Оцінювання ефективності медико-соціальної реабілітації осіб із легкою розумовою відсталістю підліткового віку

Автор(и)

  • В. В. Чугунов Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1141-8184
  • В. Л. Підлубний Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9371-9855
  • С. О. Чабанюк Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.5.256779

Ключові слова:

розумова відсталість, дитяча та підліткова психіатрія, біопсихосоціальна модель, медико-психологічний супровід

Анотація

Питання лікування та реабілітації підлітків із розумовою відсталістю, удосконалення старих і створення нових методів терапії з використанням інтеграційного підходу в реабілітації, що дає змогу підвищити соціальну активність підлітків із легкою розумовою відсталістю (ЛРВ) і покращити якість їхнього життя, й надалі залишаються актуальними та потребують продовження вивчення.

Мета роботи – комплексне вивчення клініко-феноменологічної структури, коморбідної патології, соціально-гігієнічних факторів, критеріїв оцінювання обмежень життєдіяльності та якості життя осіб із легкою розумовою відсталістю підліткового віку для розроблення рекомендацій з реабілітаційних заходів у сучасних умовах.

Матеріали та методи. На базі Криворізького психоневрологічного диспансеру обстежили 154 хворих 2003–2008 років народження, які перебували під диспансерним спостереженням у підліткового психіатра з приводу ЛРВ. Дослідження передбачало 2 етапи: перший – під час первинного звернення хворих за психіатричною допомогою з приводу легкої розумової відсталості; другий – катамнестичний, у віці 18–23 роки. Під час дослідження використали клініко-епідеміологічний, клініко-психопатологічний, психодіагностичний і статистичний методи. Як основний інструмент дослідження застосували «Карту для клініко-епідеміологічних досліджень», що включала соціально-демографічні й анамнестичні відомості, клінічну частину з характеристикою наявних симптомів і синдромів.

Результати. У результаті вжитих реабілітаційних заходів спостерігали зменшення кількості випадків і зниження ступеня виразності коморбідної патології, поліпшення когнітивного функціонування (уваги, пам’яті, мовленнєвих навичок і навичок письма, читання, рахунку), моторики, просторового орієнтування. Встановили поліпшення адаптивних навичок статодинамічних функцій у 36,4 % випадків, здатності до самообслуговування – у 22,7 %. На час завершення дослідження соціально адаптованими можна вважати 73,38 % обстежених. Серед підлітків із ЛРВ і наявною коморбідною психічною та іншою патологією спостерігали також негативну динаміку (19,04 %) або її відсутність (14,29 %). Це спричиняє необхідність триваліших, численніших реабілітаційних заходів у таких хворих.

Висновки. Біопсихосоціальна модель надання допомоги підліткам із розумовою відсталістю, що включала медико-біологічний, психолого-педагогічний і соціальний аспекти, сприяє підвищенню ефективності реабілітаційних заходів, спрямованих на зменшення ступеня виразності основного захворювання та поліпшення соціальної адаптації.

Біографії авторів

В. В. Чугунов, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології

В. Л. Підлубний, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології

С. О. Чабанюк, Запорізький державний медичний університет, Україна

здобувач каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології

Посилання

Platt, J. M., Keyes, K. M., McLaughlin, K. A., & Kaufman, A. S. (2019). Intellectual disability and mental disorders in a US population representative sample of adolescents. Psychological medicine, 49(6), 952-961. https://doi.org/10.1017/S0033291718001605

Blankestein, A., Lange, A., van der Rijken, R., Scholte, R., Moonen, X., & Didden, R. (2020). Brief report: Follow-up outcomes of multisystemic therapy for adolescents with an intellectual disability and the relation with parental intellectual disability. Journal of applied research in intellectual disabilities : JARID, 33(3), 618-624. https://doi.org/10.1111/jar.12691

Proskurnyak, O. I. (2015). Chynnyky rozvytku komunikatyvnoi diialnosti rozumovo vidstalykh pidlitkiv [Factors of communicative activity development of mentally retarded teenagers]. Osvita osib z osoblyvymy potrebamy: shliakhy rozbudovy, (9), 85-92. [in Ukrainian].

Podkorytov, V. S., Dyachenko, L. I., Kutikov, A. E., Petrychenko, O. O., & Kravchuk, N. G. (2012). Stan psykhichnoho zdorovia dytiachoho naselennia Ukrainy ta orhanizatsiia psykhiatrychnoi dopomohy [Mental health state of a child population of Ukraine and an organization of mental health care]. Zhurnal psikhiatrii i meditsinskoi psikhologii, (3), 3-15. [in Ukrainian].

Rice, C. E., Zablotsky, B., Avila, R. M., Colpe, L. J., Schieve, L. A., Pringle, B., & Blumberg, S. J. (2016). Reported Wandering Behavior among Children with Autism Spectrum Disorder and/or Intellectual Disability. The Journal of pediatrics, 174, 232-239.e2. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.03.047

Korinko, K. J. (2016). Quality of Life of People with Profound Developmental Disabilities Based Upon Residential Settings. ProQuest Dissertations and Theses, 174. Retrieved from https://search.proquest.com/dissertations-theses/quality-life-people-with-profound-developmental/docview/1796371206/se-2?accountid=41849

Townsend-White, C., Pham, A. N., & Vassos, M. V. (2012). Review: a systematic review of quality of life measures for people with intellectual disabilities and challenging behaviours. Journal of intellectual disability research : JIDR, 56(3), 270-284. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2011.01427.x

Juhásová, A. (2015). Comparison of Quality of Life of Families with Children with Disability and Families with Children without Disability. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 3378-3384. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1007

Demianenko, B. T. (2010). Kompleksna medyko-psykholoho-pedahohichna korektsiia psykhichnykh porushen u ditei ta pidlitkiv [Comprehensive medical-psychological-pedagogical correction of mental disorders in children and adolescents]. Aktualni pytannia korektsiinoi osvity, (1), 127-134. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-22

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження