Використання ендоскопічної комбінованої інтраренальної хірургії в лікуванні нефролітіазу

Автор(и)

  • Я. М. Постол Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2361-5211
  • А. І. Сагалевич Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5273-6907
  • Р. В. Сергійчук Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4414-5565
  • А. В. Корицький Київська обласна клінічна лікарня, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9607-591X
  • В. В. Ожогін Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2589-9409
  • Я. О. Дубовий Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0671-8753
  • А. Ю. Храпчук Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4218-180X

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.6.259771

Ключові слова:

нефролітіаз, ниркові камені, ендоскопічна комбінована інтраренальна хірургія, перкутанна нефролітотрипсія, ретроградна інтраренальна хірургія, роботизована хірургія, ендоскопія

Анотація

Сечокам’яна хвороба (СКХ) – один із найпоширеніших урологічних патологічних станів (30–45 %), пік якого припадає на четверте – шосте десятиліття життя. Майже 50 % пацієнтів надалі мають один повторний епізод нефролітіазу, а серед прооперованих хворих понад 10–15 % визначають часті рецидиви з необхідністю повторних оперативних лікувань.

Збільшення рівня захворюваності на нефролітіаз у світі зумовлює необхідність розроблення нових і вдосконалення наявних методів хірургічного лікування, що будуть характеризуватися високим рівнем ефективності, малоінвазивністю при мінімальних ускладненнях і терміні післяопераційної реабілітації. Використання комбінації перкутанної нефролітотрипсії та гнучкої уретеронефролітотрипсії, особливо при складних випадках сечокам’яної хвороби, може підвищити безпечність і покращити результати лікування нефролітіазу шляхом поєднання позитивних якостей обох методик.

Мета роботи – узагальнити відомості світової наукової літератури, що присвячена лікуванню нефролітіазу, шляхом вивчення комбінації перкутанної нефролітотрипсії та ретроградної або антеградної гнучкої інтраренальної хірургії на основі оцінювання їхньої ефективності та безпечності.

Матеріали та методи. Огляд літератури здійснили, використавши бази даних PubMed, Google Scholar, Web of Scienсe та Scopus за період 2015–2022 рр. Для пошуку застосовували ключові слова: surgical treatment of nephrolithiasis (хірургічне лікування нефролітіазу), endoscopic combined intrarenal surgery (ендоскопічна комбінована інтраренальна хірургія, ЕКІРХ), percutaneous nephrolithotomy (перкутанна нефролітотрипсія), flexible uretero-renoscopy (гнучка уретерореноскопія), retrograde intrarenal surgery (ретроградна інтраренальна хірургія), simultaneous use of flexible ureterorenoscopy and percutaneous nephrolithotomy (симультанне використання гнучкої уретерореноскопії та перкутанної нефролітотрипсії).

Висновки. Використання ЕКІРХ підвищує ефективність одноетапного лікування нефролітіазу при мінімальному рівні ускладнень, зменшує кількість необхідних повторних операцій. Пріоритетним напрямом використання ЕКІРХ може бути лікування складних форм нефролітіазу. Основні недоліки ЕКІРХ полягають у необхідності одночасної роботи двох оперуючих хірургів і необхідності двох комплектів ендоскопічного обладнання, що роблять цю процедуру доволі дорогою.

 

Біографії авторів

Я. М. Постол, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

аспірант каф. урології

А. І. Сагалевич, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

д-р мед. наук, професор каф. урології

Р. В. Сергійчук, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

аспірант каф. урології

А. В. Корицький, Київська обласна клінічна лікарня, Україна

зав. урологічного відділення

В. В. Ожогін, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

аспірант каф. урології

Я. О. Дубовий, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

аспірант каф. урології

А. Ю. Храпчук, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

аспірант каф. урології

Посилання

Roberson, D., Sperling, C., Shah, A., & Ziemba, J. (2020). Economic Considerations in the Management of Nephrolithiasis. Current Urology Reports, 21(5), 18. https://doi.org/10.1007/s11934-020-00971-6

Mykoniatis, I., Sarafidis, P., Memmos, D., Anastasiadis, A., Dimitriadis, G., & Hatzichristou, D. (2020). Are endourological procedures for nephrolithiasis treatment associated with renal injury? A review of potential mechanisms and novel diagnostic indexes. Clinical Kidney Journal, 13(4), 531-541. https://doi.org/10.1093/ckj/sfaa020

Shoag, J., Tasian, G., Goldfarb, D., & Eisner, B. (2015). The New Epidemiology of Nephrolithiasis. Advances In Chronic Kidney Disease, 22(4), 273-278. https://doi.org/10.1053/j.ackd.2015.04.004

López, M., & Hoppe, B. (2010). History, epidemiology and regional diversities of urolithiasis. Pediatric Nephrology, 25(1), 49-59. https://doi.org/10.1007/s00467-008-0960-5

Böhm, W., Holstiege, J., Wenzel, S., Fahlenkamp, D., & Berg, W. (2019). Die Nephrolithiasis im komplexen Metaphylaxesystem heute. Der Urologe, 58(5), 535-542. https://doi.org/10.1007/s00120-019-0927-0

Ang, A., Sharma, A., & Sharma, A. (2020). Nephrolithiasis: Approach to Diagnosis and Management. The Indian Journal Of Pediatrics, 87(9), 716-725. https://doi.org/10.1007/s12098-020-03424-7

Cicerello, E., Mangano, M., Cova, G., & Ciaccia, M. (2020). Changing in gender prevalence of nephrolithiasis. Urologia Journal, 88(2), 90-93. https://doi.org/10.1177/0391560320966206

Kittanamongkolchai, W., Vaughan, L. E., Enders, F. T., Dhondup, T., Mehta, R. A., Krambeck, A. E., McCollough, C. H., Vrtiska, T. J., Lieske, J. C., & Rule, A. D. (2018). The Changing Incidence and Presentation of Urinary Stones Over 3 Decades. Mayo Clinic proceedings, 93(3), 291-299. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2017.11.018

Tundo, G., Khaleel, S., & Pais, V. M., Jr (2018). Gender Equivalence in the Prevalence of Nephrolithiasis among Adults Younger than 50 Years in the United States. The Journal of urology, 200(6), 1273-1277. https://doi.org/10.1016/j.juro.2018.07.048

Ferraro, P. M., Taylor, E. N., Gambaro, G., & Curhan, G. C. (2017). Dietary and Lifestyle Risk Factors Associated with Incident Kidney Stones in Men and Women. The Journal of urology, 198(4), 858-863. https://doi.org/10.1016/j.juro.2017.03.124

Sorokin, I., Mamoulakis, C., Miyazawa, K., Rodgers, A., Talati, J., & Lotan, Y. (2017). Epidemiology of stone disease across the world. World journal of urology, 35(9), 1301-1320. https://doi.org/10.1007/s00345-017-2008-6

Raheem, O. A., Khandwala, Y. S., Sur, R. L., Ghani, K. R., & Denstedt, J. D. (2017). Burden of Urolithiasis: Trends in Prevalence, Treatments, and Costs. European urology focus, 3(1), 18-26. https://doi.org/10.1016/j.euf.2017.04.001

EAU. (2022). Urolithiasis. Guidelines. https://uroweb.org/guidelines/urolithiasis/chapter/citation-information

Assimos, D., Krambeck, A., Miller, N. L., Monga, M., Murad, M. H., Nelson, C. P., Pace, K. T., Pais, V. M., Jr, Pearle, M. S., Preminger, G. M., Razvi, H., Shah, O., & Matlaga, B. R. (2016). Surgical Management of Stones: American Urological Association/Endourological Society Guideline, PART I. The Journal of urology, 196(4), 1153-1160. https://doi.org/10.1016/j.juro.2016.05.090

Tsai, S., Chung, H., Tseng, P., Wu, Y., Tu, Y., Hsu, C., & Lei, W. (2020). Comparison of the efficacy and safety of shockwave lithotripsy, retrograde intrarenal surgery, percutaneous nephrolithotomy, and minimally invasive percutaneous nephrolithotomy for lower-pole renal stones. Medicine, 99(10), e19403. https://doi.org/10.1097/md.0000000000019403

Diri, A., & Diri, B. (2018). Management of staghorn renal stones. Renal Failure, 40(1), 357-362. https://doi.org/10.1080/0886022x.2018.1459306

Jung, H. D., Kim, J. C., Ahn, H. K., Kwon, J. H., Han, K., Han, W. K., Kim, M. D., & Lee, J. Y. (2018). Real-time simultaneous endoscopic combined intrarenal surgery with intermediate-supine position: Washout mechanism and transport technique. Investigative and clinical urology, 59(5), 348-354. https://doi.org/10.4111/icu.2018.59.5.348

Kellett, M., Wickham, J., & Payne, S. (1985). Combined retrograde and antegrade manipulations for percutaneous nephrolithotomy of ureteric calculi: "Push-pull" technique. Urology, 25(4), 391-392. https://doi.org/10.1016/0090-4295(85)90496-0

Axelsson, T. A., Cracco, C., Desai, M., Hasan, M. N., Knoll, T., Montanari, E., Pérez-Fentes, D., Straub, M., Thomas, K., Williams, J. C., Jr, Brehmer, M., & Osther, P. (2021). Consultation on kidney stones, Copenhagen 2019: lithotripsy in percutaneous nephrolithotomy. World journal of urology, 39(6), 1663-1670. https://doi.org/10.1007/s00345-020-03383-w

Ibarluzea, G., Scoffone, C. M., Cracco, C. M., Poggio, M., Porpiglia, F., Terrone, C., Astobieta, A., Camargo, I., Gamarra, M., Tempia, A., Valdivia Uria, J. G., & Scarpa, R. M. (2007). Supine Valdivia and modified lithotomy position for simultaneous anterograde and retrograde endourological access. BJU international, 100(1), 233-236. https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.2007.06960.x

Scoffone, C., & Cracco, C. (2017). Invited review: the tale of ECIRS (Endoscopic Combined IntraRenal Surgery) in the Galdakao-modified supine Valdivia position. Urolithiasis, 46(1), 115-123. https://doi.org/10.1007/s00240-017-1015-9

Scoffone, C., Cracco, C., Cossu, M., Grande, S., Poggio, M., & Scarpa, R. (2008). Endoscopic Combined Intrarenal Surgery in Galdakao-Modified Supine Valdivia Position: A New Standard for Percutaneous Nephrolithotomy?. European Urology, 54(6), 1393-1403. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2008.07.073

Scoffone, C., & Cracco, C. (2017). Invited review: the tale of ECIRS (Endoscopic Combined IntraRenal Surgery) in the Galdakao-modified supine Valdivia position. Urolithiasis, 46(1), 115-123. https://doi.org/10.1007/s00240-017-1015-9

Gücük, A., Kemahlı, E., Üyetürk, U., Tuygun, C., Yıldız, M., & Metin, A. (2013). Routine Flexible Nephroscopy for Percutaneous Nephrolithotomy for Renal Stones with Low Density: A Prospective, Randomized Study. Journal of Urology, 190(1), 144-148. https://doi.org/10.1016/j.juro.2013.01.009

Gökce, M. İ., Gülpinar, O., Ibiş, A., Karaburun, M., Kubilay, E., & Süer, E. (2019). Retrograde vs. antegrade fl exible nephroscopy for detection of residual fragments following PNL: A prospective study with computerized tomography control. International braz j urol, 45(3), 581-587. https://doi.org/10.1590/S1677-5538.IBJU.2018.0695

Martin, C. J., McAdams, S. B., Abdul-Muhsin, H., Lim, V. M., Nunez-Nateras, R., Tyson, M. D., & Humphreys, M. R. (2017). The Economic Implications of a Reusable Flexible Digital Ureteroscope: A Cost-Benefit Analysis. The Journal of urology, 197(3 Pt 1), 730-735. https://doi.org/10.1016/j.juro.2016.09.085

Birowo, P., Raharja, P., Atmoko, W., & Rasyid, N. (2021). X-Ray-Free Endoscopic Combined Intrarenal Surgery for Complex Proximal Ureteral Stone: A Case Report. Research and reports in urology, 13, 121-125. https://doi.org/10.2147/RRU.S299707

Manikandan, R., Mittal, J., Dorairajan, L., Mishra, A., Sreerag, K., & Verma, A. (2016). Endoscopic Combined Intrarenal Surgery for Simultaneous Renal and Ureteral Stones: A Retrospective Study. Journal of Endourology, 30(10), 1056-1061. https://doi.org/10.1089/end.2016.0329

Rosette, J., Assimos, D., Desai, M., Gutierrez, J., Lingeman, J., Scarpa, R., & Tefekli, A. (2011). The Clinical Research Office of the Endourological Society Percutaneous Nephrolithotomy Global Study: Indications, Complications, and Outcomes in 5803 Patients. Journal of Endourology, 25(1), 11-17. https://doi.org/10.1089/end.2010.0424

Sahalevych, А., Sergiychuk, R., Ozhohin, V., Vozianov, O., Khrapchuk, A., Dubovyi, Y., & Frolov, O. (2021). Mini-percutaneous nephrolithotomy in surgery of nephrolithiasis. Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis, (3), 44-52. https://doi.org/10.31450/ukrjnd.3(71).2021.06

Pawar, P., Arora, A., Tamhankar, A., Sawant, A., Mundhe, S., & Patil, S. (2019). Predictors for severe hemorrhage requiring angioembolization post percutaneous nephrolithotomy: A single-center experience over 3 years. Urology Annals, 11(2), 180. https://doi.org/10.4103/ua.ua_75_18

Valdivia, J., Scarpa, R., Duvdevani, M., Gross, A., Nadler, R., Nutahara, K., & de la Rosette, on behalf of the CRO, J. (2011). Supine Versus Prone Position During Percutaneous Nephrolithotomy: A Report from the Clinical Research Office of the Endourological Society Percutaneous Nephrolithotomy Global Study. Journal of Endourology, 25(10), 1619-1625. https://doi.org/10.1089/end.2011.0110

Usui, K., Komeya, M., Taguri, M., Kataoka, K., Asai, T., Ogawa, T., Yao, M., & Matsuzaki, J. (2020). Minimally invasive versus standard endoscopic combined intrarenal surgery for renal stones: a retrospective pilot study analysis. International urology and nephrology, 52(7), 1219-1225. https://doi.org/10.1007/s11255-020-02433-x

Wen, J., Xu, G., Du, C., & Wang, B. (2016). Minimally invasive percutaneous nephrolithotomy versus endoscopic combined intrarenal surgery with flexible ureteroscope for partial staghorn calculi: A randomised controlled trial. International Journal of Surgery, 28, 22-27. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2016.02.056

Huang, Y. L., Li, Z. H., Liu, C., Han, J. L., Li, K. Q., Huang, L., Yu, H., & Xu, K. W. (2021). Comparison of multi-tract PCNL and single-tract ECIRS in semisupine-lithotomy position for staghorn renal calculi. Zhonghua yi xue za zhi, 101(38), 3121-3126. https://doi.org/10.3760/cma.j.cn112137-20210223-00473

Zhao, F., Li, J., Tang, L., & Li, C. (2020). A comparative study of endoscopic combined intrarenal surgery (ECIRS) in the galdakao-modified supine valdivia (GMSV) position and minimally invasive percutaneous nephrolithotomy for complex nephrolithiasis: a retrospective single-center study. Urolithiasis, 49(2), 161-166. https://doi.org/10.1007/s00240-020-01207-5

Gómez-Regalado, F., Manzo, B., Figueroa-Garcia, A., Sanchez-Lopez, H., Basulto-Martinez, M., Cracco, C., & Scoffone, C. (2020). Efficacy of the Endoscopic Combined Intrarenal Surgery for the Treatment of a Staghorn Calculus in Crossed Fused Renal Ectopia. Journal of Endourology Case Reports, 6(3), 205-208. https://doi.org/10.1089/cren.2019.0181

Ganpule, A., Naveen Kumar Reddy, M., Sudharsan, S., Shah, S., Sabnis, R., & Desai, M. (2020). Multitract percutaneous nephrolithotomy in staghorn calculus. Asian Journal of Urology, 7(2), 94-101. https://doi.org/10.1016/j.ajur.2019.10.001

Klein, I., & Gutiérrez-Aceves, J. (2020). Preoperative imaging in staghorn calculi, planning and decision making in management of staghorn calculi. Asian Journal of Urology, 7(2), 87-93. https://doi.org/10.1016/j.ajur.2019.07.002

Blum, K., Parkhomenko, E., Thai, J., Tran, T., & Gupta, M. (2018). A contemporary lower pole approach for complete staghorn calculi: outcomes and efficacy. World Journal of Urology, 36(9), 1461-1467. https://doi.org/10.1007/s00345-018-2284-9

Khadgi, S., EL-Nahas, A., Darrad, M., & AL-Terki, A. (2019). Safety and efficacy of a single middle calyx access (MCA) in mini-PCNL. Urolithiasis, 48(6), 541-546. https://doi.org/10.1007/s00240-019-01176-4

Liu, Y. H., Jhou, H. J., Chou, M. H., Wu, S. T., Cha, T. L., Yu, D. S., Sun, G. H., Chen, P. H., & Meng, E. (2022). Endoscopic Combined Intrarenal Surgery Versus Percutaneous Nephrolithotomy for Complex Renal Stones: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of personalized medicine, 12(4), 532. https://doi.org/10.3390/jpm12040532

Proietti, S., de la Rosette, J., Eisner, B., Gaboardi, F., Fiori, C., Kinzikeeva, E., Luciani, L., Miano, R., Porpiglia, F., Rosso, M., Sofer, M., Traxer, O., & Giusti, G. (2017). Bilateral endoscopic surgery for renal stones: a systematic review of the literature. Minerva urologica e nefrologica = The Italian journal of urology and nephrology, 69(5), 432-445. https://doi.org/10.23736/S0393-2249.17.02831-4

Geraghty, R., Jones, P., & Somani, B. (2019). Simultaneous Bilateral Endoscopic Surgery (SBES) for Bilateral Urolithiasis: the Future? Evidence from a Systematic Review. Current Urology Reports, 20(3). https://doi.org/10.1007/s11934-019-0877-5

Giusti, G., Proietti, S., Rodríguez-Socarrás, M. E., Eisner, B. H., Saitta, G., Mantica, G., Villa, L., Salonia, A., Montorsi, F., & Gaboardi, F. (2018). Simultaneous Bilateral Endoscopic Surgery (SBES) for Patients with Bilateral Upper Tract Urolithiasis: Technique and Outcomes. European urology, 74(6), 810-815. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2018.06.034

Angerri, O., Mayordomo, O., Kanashiro, A. K., Millan-Rodriguez, F., Sanchez-Martin, F. M., Cho, S. Y., Schreter, E., Sofer, M., Bin-Hamri, S., Alasker, A., Tanidir, Y., Sener, T. E., Kalidonis, P., Palou-Redorta, J., & Emiliani, E. (2019). Simultaneous and synchronous bilateral endoscopic treatment of urolithiasis: a multicentric study. Central European journal of urology, 72(2), 178-182. https://doi.org/10.5173/ceju.2019.1862

Proietti, S., Pavia, M. P., Rico, L., Basulto-Martinez, M., Yeow, Y., Contreras, P., Galosi, A., Gaboardi, F., & Giusti, G. (2022). Simultaneous Bilateral Endoscopic Surgery (SBES): Is It Ready for Prime Time?. Journal of endourology, 36(9), 1155-1160. https://doi.org/10.1089/end.2022.0013

Hamamoto, S., Yasui, T., Okada, A., Taguchi, K., Kawai, N., Ando, R., Mizuno, K., Kubota, Y., Kamiya, H., Tozawa, K., & Kohri, K. (2014). Endoscopic combined intrarenal surgery for large calculi: simultaneous use of flexible ureteroscopy and mini-percutaneous nephrolithotomy overcomes the disadvantageous of percutaneous nephrolithotomy monotherapy. Journal of endourology, 28(1), 28-33. https://doi.org/10.1089/end.2013.0361

Biligere, S., Heng, C. T., Cracco, C., Mangat, R., Ong, C. S., Thandapani, K., Inoue, T., Sarica, K., Sabnis, R. B., Desai, M., Scoffone, C., & Gauhar, V. (2021). Tips and Tricks to Improve Ergonomics, Efficacy, Versatility, and Overcome Limitations of Micro Percutaneous Nephrolithotomy. Frontiers in surgery, 8, 668928. https://doi.org/10.3389/fsurg.2021.668928

Hamamoto, S., Yasui, T., Okada, A., Takeuchi, M., Taguchi, K., Shibamoto, Y., Iwase, Y., Kawai, N., Tozawa, K., & Kohri, K. (2014). Developments in the technique of endoscopic combined intrarenal surgery in the prone split-leg position. Urology, 84(3), 565-570. https://doi.org/10.1016/j.urology.2014.04.020

Taguchi, K., Yamashita, S., Hamamoto, S., Deguchi, R., Kawase, K., Okada, T., Kato, T., Ando, R., Okada, A., Kohjimoto, Y., Hara, I., & Yasui, T. (2021). Ureteroscopy-assisted puncture for ultrasonography-guided renal access significantly improves overall treatment outcomes in endoscopic combined intrarenal surgery. International journal of urology, 28(9), 913-919. https://doi.org/10.1111/iju.14603

Kang, N., Jiang, Y. H., Jiang, Y. G., Wu, L. Y., Zhang, J. Q., Niu, Y. N., & Zhang, J. H. (2020). [Endoscopic combined ultrasound-guided access vs. ultrasound-guided access in endoscopic combined intrarenal surgery]. Journal of Peking University. Health sciences, 52(4), 692-696. https://doi.org/10.19723/j.issn.1671-167X.2020.04.018

Lima, E., Rodrigues, P. L., Mota, P., Carvalho, N., Dias, E., Correia-Pinto, J., Autorino, R., & Vilaça, J. L. (2017). Ureteroscopy-assisted Percutaneous Kidney Access Made Easy: First Clinical Experience with a Novel Navigation System Using Electromagnetic Guidance (IDEAL Stage 1). European urology, 72(4), 610-616. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2017.03.011

Gomes-Fonseca, J., Veloso, F., Queirós, S., Morais, P., Pinho, A., Fonseca, J. C., Correia-Pinto, J., Lima, E., & Vilaça, J. L. (2020). Technical Note: Assessment of electromagnetic tracking systems in a surgical environment using ultrasonography and ureteroscopy instruments for percutaneous renal access. Medical physics, 47(1), 19-26. https://doi.org/10.1002/mp.13879

Uribe, C., Osorio, H., Benavides, J., Martinez, C., Valley, Z., & Kaler, K. (2019). A New Technique for Percutaneous Nephrolithotomy Using Retrograde Ureteroscopy and Laser Fiber to Achieve Percutaneous Nephrostomy Access: The Initial Case Report. Journal of Endourology Case Reports, 5(3), 131-136. https://doi.org/10.1089/cren.2018.0079

Kaler, K., Parkhomenko, E., Okunohov, Z., Patel, R., Landman, J., Clayman, R., & Uribe, C. (2018). Ureteroscopic holmium laser-assisted retrograde nephrostomy access: a novel approach to percutaneous stone removal. World Journal of Urology, 36(6), 963-969. https://doi.org/10.1007/s00345-018-2223-9

Taguchi, K., Hamamoto, S., Kato, T., Iwatsuki, S., Etani, T., Okada, A., & Yasui, T. (2020). Robot‐assisted fluoroscopy‐guided renal puncture for endoscopic combined intrarenal surgery: a pilot single‐centre clinical trial. BJU International, 127(3), 307-310. https://doi.org/10.1111/bju.15291

Tokatli, Z., Ibis, M., & Sarica, K. (2022). Robot-Assisted Mini-Endoscopic Combined Intrarenal Surgery for Complex and Multiple Calculi: What Are the Real Advantages?. Journal of Laparoendoscopic &Amp; Advanced Surgical Techniques. https://doi.org/10.1089/lap.2022.0124

Veys, R., Verpoort, P., Van Haute, C., Wang, Z., Chi, T., & Tailly, T. (2019). Thiel‐embalmed cadavers as a novel training model for ultrasound‐guided supine endoscopic combined intrarenal surgery. BJU International, 125(4), 579-585. https://doi.org/10.1111/bju.14954

Cracco, C., & Scoffone, C. (2020). Endoscopic combined intrarenal surgery (ECIRS) - Tips and tricks to improve outcomes: A systematic review. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 46(Supp1), S46-S57. https://doi.org/10.5152/tud.2020.20282

Keller, E., De Coninck, V., Doizi, S., & Traxer, O. (2020). The role of ureteroscopy for treatment of staghorn calculi: A systematic review. Asian Journal of Urology, 7(2), 110-115. https://doi.org/10.1016/j.ajur.2019.10.012

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-02

Номер

Розділ

Огляд