Вегетативне забезпечення центральної гемодинаміки та фізичної працездатності плавчих і жінок-бігунів у річному циклі тренувального процесу

Автор(и)

  • Є. Л. Михалюк Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3607-7619
  • В. В. Сиволап Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9865-4325
  • Є. Ю. Гороховський Запорізький національний університет, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.1.244838

Ключові слова:

плавання на дистанції 50–200 м, біг на дистанції 400 м, жінки, кваліфікація від III розряду до майстра спорту міжнародного класу, варіабельність серцевого ритму, центральна гемодинаміка, фізична працездатність, періоди тренувального процесу

Анотація

Мета роботи – оцінювання динамічних змін показників варіабельності серцевого ритму (ВСР), центральної гемодинаміки та фізичної працездатності у представниць плавання на дистанції 50–200 м і жінок-бігунів на 400 м у підготовчому і змагальному періодах тренувального процесу.

Матеріали та методи. На початку підготовчого та повторно наприкінці змагального періоду обстежили 11 плавчих (1 майстер спорту України, 7 кандидатів у майстри спорту (КМС), 1 першорозрядниця, 2 спортсменки II розряду) та 22 жінок-бігунів (1 майстер спорту України міжнародного класу, 3 КМС, 7 першорозрядниць, 8 спортсменок II розряду, 3 – III розряду).

Для оцінювання стану механізмів нейрогуморальної регуляції серця використовували математичний і спектральний методи аналізу ВСР. Центральну гемодинаміку вивчали методом автоматизованої тетраполярної реографії за W. Kubiček et al. (1970) у модифікації Ю. Т. Пушкаря та співавт. (1970). Фізичну працездатність визначали з використанням субмаксимального тесту PWC170. ІФС розраховували за формулою, що запропонована та запатентована авторами.

Результати. Аналіз показників ВСР у плавчих показав превалювання у змагальному періоді парасимпатичних впливів АНС. З боку центральної гемодинаміки у змагальному періоді, незважаючи на те, що величини серцевого індексу відповідали еукінетичному типу кровообігу (ТК), відбулося вірогідне зменшення СІ. Співвідношення між гіпокінетичним, еукінетичним і гіперкінетичним ТК – 18,2 %: 81,8 %: 0,0 % відповідно; отже, є тенденція до переважання еукінетичного ТК над гіпокінетичним (р = 0,075) і відсутності спортсменок із фізіологічно невигідним гіперкінетичним ТК. Величина PWC170/кг збільшилася в середньому на 12,44 % (з 12,860 ± 0,732 кгм·хв-1·кг-1 до 14,460 ± 0,823 кгм·хв-1·кг-1, р = 0,002), а ІФС – на 22,21 % (р = 0,0005), щовідповідає оцінці «нижче середньої». У змагальному періоді 2 спортсменки кваліфікації КМС виконали норматив майстра спорту України, одна першорозрядниця стала КМС, а дві спортсменки, які мали II розряд, – першорозрядницями.

Висновки. У змагальному періоді, порівнюючи з підготовчим, у представниць плавання виявили вірогідне превалювання парасимпатичних впливів АНС, тенденцію до переважання еукінетичного ТК із відсутністю спортсменок із гіперкінетичним ТК, вірогідне підвищення PWC170/кг на 12,44 % та ІФС на 22,21 %. Кореляційний аналіз, здійснений в обох періодах, показав важливий зв’язок між ЧСС і ВПР, ЧСС і ПАПР, а це свідчить, що брадикардія, яка розвивається під впливом фізичних тренувань, зміщує вегетативний баланс у бік переважання парасимпатичного відділу АНС. Зниження ВПР призводить до зменшення СІ, що спричиняє трансформацію гіперкінетичного ТК в еукінетичний, і відсутності спортсменок із фізіологічно невигідним гіперкінетичним ТК. Підвищення функціонального стану плавчих у змагальному періоді сприяло зростанню спортивних результатів.

Біографії авторів

Є. Л. Михалюк, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я

В. В. Сиволап, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я

Є. Ю. Гороховський, Запорізький національний університет, Україна

канд. біол. наук, доцент каф. фізіології, імунології та біохімії з курсом цивільного захисту та медицини

Посилання

Baevskii, R. M., & Berseneva, A. P. (1997). Otsenka adaptatsionnykh vozmozhnostei organizma i risk razvitiya zabolevanii [Assessment of adaptation capabilities of the organism and a risk of disease development]. Meditsina. [in Russian].

Karpman, V. L. (1980). Funktsional'naia diagnostika v sportivnoĭ meditsine [Functional diagnosis in sports medicine]. Klinicheskaia meditsina, 58(6), 3-7. [in Russian].

Mikhailov, V. M. (2002). Variabel'nost' ritma serdtsa: opyt prakticheskogo primeneniya metoda [Heart rhythm variability: practical experience of applying the method] (2nd ed.). Ivan. gos. med. akad [in Russian].

Mikhalyuk, Ye. L. (2015). Osoblyvosti naukovykh doslidzhen u sportyvnii medytsyni na suchasnomu etapi [Specifics of scientific research in sports medicine at the present stage]. Zaporozhye medical journal, (5), 82-84. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2015.5.53821 [in Ukrainian].

Mikhalyuk, Ye. L., Didenko, M. V., & Malakhova, S. N. (2016). Vplyv tsilorichnykh trenuvan na stan sertsevo-sudynnoi, avtonomnoi nervovoi systemy ta fizychnoi pratsezdatnosti u zhinok-bihuniv na 400 metriv [Influence of yearlong training on the state of cardiovascular, autonomic nervous system and physical performance in female 400 meters runners]. Pathologia, (1), 54-60. https://doi.org/10.14739/2310-1237.2016.1.71189 [in Ukrainian].

Mikhaluk, E. L., Didenko, M. V., & Malakhova, S. N. (2016). Zminy intehralnykh pokaznykiv funktsionalnoho stanu lehkoatletok-sprynteriv u richnomu tsykli trenuvalnoho protsesu [Change in integral functional status of female athletes-sprinters in the annual cycle of training process]. Bukovynskyi medychnyi visnyk, 20(2), 91-95 [in Ukrainian].

Mikhalyuk, Ye. L., Malakhova, S. N., & Didenko, M. V. (2016). Dynamichni sposterezhennia za vehetatyvnym zabezpechenniam tsentralnoi hemodynamiky ta fizychnoi pratsezdatnosti bihuniv na dystantsii 400 metriv [Dynamic observation of vegetative support of central hemodynamics and physical performance in 400-m runners]. Zaporozhye medical journal, (1), 29-34. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2016.1.64052 [in Ukrainian].

Mikhalyuk, Ye. L., Malakhova, S. N., & Didenko, M. V. (2016). Shchorichni sposterezhennia za funktsionalnym stanom lehkoatletiv-sprynteriv [Yearlong observation of functional status of athletes-sprinters]. Zhurnal klinichnykh ta eksperymentalnykh medychnykh doslidzhen, 4(2), 201-208. [in Ukrainian].

Mykhaliuk, Ye. L., Syvolap, V. V., Horokhovskyi, Ye. Yu., & Potapenko, M. S. (2021). Effect of year-round training on parameters of heart rate variability, central hemodynamics and physical working capacity in short-distance swimmers. Zaporozhye medical journal, 23(3), 343-347. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.3.229452

Karpman, V. L., Belotserkovskii, Z. B., & Gudkov, I. A. (1988). Testirovanie v sportivnoi meditsine [Testing in sports medicine]. Fizkul'tura i sport. [in Russian].

(1996). Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Circulation, 93(5), 1043-1065. https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-26

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження