Клінічні прояви ураження серцево-судинної системи у дітей як наслідок перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19) (клінічний випадок)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.3.251076

Ключові слова:

коронавірусна хвороба, міокардит, дитина, гострий коронарний синдром, порушення ритму

Анотація

Мета роботи – ознайомити лікарів-практиків із клінічним випадком ураження серцево-судинної системи з елевацією сегмента ST у дитини як наслідок перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19).

Матеріали та методи. Наводимо власне спостереження за клінічним перебігом постковідного ураження серцево-судинної системи з елевацією сегмента ST у дитини, яка перебувала на лікуванні в КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Запорізької міської ради.

Результати. У пацієнта діагностували тяжке постковідне ураження серцево-судинної системи; перенесена коронавірусна хвороба підтверджена дослідженнями: виявлені IgG COVID-19 при негативних IgM COVID-19; ПЦР COVID-19 – негативний. Визначили лабораторно-інструментальні зміни під час надходження дитини в лікарню. Маркери ураження міокарда: тропонін І – 136 нг/мл (референтні значення – менше ніж 0,32 нг/мл), лактатдегідрогеназа – 419,9 Од/л (референтні значення – 110–295 Од/л), креатинфосфокіназа-МВ – 25,4 Од/л (референтні значення – 0–24 Од/л). На ЕКГ: QS-зубці V3–V6, I, елевація сегмента ST до 2,0–2,5 мм V4–V6, Р-mitrale. Зафіксували підвищення маркерів системного запалення: С-реактивного білка – до 6,2 мг/л, D-димера – до 3221,12 нг/мл (референтні значення – менше ніж 500 нг/мл).

Клінічно перебіг характеризувався розвитком кардіогенного шоку. На тлі інтенсивної терапії спостерігали помірну позитивну клінічну, лабораторну динаміку. На підставі порівняльного аналізу даних власного клінічного випадку та результатів релевантних клінічних досліджень, світових рекомендацій і настанов сформували уявлення щодо особливостей постковідного міокардиту в дітей.

Висновки. Характерна особливість цього клінічного випадку – дуже тяжкий перебіг постковідних станів при мало- чи безсимптомному перебігу COVID-19. Тому лікарів треба інформувати про перенесену коронавірусну хворобу, а за пацієнтами необхідно здійснювати ретельне спостереження протягом пів року. Cеред постковідних змін у дітей можливі казуїстичні випадки, як-от ЕКГ-ознаки ішемії міокарда. В основі лікування – комплексна терапія серцевої недостатності, а також антикоагулянтна й антиагрегантна терапія з призначенням глюкокортикостероїдів, що є патогенетично обґрунтованим, сприяє регресу основних клінічних і лабораторних симптомів.

 

Біографії авторів

Ю. В. Городкова, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р філософії, асистент каф. дитячих хвороб

М. Ю. Курочкін, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор каф. дитячих хвороб

А. Г. Давидова, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. дитячих хвороб

О. І. Подліанова, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. дитячих хвороб

Посилання

Sperotto, F., Friedman, K. G., Son, M., VanderPluym, C. J., Newburger, J. W., & Dionne, A. (2021). Cardiac manifestations in SARS-CoV-2-associated multisystem inflammatory syndrome in children: a comprehensive review and proposed clinical approach. European Journal of Pediatrics, 180(2), 307-322. https://doi.org/10.1007/s00431-020-03766-6

Theocharis, P., Wong, J., Pushparajah, K., Mathur, S. K., Simpson, J. M., Pascall, E., Cleary, A., Stewart, K., Adhvaryu, K., Savis, A., Kabir, S. R., Uy, M. P., Heard, H., Peacock, K., & Miller, O. (2021). Multimodality cardiac evaluation in children and young adults with multisystem inflammation associated with COVID-19. European Heart Journal - Cardiovascular Imaging, 22(8), 896-903. https://doi.org/10.1093/ehjci/jeaa212

Alsaied, T., Tremoulet, A. H., Burns, J. C., Saidi, A., Dionne, A., Lang, S. M., Newburger, J. W., de Ferranti, S., & Friedman, K. G. (2021). Review of Cardiac Involvement in Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Circulation, 143(1), 78-88. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049836

Zbitnieva, V. O., Voloshyna, O. B., Balashova, I. V., Dukova, O. R., & Lysyi, I. S. (2021). Chastota vyiavlennia porushen sertsevoho rytmu v patsiientiv, yaki perenesly infektsiiu COVID-19, za danymy dobovoho monitoruvannia elektrokardiohramy [Incidence of cardiac arrhythmias in patients with COVID-19 infection according to 24-hour electrocardiogram monitoring]. Zaporozhye medical journal, 23(6), 759-765. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.6.239243 [in Ukrainian].

Madjid, M., Safavi-Naeini, P., Solomon, S. D., & Vardeny, O. (2020). Potential Effects of Coronaviruses on the Cardiovascular System: A Review. JAMA Cardiology, 5(7), 831-840. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.1286

Blondiaux, E., Parisot, P., Redheuil, A., Tzaroukian, L., Levy, Y., Sileo, C., Schnuriger, A., Lorrot, M., Guedj, R., & Ducou le Pointe, H. (2020). Cardiac MRI in Children with Multisystem Inflammatory Syndrome Associated with COVID-19. Radiology, 297(3), E283-E288. https://doi.org/10.1148/radiol.2020202288

Regan, W., O'Byrne, L., Stewart, K., Miller, O., Pushparajah, K., Theocharis, P., Wong, J., & Rosenthal, E. (2021). Electrocardiographic Changes in Children with Multisystem Inflammation Associated with COVID-19: Associated with Coronavirus Disease 2019. The Journal of Pediatrics, 234, 27-32.E2. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.12.033

Buheruk, V. V., Vоlоshyna, O. B., & Balashova, I. V. (2021). Zapalne urazhennia miokardu u khvorykh na koronavirusnu khvorobu 2019 (COVID-19) [Inflammatory damage to the myocardium in patients with novel coronavirus disease (COVID-19)]. Zaporozhye medical journal, 23(4), 555-566. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.4.211033 [in Ukrainian].

Toronchenko, O. M., Miakinkova, L. О., & Baklytskyi, D. D. (2021). Pomylky pid chas nadannia ekstrenoi medychnoi dopomohy patsiientam z EKH-oznakamy hostroho koronarnoho syndromu na tli dekompensatsii tsukrovoho diabetu z hiperkaliiemiieiu [Medical errors in providing emergency care to patients with ECG symptoms of acute coronary syndrome on the background of decompensation of diabetes mellitus with hyperkalemia]. Pathologia, 18(2), 243-250. https://doi.org/10.14739/2310-1237.2021.2.225044 [in Ukrainian].

Bejiqi, R., Retkoceri, R., Maloku, A., Mustafa, A., Bejiqi, H., & Bejiqi, R. (2019). The Diagnostic and Clinical Approach to Pediatric Myocarditis: A Review of the Current Literature. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 7(1), 162-173. https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.010

Zhao, M., Wang, M., Zhang, J., Ye, J., Xu, Y., Wang, Z., Ye, D., Liu, J., & Wan, J. (2020). Advances in the relationship between coronavirus infection and cardiovascular diseases. Biomedicine & Pharmacotherapy, 127, Article 110230. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110230

Dhakal, B. P., Sweitzer, N. K., Indik, J. H., Acharya, D., & William, P. (2020). SARS-CoV-2 Infection and Cardiovascular Disease: COVID-19 Heart. Heart, Lung and Circulation, 29(7), 973-987. https://doi.org/10.1016/j.hlc.2020.05.101

Mehra, M. R., & Ruschitzka, F. (2020). COVID-19 Illness and Heart Failure: A Missing Link? JACC: Heart Failure, 8(6), 512-514. https://doi.org/10.1016/j.jchf.2020.03.004

Li, B., Yang, J., Zhao, F., Zhi, L., Wang, X., Liu, L., Bi, Z., & Zhao, Y. (2020). Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China. Clinical Research in Cardiology, 109(5), 531-538. https://doi.org/10.1007/s00392-020-01626-9

Zheng, Y. Y., Ma, Y. T., Zhang, J. Y., & Xie, X. (2020). COVID-19 and the cardiovascular system. Nature Reviews Cardiology, 17(5), 259-260. https://doi.org/10.1038/s41569-020-0360-5

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-30

Номер

Розділ

Клінічний випадок