Особливості молекулярно-біологічного та гормонального статусу пухлини у хворих на рак ендометрія

Автор(и)

  • О. А. Міхановський ДУ «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5156-6958
  • Ю. В. Харченко ДУ «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2008-8356
  • О. М. Сухіна ДУ «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1272-0764
  • І. М. Кругова ДУ «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9067-9752
  • Н. М. Щит ДУ «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2444-7208

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.5.257005

Ключові слова:

рак ендометрія, молекулярно-біологічні маркери, експресія, естроген, прогестерон, рецидив

Анотація

Рак ендометрія (РЕ) посідає друге місце у структурі онкогінекологічних захворювань в Україні та всьому світі. Понад 80 % рецидивів виникають у перші 2 роки після хірургічного лікування. Молекулярно-біологічні маркери (МБМ) широко вивчають при різних онкологічних захворюваннях, оскільки саме вони дають змогу краще зрозуміти етіологію та патогенез злоякісного росту.

Мета роботи – вивчити молекулярно-біологічні маркери та гормональний статус пухлини у хворих на РЕ та визначити їхнє практичне значення.

Матеріали та методи. Молекулярно-біологічні маркери пухлини вивчали у 89 хворих на РЕ I–IV стадій. Для вивчення гормонального статусу пухлини у хворих на РЕ здійснили 119 обстежень.

Результати. Виявили достовірні взаємозв’язки між рівнем експресії МБМ, гормональним статусом пухлини, наявністю рецидиву захворювання та віком хворих на РЕ. Новизна дослідження полягає в обґрунтуванні індивідуалізації лікування хворих на РЕ на підставі визначення молекулярно-біологічних особливостей пухлини та їхнього прогностичного значення. Визначили, що рівні експресії досліджених МБМ і рецепторів ER, PR у хворих на РЕ відрізняються залежно від віку, наявності, локалізації та тяжкості рецидиву захворювання. З-поміж хворих на РЕ визначили групу пацієнтів з високим ризиком виникнення рецидиву захворювання.

Розробили технологію комбінованого лікування хворих на РЕ I–II (T1-2N0M0) стадії з негативним рецепторним статусом (ЕR–, РR–), з високим ризиком виникнення рецидиву захворювання, в якій оцінювання рівнів МБМ (VEGF, Bcl-2, Ki-67), ступеня диференціювання, глибини інвазії пухлини в міометрій та її локалізації в порожнині матки дали змогу індивідуалізувати вибір схеми ад’ювантної терапії. Це підвищило ефективність лікування, дало змогу запобігти виникненню локорегіонарних рецидивів і віддалених метастазів.

Висновки. Рівні експресії досліджених молекулярно-біологічних маркерів і рецепторів ER, PR відрізняються залежно від віку, локалізації та тяжкості рецидиву захворювання. Це можна використовувати для визначення ризику виникнення рецидиву у хворих на РЕ.

 

Біографії авторів

О. А. Міхановський, ДУ «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва НАМН України», м. Харків

д-р мед. наук, професор, зав. відділення онкологічної гінекології, провідний науковий співробітник відділу онкологічної хірургії групи онкологічної гінекології

Ю. В. Харченко, ДУ «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва НАМН України», м. Харків

канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу онкологічної хірургії групи онкологічної гінекології

О. М. Сухіна, ДУ «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва НАМН України», м. Харків

д-р мед. наук, професор, лікар-променевий терапевт відділення променевої терапії

І. М. Кругова, ДУ «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва НАМН України», м. Харків

канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу онкологічної хірургії групи онкологічної гінекології

Н. М. Щит, ДУ «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва НАМН України», м. Харків

лікар гінеколог-онколог відділення онкологічної гінекології

Посилання

Fedorenko, Z. P., Hulak, L. O., Mykhailovych, Yu. I., Horokh, Ye. L., Ryzhov, A. Iu., Sumkina, O. V., & Kutsenko, L. B. (2019). Rak v Ukraini, 2017-2018. Zakhvoriuvanist, smertnist, pokaznyky diialnosti onkolohichnoi sluzhby [Cancer in Ukraine, 2017-2018. Morbidity, mortality, performance of the oncology service]. Biuleten Natsionalnoho kantser-reiestru Ukrainy, (20). [in Ukrainian]. http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_20/index.htm

Mikhanovskij, O. A., Sukhina, O. M., Kharchenko, Y. V., Shchyt, N. M., Fedorenko, N. V., Teplova, M. A., & Moiseyenko, Y. A. (2020). Morfolohichne obhruntuvannia radiomodyfikatsii peredoperatsiinoi promenevoi terapii u khvorykh na rozpovsiudzhenyi rak endometriia [Morphological substantiation of radiomodification of preoperative radiotherapy in patients with advanced endometrial cancer]. Ukrainskyi radiolohichnyi ta onkolohichnyi zhurnal, 28(2), 87-105. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2020.87-105

Aghajanian, C., Filiaci, V., Dizon, D. S., Carlson, J. W., Powell, M. A., Secord, A. A., Tewari, K. S., Bender, D. P., O'Malley, D. M., Stuckey, A., Gao, J., Dao, F., Soslow, R. A., Lankes, H. A., Moore, K., & Levine, D. A. (2018). A phase II study of frontline paclitaxel carboplatin bevacizumab, paclitaxel carboplatin temsirolimus, or ixabepilone carboplatin bevacizumab in advanced recurrent endometrial cancer. Gynecologic Oncology, 150(2), 274-281. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2018.05.018

Wakayama, A., Kudaka, W., Matsumoto, H., Aoyama, H., Ooyama, T., Taira, Y., Arakaki, Y., Shimoji, Y., Nakasone, T., Nishihira, K., Kaneshima, I., Tamaki, T., Yoshimi, N., & Aoki, Y. (2018). Lymphatic vessel involvement is predictive for lymph node metastasis and an important prognostic factor in endometrial cancer. International Journal of Clinical Oncology, 23(3), 532-538. https://doi.org/10.1007/s10147-017-1227-6

Anastasi, E., Gigli, S., Ballesio, L., Angeloni, A., & Manganaro L. (2018). The Complementary Role of Imaging and Tumor Biomarkers in Gynecological Cancers: An Update of the Literature. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 19(2), 309-317. https://doi.org/10.22034/APJCP.2018.19.2.309

Mikhanovskii, A. A., Kharchenko, Y. V., Teplova, M. A., Krugova, I. N., Moiseyenko, Y. A., Shchyt, N. N., & Pionitkovska, O. V. (2019). Vyznachennia rivnia ekspresii molekuliarno-biolohichnykh markeriv v pukhlyni khvorykh na rak endometriiu I-IV stadii z metoiu prohnozuvannia retsydyvu zakhvoriuvannia [Determination of expression rate of molecular biological markers in tumor of patients with stage I-IV endometrial cancer to predict the disease relapse]. Mizhnarodnyi medychnyi zhurnal, 25(4), 54-58. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-12

Mikhanovskyi, O. A., Teplova, M. A., Krugova, I. M., Kharchenko, Yu. V., Shchyt, N. M., Fedorenko N. V., & Moiseienko, Yu. A. (2016). Immunogistohimicheskie faktory prognoza raka endometriya [Immunohistochemical factors of endometrial cancer prognosis]. Mezhdunarodnyy meditsinskiy zhurnal, 24(2), 49-52. [in Russian]. http://www.imj.kh.ua/archive/2018/2/10

Chepets, A. V. (2016). Sravnitel'naya immunogistokhimicheskaya kharakteristika ekspressii prognosticheskikh markerov nemetastaticheskoi i metastaticheskoi invazivnoi adenokartsinomy tela matki [Comparison of immunohistochemical characteristics of prognostic markers expression in non-metastatic and metastatic invasive endometrioid endometrial carcinoma]. Zaporozhye Medical Journal, (5), 58-63. [in Russian]. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2016.5.82627

Sato, N., Takagi, K., Suzuki, T., Miki, Y., Tanaka, S., Nagase, S., Warita, H., Fukudo, S., Sato, F., Sasano, H., & Ito, K. (2014). Immunolocalization of Corticotropin-releasing hormone (CRH) and its receptors (CRHR1 and CRHR2) in human endometrial carcinoma CRHR1 as a potent prognostic factor. International Journal of Gynecological Cancer, 24(9), 1549-1557. https://doi.org/10.1097/IGC.0000000000000269

Babak,V. P., Biletskyi, A. Ya., Prystavka, O. P., & Prystavka, P. O. (2001). Statystychna obrobka danykh [Statistical data processing]. Kyiv. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-22

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження