DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2014.2.25440

Антигипоксическая активность солей 2-(5-(адамантан-1-ил)-4Н-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетатных кислот

V. M. Odintsova, Ye. S. Pruglo, A. S. Gotsulya, O. I. Panasenko, Ye. G. Knysh

Аннотация


Приведены результаты исследований на антигипоксическую активность солей 2-(5-(адамантан-1-ил)-4Н-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетатных кислот. Доказана перспективность дальнейших исследований биологической активности синтезированных соединений.


Ключевые слова


производные 1,2,4-триазола; антигипоксическая активность

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Bielenichev I. F., Kovalenko S.I., Dunaiev V.V. Antioksidanty : suchasni uyavlennya, perspektyvy stvorennya. Liky 2002; 1(2): 43-47.

Bobyrev V.N., Pochernyaeva V.F., Starodubtsev S.G. Spetsyfychnost system antioksydantnoi zashchity organov i tkanei – osnova differentsyalnoi farmakoterapii antioksidantami. Yekcperimentalnaya I klinicheskaya farmakologiya. 2005; 1: 78-86.

Voronyna T.A. Antioksidant meksidol. Osnovnye neiron-psihotropnyi inffekty i mehanizm deictviya. Psyhofarmakologiya i biologicheskaya narkologiya 2001;1: 2-12.

Zarubina I.V., Shabanov P.D. Molekulyarnaya farmakologiya antigipoksantov. SPb.:Izdatelstvo N-K 2004; 364.

Lapach S.N., Chubenko A.V., Babich P.N., Statystycheskie metody v medico-biologicheskih iccledovaniyah s ispolzovaniem Excel. Morion 2001:408

Stefanova A.V., Metodychni vkazivky po do klinichnomu vyvchenniu likarskyh zasobiv 2001: 567.

Okovytyi S.V., Smirnov A.V., Antigipokcanty. Ieksper. i klyn.farmakol 2001; 3: 76-80.

Rebrova O.Yu. Statyctycheskyi analiz medytsynskyh dannyh. Primenenie paketa prykladnyh program STATISTICA.MediaSfera 2002: 312.

Seifulla R.D. Sportivnaya farmakologiya: Spravochnik. Moskovskaya Pravda 2001: 101.

Simakov A.A. Sovremennaya farmakoterapiya ostrogo infarktamiokarda. Samar. med. Zhurn 2001;4: 58-59.

Stratienko E.N. Farmokologicheskaya korrektsyya fizicheskoi rabotosposobnosti v usloviyah gipobarycheskoi gipoksii. Voen.-med. zhurn 1998; 2: 31-32.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет