Визначення тривалості тимчасової непрацездатності в пацієнтів із гострим інфарктом міокарда залежно від індексу маси тіла

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.1.237534

Ключові слова:

адипокін, інфаркт міокарда, непрацездатність, ожиріння, термін

Анотація

Тривалу тимчасову непрацездатність пацієнта з гострим інфарктом міокарда (ГІМ) спостерігають частіше, якщо в нього є супутня патологія. Адипокін C1q/TNF-зв’язувальний білок 3 (CTRP-3) продукується жировою тканиною та має протизапальну, кардіопротекторну дії. Перебіг і прогноз ГІМ залежать від наявності коморбідної патології, актуалізуючи дослідження в цьому напрямі.

Мета роботи – визначити чинники ризику, що впливають на тривалість тимчасової непрацездатності пацієнтів із ГІМ, залежно від індексу маси тіла (ІМТ).

Матеріали та методи. У дослідження залучили 189 хворих із ГІМ і різним ІМТ. Пацієнтів із ГІМ та елевацією сегмента ST залежно від ІМТ поділили на 3 групи: в першу ввійшли 60 осіб із ГІМ і нормальним ІМТ, другу – 68 хворих із ГІМ і надлишковою масою тіла, третю – 61 пацієнт із ГІМ та ожирінням. CTRP-3 визначали імуноферментним методом. Статистичне опрацювання даних виконали за допомогою ліцензійного пакета програм IBM SPPS Statistics (version 27.0). Вірогідність різниці середніх при множинних порівняннях для кількісних ознак із нормальним розподілом із застосуванням тесту Бонферроні оцінювали за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу. Для визначення терміну тимчасової непрацездатності використовували метод логістичної регресії. Різницю вважали вірогідною при р ˂ 0,05.

Результати. У результаті аналізу показників встановили вірогідне зменшення концентрації CTRP-3 на 1 добу в пацієнтів із ГІМ та ожирінням порівняно з хворими з ГІМ і нормальним ІМТ (p < 0,001). Це свідчить про вплив ожиріння на розвиток ГІМ. Для побудови моделі прогнозування тривалості тимчасової непрацездатності визначили такі показники: CTRP-3 на 1 добу, глюкоза на 1 добу, наявність постійної форми фібриляції передсердь, ранні ускладнення ГІМ.

Висновки. Запропонований спосіб дав змогу визначити тривалість тимчасової непрацездатності в пацієнтів із ГІМ залежно від індексу маси тіла. Це сприятиме поліпшенню діагностики та лікування пацієнтів шляхом зменшення економічних витрат на перебування в лікарні.

Біографія автора

М. Ю. Котелюх, Харківський національний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, асистент каф. внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л. Т. Малої

Посилання

Ryndina, N. G., Kravchun, P. G., Yermak, O. S., Borovyk, K. M., Tytova, G. Yu., & Kozhyn, M. I. (2020). The dynamics of neurohumoral mediators of vasoconstriction and vasodilation and troponin i in patients with acute myocardial infarction depending on the degree of concomitant obesity. Wiadomości Lekarskie, 73(9, Pt. II), 1940-1943. https://doi.org/10.36740/WLek202009208

Velazquez, G., Gomez, T., Asemota, I., Akuna, E., Ojemolon, P. E., & Eseaton, P. (2020). Obesity Impacts Mortality and Rate of Revascularizations Among Patients With Acute Myocardial Infarction: An Analysis of the National Inpatient Sample. Cureus, 12(12), Article e11910. https://doi.org/10.7759/cureus.11910

Joyce, E., Hoogslag, G. E., Kamperidis, V., Debonnaire, P., Katsanos, S., Mertens, B., Marsan, N. A., Bax, J. J., & Delgado, V. (2017). Relationship Between Myocardial Function, Body Mass Index, and Outcome After ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction. Circulation: Cardiovascular Imaging, 10(7), Article e005670. https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.116.005670

Jain, N. B., Yadav, A., Shankar, N., & Ahmed, R. (2019). Correlation of C1q/TNF-Related Protein-3 with Cardiac Autonomic Tone and Metabolic Parameters in Obesity. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 17(2), Article e74250. https://doi.org/10.5812/ijem.74250

Nicholson, T., Church, C., Baker, D. J., & Jones, S. W. (2018). The role of adipokines in skeletal muscle inflammation and insulin sensitivity. Journal of Inflammation, 15, Article 9. https://doi.org/10.1186/s12950-018-0185-8

Zhu, H., Ding, Y., Zhang, Y., Ding, X., Zhao, J., Ouyang, W., Gong, J., Zou, Y., Liu, X., & Wu, W. (2020). CTRP3 induces an intermediate switch of CD14++CD16+ monocyte subset with anti-inflammatory phenotype. Experimental and Therapeutic Medicine, 19(3), 2243-2251. https://doi.org/10.3892/etm.2020.8467

Zhang, C. L., Chen, Z. J., Feng, H., Zhao, Q., Cao, Y. P., Li, L., Wang, J. Y., Zhang, Y., & Wu, L. L. (2017). C1q/tumor necrosis factor-related protein-3 enhances the contractility of cardiomyocyte by increasing calcium sensitivity. Cell Calcium, 66, 90-97. https://doi.org/10.1016/j.ceca.2017.06.009

Rehman, S., Li, X., Wang, C., Ikram, M., Rehman, E., & Liu, M. (2019). Quality of Care for Patients with Acute Myocardial Infarction (AMI) in Pakistan: A Retrospective Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(20), Article 3890. https://doi.org/10.3390/ijerph16203890

Ibanez, B., James, S., Agewall, S., Antunes, M. J., Bucciarelli-Ducci, C., Bueno, H., Caforio, A., Crea, F., Goudevenos, J. A., Halvorsen, S., Hindricks, G., Kastrati, A., Lenzen, M. J., Prescott, E., Roffi, M., Valgimigli, M., Varenhorst, C., Vranckx, P., Widimsky, P., & ESC Scientific Document Group. (2018). 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 39(2), 119-177. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393

Lip, G., Collet, J. P., Haude, M., Byrne, R., Chung, E. H., Fauchier, L., Halvorsen, S., Lau, D., Lopez-Cabanillas, N., Lettino, M., Marin, F., Obel, I., Rubboli, A., Storey, R. F., Valgimigli, M., Huber, K., & ESC Scientific Document Group. (2019). 2018 Joint European consensus document on the management of antithrombotic therapy in atrial fibrillation patients presenting with acute coronary syndrome and/or undergoing percutaneous cardiovascular interventions: a joint consensus document of the European Heart Rhythm Association (EHRA), European Society of Cardiology Working Group on Thrombosis, European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), and European Association of Acute Cardiac Care (ACCA) endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), Latin America Heart Rhythm Society (LAHRS), and Cardiac Arrhythmia Society of Southern Africa (CASSA). EP Europace, 21(2), 192-193. https://doi.org/10.1093/europace/euy174

Durrer Schutz, D., Busetto, L., Dicker, D., Farpour-Lambert, N., Pryke, R., Toplak, H., Widmer, D., Yumuk, V., & Schutz, Y. (2019). European Practical and Patient-Centred Guidelines for Adult Obesity Management in Primary Care. Obesity Facts, 12(1), 40-66. https://doi.org/10.1159/000496183

Galderisi, M., Cosyns, B., Edvardsen, T., Cardim, N., Delgado, V., Di Salvo, G., Donal, E., Sade, L. E., Ernande, L., Garbi, M., Grapsa, J., Hagendorff, A., Kamp, O., Magne, J., Santoro, C., Stefanidis, A., Lancellotti, P., Popescu, B., Habib, G., 2016-2018 EACVI Scientific Documents Committee, … 2016-2018 EACVI Scientific Documents Committee. (2017). Standardization of adult transthoracic echocardiography reporting in agreement with recent chamber quantification, diastolic function, and heart valve disease recommendations: an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging. European Heart Journal - Cardiovascular Imaging, 18(12), 1301-1310. https://doi.org/10.1093/ehjci/jex244

Chen, L., Liu, S., Xu, W., Zhang, Y., Bai, J., Li, L., Cui, M., & Sun, L. (2020). Association of Plasma C1q/TNF-Related Protein 3 (CTRP3) in Patients with Atrial Fibrillation. Mediators of Inflammation, 2020, Article 8873152. https://doi.org/10.1155/2020/8873152

Yildirim, A., Sumbul, H. E., Koca, H., Kucukosmanoglu, M., Kemal Icen, Y., & Koc, M. (2021). Complement C1q/Tumor Necrosis Factor-Related Protein-3 (CTRP3) is Significantly Decreased in Patients with Heart Failure and Closely Related with Ventricular Tachycardia. Acta Cardiologica Sinica, 37(3), 278-285. https://doi.org/10.6515/ACS.202105_37(3).20201019B

Jang, S. J., Yeo, I., Feldman, D. N., Cheung, J. W., Minutello, R. M., Singh, H. S., Bergman, G., Wong, S. C., & Kim, L. K. (2020). Associations Between Hospital Length of Stay, 30-Day Readmission, and Costs in ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction After Primary Percutaneous Coronary Intervention: A Nationwide Readmissions Database Analysis. Journal of the American Heart Association, 9(11), Article e015503. https://doi.org/10.1161/JAHA.119.015503

Wasfy, J. H., Kennedy, K. F., Masoudi, F. A., Ferris, T. G., Arnold, S. V., Kini, V., Peterson, P., Curtis, J. P., Amin, A. P., Bradley, S. M., French, W. J., Messenger, J., Ho, P. M., & Spertus, J. A. (2018). Predicting Length of Stay and the Need for Postacute Care After Acute Myocardial Infarction to Improve Healthcare Efficiency. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 11(9), Article e004635. https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.118.004635

Vallabhajosyula, S., Kanwar, S., Aung, H., Cheungpasitporn, W., Raphael, C. E., Gulati, R., & Singh, M. (2020). Temporal Trends and Outcomes of Left Ventricular Aneurysm After Acute Myocardial Infarction. The American Journal of Cardiology, 133, 32-38. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2020.07.043

Baechli, C., Koch, D., Bernet, S., Gut, L., Wagner, U., Mueller, B., Schuetz, P., & Kutz, A. (2020). Association of comorbidities with clinical outcomes in patients after acute myocardial infarction. IJC Heart & Vasculature, 29, Article 100558. https://doi.org/10.1016/j.ijcha.2020.100558

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-26

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження