Вплив різних блокаторів рецепторів до ангіотензину II на жорсткість магістральних артерій та ефективність терапії

Автор(и)

  • О. Л. Рековець ДУ «Національний науковий центр Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України», м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3925-2948
  • Ю. М. Сіренко ДУ «Національний науковий центр Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України», м. Київ., Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4091-4910
  • О. О. Торбас ДУ «Національний науковий центр Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України», м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8672-7494

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.6.260492

Ключові слова:

антигіпертензивна терапія, блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ, жорсткість магістральних артерій, індекс CAVI

Анотація

В останні роки в клінічну практику впроваджують метод визначення серцево-кісточкового судинного індексу (Cardio-Ankle Vascular Index – CAVI), за допомогою якого можна визначати зміни жорсткості магістральних артерій незалежно від рівня артеріального тиску (АТ).

Мета роботи – порівняння впливу 12-місячної терапії блокаторами рецепторів до ангіотензину II (БРА): олмесартаном, азилсартаном і телмісартаном – на жорсткість магістральних артерій, ґрунтуючись на визначенні індексу CAVI.

Матеріали та методи. У дослідження залучили 126 пацієнтів (57 чоловіків, 69 жінок) із артеріальною гіпертензією (АГ), яких обрали для порівняння впливу терапії БРА на жорсткість магістральних артерій методом визначення індексу CAVI протягом 12 місяців. У всіх хворих діагностували м’яку та помірну АГ. Усім пацієнтам виконали такі обстеження: офісне вимірювання АТ, добове моніторування АТ (ДМАТ), біохімічне дослідження крові, ЕхоКГ, – а також визначали CAVI-індекс, реєстрували побічні явища.

Результати. Офісний САТ у всій групі становив 152,56 ± 1,00 мм рт. ст., офісний ДАТ – 94,83 ± 0,58 мм рт. ст., частота серцевих скорочень (ЧСС) – 72,46 ± 0,80 уд./хв, середньодобовий САТ – 135,60 ± 0,96 мм рт. ст., середньодобовий ДАТ – 82,41 ± 0,84 мм рт. ст., середньодобова ЧСС – 71,88 ± 0,89 уд./хв, CAVI справа – 7,89 ± 0,27, CAVI зліва – 8,00 ± 0,31. Офісний і добовий АТ однаково знизився в усіх групах спостереження. В групі олмесартану в середньому індекс CAVI достовірно зменшився на 7 % справа (р < 0,05) та 5 % зліва (р < 0,05). У групі телмісартану зниження індексу CAVI справа становило 6 % (р < 0,05), зліва – 5 % (р < 0,05). У групі азилсартану в середньому індекс CAVI вірогідно зменшився на 5 % і справа (р < 0,05), і зліва (р < 0,05).

Висновки. Тривала антигіпертензивна терапія олмесартаном, азилсартаном і телмісартаном сприяла достовірному та однаковому зниженню артеріального тиску, а також зменшенню жорсткості магістральних артерій, що визначили за методом CAVI, на 5–7 % від початкового рівня.

 

Біографії авторів

О. Л. Рековець, ДУ «Національний науковий центр Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України», м. Київ

канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу вторинних і легеневих гіпертензій

Ю. М. Сіренко, ДУ «Національний науковий центр Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України», м. Київ.

д-р мед. наук, професор, керівник відділу вторинних і легеневих гіпертензій

О. О. Торбас, ДУ «Національний науковий центр Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України», м. Київ

науковий співробітник відділу вторинних і легеневих гіпертензій

Посилання

Ministry of Health of Ukraine. (2012, May 24). Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry arterialnii hipertenzii [On the approval and implementation of medical and technological documents on the standardization of medical care for hypertension (No. 384)]. https://www.moz.gov.ua/portal/dn_20120524_384.html

Laurent, S., Boutouyrie, P., Asmar, R., Gautier, I., Laloux, B., Guize, L., Ducimetiere, P., & Benetos, A. (2001). Aortic stiffness is an independent predictor of all-cause and cardiovascular mortality in hypertensive patients. Hypertension, 37(5), 1236-1241. https://doi.org/10.1161/01.hyp.37.5.1236

Mahmud, A., & Feely, J. (2002). Effect of angiotensin ii receptor blockade on arterial stiffness: beyond blood pressure reduction. American journal of hypertension, 15(12), 1092-1095. https://doi.org/10.1016/s0895-7061(02)02982-5

Bokuda, K., Ichihara, A., Sakoda, M., Mito, A., Kinouchi, K., & Itoh, H. (2010). Blood pressure-independent effect of candesartan on cardio-ankle vascular index in hypertensive patients with metabolic syndrome. Vascular health and risk management, 6, 571–578. https://doi.org/10.2147/vhrm.s11958

Yambe, T., Meng, X., Hou, X., Wang, Q., Sekine, K., Shiraishi, Y., Watanabe, M., Yamaguchi, T., Shibata, M., Kuwayama, T., Maruyama, M., Konno, S., & Nitta, S. (2005). Cardio-ankle vascular index (CAVI) for the monitoring of the atherosclerosis after heart transplantation. Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 59 Suppl 1, S177-S179. https://doi.org/10.1016/s0753-3322(05)80028-9

Nakamura, K., Tomaru, T., Yamamura, S., Miyashita, Y., Shirai, K., & Noike, H. (2008). Cardio-ankle vascular index is a candidate predictor of coronary atherosclerosis. Circulation journal, 72(4), 598-604. https://doi.org/10.1253/circj.72.598

Ichihara, A., Yamashita, N., Takemitsu, T., Kaneshiro, Y., Sakoda, M., Kurauchi-Mito, A., & Itoh, H. (2008). Cardio-ankle vascular index and ankle pulse wave velocity as a marker of arterial fibrosis in kidney failure treated by hemodialysis. American journal of kidney diseases, 52(5), 947-955. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2008.06.007

Shirai, K., Utino, J., Saiki, A., Endo, K., Ohira, M., Nagayama, D., Tatsuno, I., Shimizu, K., Takahashi, M., & Takahara, A. (2013). Evaluation of blood pressure control using a new arterial stiffness parameter, cardio-ankle vascular index (CAVI). Current hypertension reviews, 9(1), 66-75. https://doi.org/10.2174/1573402111309010010

Miyashita, Y., Saiki, A., Endo, K., Ban, N., Yamaguchi, T., Kawana, H., Nagayama, D., Ohira, M., Oyama, T., & Shirai, K. (2009). Effects of olmesartan, an angiotensin II receptor blocker, and amlodipine, a calcium channel blocker, on Cardio-Ankle Vascular Index (CAVI) in type 2 diabetic patients with hypertension. Journal of atherosclerosis and thrombosis, 16(5), 621-626. https://doi.org/10.5551/jat.497

Matsui, Y., Eguchi, K., O'Rourke, M. F., Ishikawa, J., Miyashita, H., Shimada, K., & Kario, K. (2009). Differential effects between a calcium channel blocker and a diuretic when used in combination with angiotensin II receptor blocker on central aortic pressure in hypertensive patients. Hypertension, 54(4), 716-723. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.131466

Rekovets, O. L., Sirenko, Y. M., Torbas, O. O., Kushnir, O. O., & Prymak, G. F. (2019). Vplyv blokatoriv retseptoriv anhiotenzynu II na zminy arterialnoho tysku pry dobovomu monitoruvanni zalezhno vid rankovoho abo vechirnoho pryiomu [Effect of angiotensin II receptor blockers on blood pressure changes at daily monitoring depending on morning or evening reception]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal, 26(2), 32-47. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31928/1608-635X-2019.2.3247

Rekovets, O. L., Sirenko, Y. M., Torbas, O. O., Kushnir, C. M., & Prymak, G. F. (2019). Vplyv blokatoriv retseptoriv anhiotenzynu II na zminy ofisnoho, tsentralnoho arterialnoho tysku ta tsyrkadnist arterialnoho tysku zalezhno vid rankovoho abo vechirnoho pryiomu [Impact of Angiotensin II Receptor Blockers on Changes in Office, Central Blood Pressure and Circadian Blood Pressure in Relation to Morning or Evening Reception]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal, 26(5), 23-32. https://doi.org/10.31928/10.31928/1608-635X-2019.5.2332

De Boer, I. H., Caramori, M. L., Chan, J., Heerspink, H., Hurst, C., Khunti, K., Liew, A., Michos, E. D., Navaneethan, S. D., Olowu, W. A., Sadusky, T., Tandon, N., Tuttle, K. R., Wanner, C., Wilkens, K. G., Zoungas, S., Lytvyn, L., Craig, J. C., Tunnicliffe, D. J., Howell, M., … Rossing, P. (2020). Executive summary of the 2020 KDIGO Diabetes Management in CKD Guideline: evidence-based advances in monitoring and treatment. Kidney international, 98(4), 839-848. https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.06.024

Mancia, G., Fagard, R., Narkiewicz, K., Redón, J., Zanchetti, A., Böhm, M., Christiaens, T., Cifkova, R., De Backer, G., Dominiczak, A., Galderisi, M., Grobbee, D. E., Jaarsma, T., Kirchhof, P., Kjeldsen, S. E., Laurent, S., Manolis, A. J., Nilsson, P. M., Ruilope, L. M., Schmieder, R. E., … Task Force Members (2013). 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). European heart journal, 34(28), 2159-2219. https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht151

Shirai, K., Saiki, A., Nagayama, D., Tatsuno, I., Shimizu, K., & Takahashi, M. (2015). The Role of Monitoring Arterial Stiffness with Cardio-Ankle Vascular Index in the Control of Lifestyle-Related Diseases. Pulse, 3(2), 118-133. https://doi.org/10.1159/000431235

Nagayama, D., Saiki, A., Endo, K., Yamaguchi, T., Ban, N., Kawana, H., Ohira, M., Oyama, T., Miyashita, Y., & Shirai, K. (2010). Improvement of cardio-ankle vascular index by glimepiride in type 2 diabetic patients. International journal of clinical practice, 64(13), 1796-1801. https://doi.org/10.1111/j.1742-1241.2010.02399.x

Cheng, X. W., Okumura, K., Kuzuya, M., Jin, Z., Nagata, K., Obata, K., Inoue, A., Hirashiki, A., Takeshita, K., Unno, K., Harada, K., Shi, G. P., Yokota, M., & Murohara, T. (2009). Mechanism of diastolic stiffening of the failing myocardium and its prevention by angiotensin receptor and calcium channel blockers. Journal of cardiovascular pharmacology, 54(1), 47-56. https://doi.org/10.1097/FJC.0b013e3181ab371d

Willum-Hansen, T., Staessen, J. A., Torp-Pedersen, C., Rasmussen, S., Thijs, L., Ibsen, H., & Jeppesen, J. (2006). Prognostic value of aortic pulse wave velocity as index of arterial stiffness in the general population. Circulation, 113(5), 664-670. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.579342

Asmar, R., Gosse, P., Topouchian, J., N'tela, G., Dudley, A., & Shepherd, G. L. (2002). Effects of telmisartan on arterial stiffness in Type 2 diabetes patients with essential hypertension. Journal of the renin-angiotensin-aldosterone system : JRAAS, 3(3), 176-180. https://doi.org/10.3317/jraas.2002.038

Kurata, M., Okura, T., Watanabe, S., Irita, J., Enomoto, D., Johtoku, M., Miyoshi, K., Koresawa, M., Fukuoka, T., & Higaki, J. (2008). Effects of amlodipine and candesartan on arterial stiffness estimated by cardio-ankle vascular index in patients with essential hypertension: A 24-week study. Current therapeutic research, clinical and experimental, 69(5), 412-422. https://doi.org/10.1016/j.curtheres.2008.10.002

Kinouchi, K., Ichihara, A., Bokuda, K., Kurosawa, H., & Itoh, H. (2011). Differential Effects in Cardiovascular Markers between High-Dose Angiotensin II Receptor Blocker Monotherapy and Combination Therapy of ARB with Calcium Channel Blocker in Hypertension (DEAR Trial). International journal of hypertension, 2011, 284823. https://doi.org/10.4061/2011/284823

Kinouchi, K., Ichihara, A., Sakoda, M., Kurauchi-Mito, A., Murohashi-Bokuda, K., & Itoh, H. (2010). Effects of telmisartan on arterial stiffness assessed by the cardio-ankle vascular index in hypertensive patients. Kidney & blood pressure research, 33(4), 304-312. https://doi.org/10.1159/000316724

Miyoshi, T., Doi, M., Hirohata, S., Kamikawa, S., Usui, S., Ogawa, H., Sakane, K., Izumi, R., Ninomiya, Y., & Kusachi, S. (2011). Olmesartan reduces arterial stiffness and serum adipocyte fatty acid-binding protein in hypertensive patients. Heart and vessels, 26(4), 408-413. https://doi.org/10.1007/s00380-010-0060-x

Doi, M., Miyoshi, T., Hirohata, S., Kamikawa, S., Usui, S., Kaji, Y., Sakane, K., Ogawa, H., Ninomiya, Y., & Kusachi, S. (2010). Combination therapy of calcium channel blocker and angiotensin II receptor blocker reduces augmentation index in hypertensive patients. The American journal of the medical sciences, 339(5), 433-439. https://doi.org/10.1097/MAJ.0b013e3181d658c4

Ogihara, T., Saruta, T., Shimada, K., & Kuramoto, K. (2009). A randomized, double-blind, four-arm parallel-group study of the efficacy and safety of azelnidipine and olmesartan medoxomil combination therapy compared with each monotherapy in Japanese patients with essential hypertension: the REZALT study. Hypertension research, 32(12), 1148-1154. https://doi.org/10.1038/hr.2009.163

Kurata, M., Okura, T., Watanabe, S., Irita, J., Enomoto, D., Johtoku, M., Miyoshi, K., Koresawa, M., Fukuoka, T., & Higaki, J. (2008). Effects of amlodipine and candesartan on arterial stiffness estimated by cardio-ankle vascular index in patients with essential hypertension: A 24-week study. Current therapeutic research, clinical and experimental, 69(5), 412-422. https://doi.org/10.1016/j.curtheres.2008.10.002

Munakata, M., Nagasaki, A., Nunokawa, T., Sakuma, T., Kato, H., Yoshinaga, K., & Toyota, T. (2004). Effects of valsartan and nifedipine coat-core on systemic arterial stiffness in hypertensive patients. American journal of hypertension, 17(11 Pt 1), 1050-1055. https://doi.org/10.1016/j.amjhyper.2004.06.028

Ichihara, A., Hayashi, M., Koura, Y., Tada, Y., Hirota, N., & Saruta, T. (2003). Long-term effects of intensive blood-pressure lowering on arterial wall stiffness in hypertensive patients. American journal of hypertension, 16(11 Pt 1), 959-965. https://doi.org/10.1016/s0895-7061(03)01004-5

Vaziri, N. D., Xu, Z. G., Shahkarami, A., Huang, K. T., Rodríguez-Iturbe, B., & Natarajan, R. (2005). Role of AT-1 receptor in regulation of vascular MCP-1, IL-6, PAI-1, MAP kinase, and matrix expressions in obesity. Kidney international, 68(6), 2787-2793. https://doi.org/10.1111/j.1523-1755.2005.00750.x

Sirenko, Yu. M., Polishchuk, S. A., & Radchenko, H. D. (2007). Vykorystannia suchasnykh tekhnolohii vymiriuvannia AT dlia otsinky urazhennia sudyn [Use of modern BP measurement technologies to assess vascular damage]. Praktychna anhiolohiia, (1), 35-41. [in Ukrainian].

Uehara, G., & Takeda, H. (2008). Relative effects of telmisartan, candesartan and losartan on alleviating arterial stiffness in patients with hypertension complicated by diabetes mellitus: an evaluation using the cardio-ankle vascular index (CAVI). The Journal of international medical research, 36(5), 1094-1102. https://doi.org/10.1177/147323000803600529

Ato, D. (2019). Evaluation of the calculation formulas of the cardio-ankle vascular index used in the Japanese apparatus. Vascular health and risk management, 15, 395-398. https://doi.org/10.2147/VHRM.S215709

Giudici, A., Khir, A. W., Reesink, K. D., Delhaas, T., & Spronck, B. (2021). Five years of cardio-ankle vascular index (CAVI) and CAVI0: how close are we to a pressure-independent index of arterial stiffness?. Journal of hypertension, 39(11), 2128-2138. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000002928

Saiki, A., Ohira, M., Yamaguchi, T., Nagayama, D., Shimizu, N., Shirai, K., & Tatsuno, I. (2020). New Horizons of Arterial Stiffness Developed Using Cardio-Ankle Vascular Index (CAVI). Journal of atherosclerosis and thrombosis, 27(8), 732-748. https://doi.org/10.5551/jat.RV17043

Namba, T., Masaki, N., Takase, B., & Adachi, T. (2019). Arterial Stiffness Assessed by Cardio-Ankle Vascular Index. International journal of molecular sciences, 20(15), 3664. https://doi.org/10.3390/ijms20153664

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-02

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження