Типи гриж стравохідного отвору діафрагми та їхня рентгенологічна діагностика в пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Автор(и)

  • А. О. Никоненко Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5720-2602
  • Є. I. Гайдаржі Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7211-1795
  • Т. В. Леткеман КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.2.241656

Ключові слова:

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, грижа стравохідного отвору діафрагми, рентгенологічна діагностика

Анотація

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) – одне з найпоширеніших гастроентерологічних захворювань. У більш ніж 80–90 % пацієнтів ГЕРХ зумовлена наявністю грижі стравохідного отвору діафрагми, що призводить до неспроможності нижнього стравохідного сфінктера. Тому все більше фахівців вважають, що ГЕРХ можна ефективно лікувати оперативним шляхом за умови детальної діагностики типів гриж стравохідного отвору. Один із найпоширеніших методів діагностики грижі стравохідного отвору діафрагми – рентгенологічний. Але результати інтерпретації рентгенологічних даних при підготовці до хірургічного лікування є суперечливими, а отже необхідне продовження досліджень у цьому напрямі.

Мета роботи – покращити рентгенологічну діагностику та здійснити детальний аналіз типів гриж стравохідного отвору діафрагми в пацієнтів із ГЕРХ.

Матеріали та методи. Проаналізували результати обстеження 120 хворих на ГЕРХ. Вік пацієнтів – 55,1 ± 10,7 року, 34 (28,3 %) чоловіки, 73 (71,7 %) жінки. Усім хворим виконали поліпозиційне рентгенологічне дослідження стравоходу та шлунка з водорозчинною контрастною речовиною (барієм). Здійснили фотофіксацію, відеозапис і відеоаналіз, використали сучасне рентгенологічне обладнання «Opera T 90cex» («General Medical Merate S.p.A.», Italy). Для оцінювання типів гриж стравохідного отвору діафрагми використовували міжнародну загальноприйняту класифікацію. Всі пацієнти були претендентами на хірургічне лікування в обсязі лапароскопічної крурорафії та фундоплікації в модифікації Nissen або Toupet. Результати доопераційного обстеження підтверджували інтраопераційно. Cтатистично результати опрацювали, використавши пакет прикладних програм Statistica for Windows 13.0 (StatSoft Inc., США).

Результати. У всіх пацієнтів діагностували грижі стравохідного отвору діафрагми різних типів. Грижі I типу виявили в 94 (78,3 %) осіб, II типу – у 3 (2,5 %), III типу – в 15 (12,5 %), IV типу – у 8 (6,7 %) хворих. Здійснили детальний аналіз особливостей рентгенологічної діагностики типів гриж стравохідного отвору діафрагми, запропонували кроки щодо її поліпшення. Порушено питання діагностики, визначення великих і гігантських гриж. Усі результати ілюстрували власним фотоматеріалом. Здійснили кількісне та якісне оцінювання результатів.

Висновки. Припустили, що провідну роль у розвитку ГЕРХ відіграють грижі стравохідного отвору діафрагми різних типів. Показано, що найбільш поширеним у таких пацієнтів є I тип. Детальна рентгенологічна діагностика з застосуванням фотофіксації, відеозапису та відеоаналізу – важливий та ефективний метод визначення анатомічних особливостей типів гриж стравохідного отвору діафрагми як провідного чинника порушення анатомії ділянки езофагогастрального з’єднання та, як наслідок, розвитку ГЕРХ.

Біографії авторів

А. О. Никоненко, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. госпітальної хірургії

Є. I. Гайдаржі, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. госпітальної хірургії

Т. В. Леткеман, КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР, Україна

зав. рентгенодіагностичного відділення, лікар-рентгенолог вищої категорії

Посилання

Pinto, D., Plieschnegger, W., Schneider, N. I., Geppert, M., Bordel, H., Höss, G. M., Eherer, A., Wolf, E. M., Vieth, M., & Langner, C. (2019). Carditis: a relevant marker of gastroesophageal reflux disease. Data from a prospective central European multicenter study on histological and endoscopic diagnosis of esophagitis (histoGERD trial). Diseases of the Esophagus, 32(1), Article doy073. https://doi.org/10.1093/dote/doy073

Horgan, S., & Fuchs, K.-H. (Eds.). (2020). Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48009-7

DeMeester, T. R. (2019). Chapter 16 - Etiology and Natural History of Gastroesophageal Reflux Disease and Predictors of Progressive Disease. In Charles J. Yeo (Ed.), Shackelford’s Surgery of the Alimentary Tract, 2 Volume Set, (8th ed., Vol. 1, pp. 204-220). Elsevier. https://doi.org/10.1016/b978-0-323-40232-3.00016-9

Schoppmann, S. F., & Riegler, M. (Eds.). (2021). Multidisciplinary Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53751-7

Richter, J. E., & Rubenstein, J. H. (2018). Presentation and Epidemiology of Gastroesophageal Reflux Disease. Gastroenterology, 154(2), 267-276. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2017.07.045

Chen, J., & Brady, P. (2019). Gastroesophageal Reflux Disease: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. Gastroenterology Nursing, 42(1), 20-28. https://doi.org/10.1097/SGA.0000000000000359

Vaezi, M. F. (Ed.). (2016). Diagnosis and Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19524-7

Akyüz, F., & Mutluay Soyer, Ö. (2017). How is gastroesophageal reflux disease classified? Turkish Journal of Gastroenterology, 28(1), S10-S11. https://doi.org/10.5152/tjg.2017.04

Fadeenko, G. D., & Gridnev, A. E. (2014). Gastroezofageal'naya reflyuksnaya bolezn': pishchevodnye, vnepishchevodnye proyavleniya i komorbidnost' [Gastroesophageal reflux disease: esophageal, extraesophageal manifestations and comorbidity]. (A. N. Belovol, Ed.). OOO «Biblioteka «Zdorov'e Ukrainy». [in Russian].

Smith, R. E., & Shahjehan, R. D. (2022). Hiatal Hernia. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562200/

Savarino, E., de Bortoli, N., De Cassan, C., Della Coletta, M., Bartolo, O., Furnari, M., Ottonello, A., Marabotto, E., Bodini, G., & Savarino, V. (2017). The natural history of gastro-esophageal reflux disease: a comprehensive review. Diseases of the Esophagus, 30(2), 1-9. https://doi.org/10.1111/dote.12511

Memon, M. A. (Ed.). (2018). Hiatal Hernia Surgery. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64003-7

Schlottmann, F., Andolfi, C., Herbella, F. A., Rebecchi, F., Allaix, M. E., & Patti, M. G. (2018). GERD: Presence and Size of Hiatal Hernia Influence Clinical Presentation, Esophageal Function, Reflux Profile, and Degree of Mucosal Injury. The American Surgeon, 84(6), 978-982.

Kohn, G. P., Price, R. R., DeMeester, S. R., Zehetner, J., Muensterer, O. J., Awad, Z., Mittal, S. K., Richardson, W. S., Stefanidis, D., Fanelli, R. D., & SAGES Guidelines Committee. (2013). Guidelines for the management of hiatal hernia. Surgical Endoscopy, 27(12), 4409-4428. https://doi.org/10.1007/s00464-013-3173-3

Fuchs, K. H., Babic, B., & Fuchs, H. F. (2019). Esophageal Sphincters in Health and Disease. In C. J. Yeo, S. R. DeMeester, & D. W. McFadden (Eds.), Shackelford’s Surgery of the Alimentary Tract (8th ed., Vol. 2, pp. 2-10). Elsevier.

Fomin, P. D., Grubnik, V. V., Nikishaev, V. I., & Malinovskii, A. V. (2008). Neopukholevye zabolevaniya pishchevoda [Non-neoplastic diseases of the esophagus]. Biznes-Intellekt. [in Russian].

Slater, B. J., Dirks, R. C., McKinley, S. K., Ansari, M. T., Kohn, G. P., Thosani, N., Qumseya, B., Billmeier, S., Daly, S., Crawford, C., Ehlers, A. P., Hollands, C., Palazzo, F., Rodriguez, N., Train, A., Wassenaar, E., Walsh, D., Pryor, A. D., & Stefanidis, D. (2021). SAGES guidelines for the surgical treatment of gastroesophageal reflux (GERD). Surgical Endoscopy, 35(9), 4903-4917. https://doi.org/10.1007/s00464-021-08625-5

Swanstrom, L. L., & Dunst, C. M. (Eds.). (2015). Antireflux Surgery. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1749-5

Seo, H. S., Choi, M., Son, S. Y., Kim, M. G., Han, D. S., & Lee, H. H. (2018). Evidence-Based Practice Guideline for Surgical Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease 2018. Journal of Gastric Cancer, 18(4), 313-327. https://doi.org/10.5230/jgc.2018.18.e41

Fuchs, K. H., Babic, B., Breithaupt, W., Dallemagne, B., Fingerhut, A., Furnee, E., Granderath, F., Horvath, P., Kardos, P., Pointner, R., Savarino, E., Van Herwaarden-Lindeboom, M., Zaninotto, G., & European Association of Endoscopic Surgery (EAES). (2014). EAES recommendations for the management of gastroesophageal reflux disease. Surgical Endoscopy, 28(6), 1753-1773. https://doi.org/10.1007/s00464-014-3431-z

Sfara, A., & Dumitrascu, D. L. (2019). The management of hiatal hernia: an update on diagnosis and treatment. Medicine and Pharmacy Reports, 92(4), 321-325. https://doi.org/10.15386/mpr-1323

Jobe, B. A., Richter, J. E., Hoppo, T., Peters, J. H., Bell, R., Dengler, W. C., DeVault, K., Fass, R., Gyawali, C. P., Kahrilas, P. J., Lacy, B. E., Pandolfino, J. E., Patti, M. G., Swanstrom, L. L., Kurian, A. A., Vela, M. F., Vaezi, M., & DeMeester, T. R. (2013). Preoperative Diagnostic Workup before Antireflux Surgery: An Evidence and Experience-Based Consensus of the Esophageal Diagnostic Advisory Panel. Journal of the American College of Surgeons, 217(4), 586-597. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2013.05.023

Koval', G. Yu. (Ed.). (2014). Klinicheskaya rentgenoanatomiya s osnovami KT-anatomii [X-ray Clinical Anatomy with the Basics of CT Anatomy]. Meditsina Ukrainy. [in Russian].

Katz, P. O., Gerson, L. B., & Vela, M. F. (2013). Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. The American Journal of Gastroenterology, 108(3), 308-329. https://doi.org/10.1038/ajg.2012.444

Schlottmann, F., Andolfi, C., Herbella, F. A., Rebecchi, F., Allaix, M. E., & Patti, M. G. (2018). GERD: Presence and Size of Hiatal Hernia Influence Clinical Presentation, Esophageal Function, Reflux Profile, and Degree of Mucosal Injury. The American Surgeon, 84(6), 978-982.

Aye, R. W., & Hunter, J. (Eds.). (2016). Fundoplication Surgery. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25094-6

Grubnik, V. V., Malinovsky, A. V., & Uzun, S. A. (2012). Laparoskopicheskaya plastika gryzh pishchevodnogo otverstiya diafragmy: analiz otdalennykh rezul'tatov v svete novoi klassifikatsii i obzor literatury [Laparoscopic repair of hiatal hernias: analysis of long-term results based on new classification and literature review]. Ukrainskyi zhurnal khirurhii, (4), 34-40. [in Russian].

Malinovsky, A. V., & Grubnik, V. V. (2012). Dizain prospektivnykh randomizirovannykh issledovanii po laparoskopicheskoi plastike bol'shikh i gigantskikh gryzh pishchevodnogo otverstiya diafragmy [Design of prospective randomized trials on laparoscopic repair of large and giant hiatal hernias]. Ukrainskyi zhurnal khirurhii, (4), 121-129. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-04

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження