Результати ендоскопічного та хірургічного методів гемостазу в осіб похилого та старечого віку з гострими шлунково-кишковими кровотечами виразкової етіології

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.4.245872

Ключові слова:

виразка шлунка, виразка дванадцятипалої кишки, ендоскопічний гемостаз, діатермокоакуляція, хірургічний гемостаз

Анотація

Мета роботи – визначити частоту гострих шлунково-кишкових кровотеч виразкової етіології та проаналізувати результати ендоскопічного та хірургічного методів гемостазу в пацієнтів похилого та старечого віку.

Матеріали та методи. За період 2019–2020 рр. пролікували 463 пацієнтів із гострою шлунково-кишковою кровотечею (ГШКК) виразкової етіології, з-поміж них 323 (69,8 %) особи були старші за 60 років. Активність кровотечі визначали за J. A. H. Forest (2006). Локальний гемостаз здійснили 68 (21,1 %) пацієнтам віком понад 60 років.

Результати. У групу А (n = 32; 47,1 %) включили хворих, яким виконали ендоскопічний гемостаз діатермокоагуляцією та досягли локального гемостазу. Показання – активність кровотечі FIa у 4 (12,5 %) пацієнтів, FIb – у 14 (43,8 %), FIIa – в 1 (3,1 %), FIIb – у 6 (18,8 %), FIIc – у 7 (21,9 %). Стійкий гемостаз настав у 24 (75 %) хворих, їх виписали. Рецидив профузної ГШКК у термін від 2 до 6 діб діагностували у 8 (25 %) пацієнтів. Причини рецидиву кровотечі: гігантські виразки на задній стінці цибулини дванадцятипалої кишки, на малій кривизні та в кардіальному відділі шлунка, активна кровотеча на час гемостазу, догоспітальне приймання антикоагулянтів, декомпенсована супутня патологія. Екстрену лапаротомію з варіантами хірургічного гемостазу виконали 6 (75 %) хворим. Після операції померли 5 (83,3 %) пацієнтів (геморагічний шок – 2 особи, поліорганна недостатність – 2 випадки, тромбоемболія легеневої артерії – 1 хворий) Повторний ендоскопічний гемостаз здійснили 2 (25 %) пацієнтам із летальним наслідком. У групу В (n = 36; 52,9 %) включили пацієнтів зі стигматами F1а, яким не вдалося здійснити ендоскопічний гемостаз; їм виконали хірургічний гемостаз. Померли 16 (44,4 %) хворих (геморагічний шок – 8 випадків, поліорганна недостатність – 5, поліморбідний стан – 2, тромбоемболія легеневої артерії – 1 пацієнт).

Висновки. Серед пацієнтів із ГШКК виразкової етіології особи віком понад 60 років становили 69,8 %. Серед цих пацієнтів локальний гемостаз здійснили 21,1 %, хірургічний гемостаз превалював над ендоскопічним – 52,9 % і 47,1 % відповідно. Варіанти хірургічного гемостазу травматичні, надійніші, але спричинили високу летальність – 44,4 %. Ендоскопічний гемостаз малотравматичний, стійкий у 75 % хворих, але нестійкий через рецидив профузної кровотечі (у 25 % випадків) із наступним хірургічним гемостазом, що призвів до високої летальності (83,3 %).

Біографії авторів

С. М. Завгородній, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

О. В. Капшитар, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

О. І. Котенко, Запорізький державний медичний університет, Україна

очний аспірант каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

О. О. Капшитар, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

М. Б. Данилюк, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

Посилання

Tutchenko, M. I., Slonetsky, B. I., & Roshchin, G. G. (2016). Diahnostyka ta likuvannia nevarykoznykh krovotech z verkhnikh viddiliv travnoho kanalu [Diagnosis and treatment of non-varicose upper gastrointestinal bleeding]. Khirurhiia Ukrainy, (4), 117-120. [in Ukrainian].

Boyko, V. V., Krivorotko, I. V., & Groma, V. G. (2016). Rezul'taty i problemnye voprosy lecheniya ostrykh yazvennykh zheludochno-kishechnykh krovotechenii za poslednie 15 let [Results and problematic issues of the treatment of acute ulcerative gastrointestinal bleeding in the last 15 years]. Kharkivska khirurhichna shkola, 77(2), 141-145. [in Ukrainian].

Bubnyak, M. R. (2019). Endovaskuliarna diahnostyka, likuvannia i profilaktyka hostrykh hastroduodenalnykh krovotech [Myroslav Bubnyak. Endovascular diagnostic, treatment and prevention of acute gastrointestinal bleedings]. Extended abstract of candidate`s thesis. Lvіv: Danylo Halytsky National Medical University. [in Ukrainian].

Derzhavnyi zaklad "Tsentr medychnoi statystyky mіnіsterstva okhorony zdorovia Ukrainy" [Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine]. (n.d.). www.medstat.gov.ua

Bula, N., Shavarov, Y., Savytskyi, Y., & Savytska, M. (2019). Dosvid maloinvazyvnykh – endoskopichnykh metodiv zupynky krovotechi u verkhnikh viddilakh travnoi systemy [The experience of minimally invasive – endoscopic methods used to stop bleeding in upper sections of the digestive system]. Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences, 55(1), 98-110. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.25040/ntsh2019.01.15

Dutka, І. І., & Grynchuk, F. V. (2017). Analiz faktoriv ryzyku rozvytku retsydyvu hastroduodenalnoi krovotechi vyrazkovoho henezu [The analysis of the gastroduodenal ulcerous bleeding relapse emergence risk factors]. Vіsnyk Vіnnytskoho natszіonalnoho medychnoho unіversytetu, 21(1, Part1), 31-34. [in Ukrainian].

Fomin, P. D., Oparin, S. O., Dyadyk, O. O., Feleshtinsky, J. P., Sorokin, B. V., & Lutsenko, D. V. (2019). Eksperymentalno klinichne obgruntuvannia likuvannia shlunkovokyshkovykh krovotech z vykorystanniam endoskopichnoi vysokochastotnoi zvariuvalnoi bipoliarnoi elektrokoahuliatsii [Experimental and clinical rationale for the gastrointestinal bleeding treatment with endoscopic high frequency welding bipolar electrocoagulation]. Khіrurhіia Ukrainy, (1), 44-49. [in Ukrainian].

Feleshtynskyi, Y. P., Oparin, S. O., Sorokin, B. V., Boiarska, M. G., & Lutsenko, D. V. (2020). Endoskopichnyi hemostaz pry vyrazkovoi hastroduodenalnii krovotechi z vykorystanniam vysokochastotnoho biolohichnoho zvariuvalnoho elektrolihuvannia [Endoscopic hemostasis in the ulcer gastro-duodenal hemorrhage, using high-frequency biological welding electro-ligature]. Klinichna khirurhiia, 87(9-10), 14-17. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2020.9-10.14

Petrushenko, V. V., Sobko, V. S., Hrebeniuk, D. I., Radoha, Ya. V., & Khytruk, S. V. (2017). Efektyvnist endoskopichnoho hemostazu u patsiientiv iz vysokym ryzykom retsydyvu hastroduodenalnykh krovotech vyrazkovoho genezu [The effectiveness of endoscopic hemostasis in patients with a high risk of recurrence of gastroduodenal bleeding of ulcerative origin]. Klіnіchna anatomіia ta operatyvna khіrurhіia, 16(4), 82-85. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.4.2017.102

Bereznytskyi, Ya. S., Sulyma, V. Р., & Yaroshenko, K. O. (2016). Vybir metodu endoskopichnoho hemostazu pry hostrykh shlunkovo-kyshkovykh krovotechakh [Selection of the method of endoscopic hemostasis in acute gastrointestinal bleeding]. Shpytalna khirurhiia, (2), 108-111. [in Ukrainian].

Korol, Ya. A. (2018). Hostrі vyrazkovі hastroduodenalnі krovotechі: osoblyvostі lіkuvalnoi stratehii na suchasnomu etapі [Acute gastroduodenal bleeding ulcer: features of modern treatment straegy]. Art of medicine, (4), 106-108. [in Ukrainian].

Matviychuk, B. O., Bubnyak, M. R., Korol, J. A., & Tumak, I. M. (2018). Algorytm zastosuvannia endovaskulyarnykh metodyk u dіahnostytsі, lіkuvannі і profіlaktytsі nevarykoznykh hastroduodenalnykh krovotech [Use algorithm of endovascular interve n-tions in diagnosis, treatment and preve n-tion of nonvariceal gastrointes tinal bleedings]. Art of medicine, (4), 118-120. [in Ukrainian].

Petrushenko, V., Biloshchytskiy, V., Koval, V., Radyoga, Y., Grebenyuk, D., & Sobko, V. (2017). Otszіnka efektyvnostі endoskopіchnoho hemostazu u patsіientіv іz hemorahіchnym shokom na tlі vyrazkovykh hastroduodenalnykh krovotech [Evaluation of endoscopic hemostasis efficiency in patients with hemorrhagic shock because of ulcer gastro-duodenal bleeding]. Vіsnik Vіnnytskoho natsіonalnoho medychnoho unіversytetu, 21(1, Part1), 152-155. [in Ukrainian].

Lavro, Z. Y., Lebed, H. B., Yastremska, O. O., Maksymyuk, H. V., Demianchuk, N. R., & Porokhnavets, L. Ye. (2019). Otszіnka stanu systemy hemostazu u patsіientіv іz shlunkovo-kyshkovoiu krovotecheiu [Evaluation of the state of hemostasis in patients with gastrointestinal bleeding]. Vіsnyk problem bіolohіi і medytsyny, (3), 138-143. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.29254/2077-4214-2019-3-152-138-143

Syniachenko, O. V., Gmoshinskiy, N. V., Ermolaeva, M. V., & Pylypenko, V. V. (2018). Rol komorbіdnoi patolohіi pry vyrazkovykh hastroduodenalnykh krovotechax [The role of comorbid pathology in ulcer gastroduodenal bleedings]. Bukovynskyi medychnyi vіsnyk, 22(4), 107-112. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXII.4.88.2018.94

Trofimov, M. V. (2016). Eksperymentalno-klinichne obgruntuvannia vyboru metodu likuvannia khvorykh z vyrazkovymy krovotechamy z verkhnikh viddiliv shlunkovo-kyshkovoho traktu [Experimental-clinical grounds for the treatment method chоice of patients with ulcerous hemorrhage from upper parts of the digestive tract (Doctoral dissertation)]. National Institute of Surgery and Transplantology named after O. O. Shalimov NAMS of Ukraine, Kyiv. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-01

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження