Частота виявлення порушень серцевого ритму в пацієнтів, які перенесли інфекцію COVID-19, за даними добового моніторування електрокардіограми

Автор(и)

  • В. О. Збітнєва Одеський національний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9656-4860
  • О. Б. Волошина Одеський національний медичний університет, Україна, Ukraine
  • І. В. Балашова Одеський національний медичний університет, Україна, Ukraine
  • О. Р. Дукова Одеський національний медичний університет, Україна, Ukraine
  • І. С. Лисий Одеський національний медичний університет, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.6.239243

Анотація

Порушення серцевого ритму в пацієнтів, які перенесли інфекцію COVID-19, можуть бути зумовлені багатьма патофізіологічними факторами. Продовження вивчення структури аритмій у них дасть змогу виявити клінічно значущі порушення ритму та обрати оптимальну тактику ведення.

Мета роботи – визначити особливості порушень ритму в пацієнтів із та без супутніх серцево-судинних захворювань, які перенесли інфекцію COVID-19, за результатами добового моніторування електрокардіограми (ЕКГ).

Матеріали та методи. Обстежили 84 осіб (45 (53,5 %) чоловіків, 39 (46,5 %) жінок), які перенесли інфекцію COVID-19 понад 12 тижнів тому. Пацієнтів поділили на 2 групи залежно від наявності супутніх серцево-судинних захворювань в анамнезі. Групи не відрізнялися за віком (р = 0,33) та статтю (р = 0,58, р = 0,64) обстежених. Добове моніторування ЕКГ виконали на апараті Кадіосенс К (ХAI-МЕДИКА, м. Харків) за стандартною методикою.

Результати. Порівняння даних 12-канальної ЕКГ не показало вірогідну різницю за частотою виникнення поодиноких передсердних (р = 0,13) і шлуночкових екстрасистол (р = 0,37) у групах дослідження, але синусову тахікардію вірогідно частіше виявляли у групі пацієнтів, які не мали супутніх серцево-судинних захворювань (р = 0,022).

За даними добового моніторування ЕКГ, у пацієнтів, які перенесли інфекцію COVID-19 та мали супутні серцево-судинні захворювання, порушення ритму виявляли вірогідно частіше, ніж у групі порівняння. Так, зареєстрували вірогідно більшу загальну кількість суправентрикулярних екстрасистол протягом доби (р = 0,009), шлуночкових порушень ритму високих градацій: парних шлуночкових екстрасистол (р = 0,041), шлуночкових бігеміній (р = 0,005), шлуночкових тригеміній (р = 0,004), групових шлуночкових екстрасистолій (р = 0,017).

Результати добового моніторування ЕКГ показали: пацієнти без серцево-судинних захворювань вірогідно частіше мали невідповідну синусову тахікардію (р = 0,03) та постуральну ортостатичну тахікардію (р = 0,04). Пароксизмальні порушення ритму вірогідно частіше виявляли в пацієнтів із супутньою серцево-судинною патологією: нестійкі (р = 0,002) та стійкі пароксизми передсердної тахікардії (р = 0,014), нестійкі пароксизми мономорфної шлуночкової тахікардії (8,3 %), пароксизми фібриляції передсердь (6,2 %).

Висновки. Пацієнтам, які перенесли інфекцію COVID-19 і мають супутні серцево-судинні захворювання, крім реєстрації стандартної 12-канальної ЕКГ доцільно рекомендувати добове моніторування ЕКГ для виявлення прогностично несприятливих порушень серцевого ритму, можливих аритмогенних проявів постковідного синдрому, вибору правильної тактики ведення.

Біографії авторів

В. О. Збітнєва, Одеський національний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, асистентка каф. загальної практики

О. Б. Волошина, Одеський національний медичний університет, Україна

 д-р мед. наук, професор, зав. каф. загальної практики


І. В. Балашова, Одеський національний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, асистентка каф. загальної практики


О. Р. Дукова, Одеський національний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. загальної практики

І. С. Лисий, Одеський національний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. загальної практики

Посилання

Madjid, M., Safavi-Naeini, P., Solomon, S. D., & Vardeny, O. (2020). Potential Effects of Coronaviruses on the Cardiovascular System: A Review. JAMA Cardiology, 5(7), 831-840. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.1286

Zhao, M., Wang, M., Zhang, J., Ye, J., Xu, Y., Wang, Z., Ye, D., Liu, J., & Wan, J. (2020). Advances in the relationship between coronavirus infection and cardiovascular diseases. Biomedicine & Pharmacotherapy, 127, Article 110230. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110230

Bansal, M. (2020). Cardiovascular disease and COVID-19. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 14(3), 247-250. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.03.013

Zhang, D., Shen, X., & Qi, X. (2016). Resting heart rate and all-cause and cardiovascular mortality in the general population: a meta-analysis. CMAJ, 188(3), E53-E63. https://doi.org/10.1503/cmaj.150535

Dhakal, B. P., Sweitzer, N. K., Indik, J. H., Acharya, D., & William, P. (2020). SARS-CoV-2 Infection and Cardiovascular Disease: COVID-19 Heart. Heart, Lung and Circulation, 29(7), 973-987. https://doi.org/10.1016/j.hlc.2020.05.101

Guan, W. J., Ni, Z. Y., Hu, Y., Liang, W. H., Ou, C. Q., He, J. X., Liu, L., Shan, H., Lei, C. L., Hui, D., Du, B., Li, L. J., Zeng, G., Yuen, K. Y., Chen, R. C., Tang, C L., Wang, T., Chen, P. Y., Xiang, J., Li, S. Y., … China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. (2020). Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. New England Journal of Medicine, 382(18), 1708-1720. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032

Guo, T., Fan, Y., Chen, M., Wu, X., Zhang, L., He, T., Wang, H., Wan, J., Wang, X., & Lu, Z. (2020). Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiology, 5(7), 811-818. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.1017

Desai, A. D., Boursiquot, B. C., Melki, L., & Wan, E. Y. (2020). Management of Arrhythmias Associated with COVID-19. Current Cardiology Reports, 23(1), Article 2. https://doi.org/10.1007/s11886-020-01434-7

Buheruk, V. V., Vоlоshyna, O. B., & Balashova, I. V. (2021). Zapalne urazhennia miokarda u khvorykh na koronavirusnu khvorobu 2019 (COVID-19) [Inflammatory damage to the myocardium in patients with novel coronavirus disease (COVID-19)]. Zaporozhye medical journal, 23(4), 555-566. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.4.211033 [in Ukrainian].

Ministry of Health of Ukraine. (2016, March 3). Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry stabilnii ishemichnii khvorobi sertsia [On approval and implementation of medical and technological documents for standardization of medical care for stable coronary heart disease (No. 152)]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0069-03

Ministry of Health of Ukraine. (2012, May 24). Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry arterialnii hipertenzii [On approval and implementation of medical and technological documents for standardization of medical care for hypertension (No. 384)]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0384282-12#Text

Voronkov, L. H., Amosova, K. M., Dziak, H. V., Zharinov, O. Y., Kovalenko, V. M., Korkushko, O. V., Nesukai, O. H., Sychov, O. S., Rudyk, Yu. S., & Parkhomenko, O. M. (2017). Rekomendatsii Asotsiatsii kardiolohiv Ukrainy z diahnostyky ta likuvannia khronichnoi sertsevoi nedostatnosti (2017) [Guidelines of the Ukrainian Association of Cardiology for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure (2017)]. Sertseva nedostatnist ta komorbidni stany, (1, dodatok 1), 1-66. [in Ukranian].

European Society of Cardiology. (2019). 2019 Guidelines on Chronic Coronary Syndromes. ESC Clinical Practice Guidelines. https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Chronic-Coronary-Syndromes

European Society of Cardiology. (2018). 2018 ESC/ESH Clinical Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Arterial-Hypertension-Management-of

Ponikowski, P., Voors, A. A., Anker, S. D., Bueno, H., Cleland, J., Coats, A., Falk, V., González-Juanatey, J. R., Harjola, V. P., Jankowska, E. A., Jessup, M., Linde, C., Nihoyannopoulos, P., Parissis, J. T., Pieske, B., Riley, J. P., Rosano, G., Ruilope, L. M., Ruschitzka, F., Rutten, F. H., … ESC Scientific Document Group. (2016). 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European Heart Journal, 37(27), 2129-2200. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128

European Society of Cardiology. (2015). Pocket Guidelines on Ventricular Arrhythmias and Sudden Cardiac Death. ESC Pocket Guidelines. https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Guidelines-derivative-products/Pocket-Guidelines/Ventricular-Arrythmias-and-Sudden-Cardiac-Death

Zharinov, O. Y., Ivaniv, Yu. A., & Kuts, V. O. (Eds.). (2021). Funktsionalna diahnostyka [Functional diagnostics](2nd ed.). Chetverta khvylia

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження