritm i tip regulyatsii u detei, podrostkov i sportsmenov [The heart rate and regulation type of children, teenagers and sportsmen]. Udmurt university. [in Russian].

Bolotin, A. E., & Ponimasov, O. E. (2020, January 18). Female Swimmers’ Training Level Estimation on the Basis of Heart Rate Variability Indices Analysis. In A. Appolloni, F. Caracciolo, Z. Ding, P. Gogas, G. Huang, G. Nartea, T. Ngo, & W. Striełkowski (Eds.), Advances in Economics, Business and Management Research (Vol. 114, pp. 629-631). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200114.145

Lätt, E., Jürimäe, J., Haljaste, K., Cicchella, A., Purge, P., & Jürimäella, T. (2009). Physical Development and Swimming Performance During Biological Maturation in Young Female Swimmers. Collegium Antropologicum, 33(1), 117-122.

Tsalis, G., Toubekis, A. G., Michailidou, D., Gourgoulis, V., Douda, H., & Tokmakidis, S. P. (2012). Physiological Responses and Stroke-Parameter Changes During Interval Swimming in Different Age-Group Female Swimmers. Journal of Strength and Conditioning Research, 26(12), 3312-3319. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31824e1724

Silva, A. J., Marinho, D., Mourão-Carvalha, I., Durão, M., Reis, V., Carneiro, A., & Aidar, F. (2007). Mathematical modeling analysis of the performance evolution along the career-span of female swimmers. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 13(3), 155e-159e

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження