Зв’язок стану скелетних м’язів і порушень ліпідного обміну в виникненні інсулінорезистентності у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.6.261182

Ключові слова:

діти, цукровий діабет, діабетична міопатія, дисліпідемія, інсулінорезистентність

Анотація

Мета роботи – встановити можливий взаємозв’язок між станом скелетних м’язів, змінами ліпідного обміну та виникненням інсулінорезистентності в дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу.

Матеріали та методи. Обстежили 98 дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, віком від 11 до 17 років. Залежно від стану скелетних м’язів пацієнтів поділили на 3 групи: перша – 22 дитини без порушень з боку м’язової системи; друга – 42 хворих на динапенію; третя – 34 пацієнти з діабетичною міопатією. Контрольна група включала 30 умовно здорових дітей. Групи репрезентативні за віком, статтю та індексом маси тіла. В усіх дітей визначили масу скелетної мускулатури, жирову масу, надалі обчислили індекс скелетної мускулатури та відсоток жиру в організмі. Здійснили сономіографію передньої групи м’язів стегна, визначили їхню товщину, ступінь і коефіцієнт гіпотрофії м’язів. Встановили рівень глюкози крові натще, холестерину, тригліцеридів у сироватці крові, а також тригліцерид-глюкозний індекс (TyG-індекс). Інсулінорезистентність діагностували, якщо TyG-індекс становив понад 4,33 ум. од.

Результати. При розвитку діабетичної міопатії, крім зменшення м’язової маси, спостерігали перерозподіл компонентного складу тіла шляхом збільшення частки жирової маси. Ці зміни супроводжувалися порушенням ліпідного обміну: підвищенням рівня холестерину, тригліцеридів у сироватці крові, а також підвищенням TyG-індексу. Так, останній показник перевищував пороговий рівень (4,33 ум. од.) у 32,4 % дітей із діабетичною міопатією, 9,5 % пацієнтів із динапенією; жодного випадку не зареєстрували серед осіб із нормальним станом м’язової системи. Зіставлення клініко-лабораторних показників залежно від TyG-індексу показало, що у дітей, у яких цей показник перевищував 4,33 ум. од., збільшена частка жирової маси, порушено глікемічний контроль, більша добова доза інсуліну, виявлено комбіновану гіперліпідемію та феномен «ранкової зорі»; це свідчило про наявність у них інсулінорезистентності.

Висновки. У дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, дисфункція скелетних м’язів є фактором ризику виникнення інсулінорезистентності, а її чутливий маркер – TyG-індекс. Простота обчислення цього показника сприяє його використанню в щоденній клінічній практиці.

Біографії авторів

Г. О. Леженко, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. госпітальної педіатрії

О. Є. Пашкова, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор каф. госпітальної педіатрії

Н. І. Чудова, Запорізький державний медичний університет, Україна

PhD, асистент каф. госпітальної педіатрії

Посилання

Bjornstad, P., & Eckel, R. H. (2018). Pathogenesis of Lipid Disorders in Insulin Resistance: a Brief Review. Current diabetes reports, 18(12), 127. https://doi.org/10.1007/s11892-018-1101-6

Tagi, V. M., Giannini, C., & Chiarelli, F. (2019). Insulin resistance in children. Frontiers in endocrinology, 10, 342. https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00342

Amin, S. N., Hussein, U. K., Yassa, H. D., Hassan, S. S., & Rashed, L. A. (2018). Synergistic actions of vitamin D and metformin on skeletal muscles and insulin resistance of type 2 diabetic rats. Journal of Cellular Physiology, 233(8), 5768-5779. https://doi.org/10.1002/jcp.26300

Gancheva, S., Ouni, M., Jelenik, T., Koliaki, C., Szendroedi, J., Toledo, F. G., & Roden, M. (2019). Dynamic changes of muscle insulin sensitivity after metabolic surgery. Nature communications, 10(1), 1-13. https://doi.org/10.1038/s41467-019-12081-0

Bergman, B. C., Howard, D., Schauer, I. E., Maahs, D. M., Snell-Bergeon, J. K., Eckel, R. H., & Rewers, M. (2012). Features of hepatic and skeletal muscle insulin resistance unique to type 1 diabetes. The Journal of Clinical Endocrinology, 97(5), 1663-1672. https://doi.org/10.1210/jc.2011-3172

Kaul, K., Apostolopoulou, M., & Roden, M. (2015). Insulin resistance in type 1 diabetes mellitus. Metabolism, 64(12), 1629-1639 https://doi.org/10.1016/j.metabol.2015.09.002

Garneau, L., & Aguer, C. (2019). Role of myokines in the development of skeletal muscle insulin resistance and related metabolic defects in type 2 diabetes. Diabetes & metabolism, 45(6), 505-516. https://doi.org/10.1016/j.diabet.2019.02.006

Spartano, N. L., Stevenson, M. D., Xanthakis, V., Larson, M. G., Andersson, C., Murabito, J. M., & Vasan, R. S. (2017). Associations of objective physical activity with insulin sensitivity and circulating adipokine profile: the Framingham Heart Study. Clinical obesity, 7(2), 59-69. https://doi.org/10.1111/cob.12177

Haddad, D., Al Madhoun, A., Nizam, R., & Al-Mulla, F. (2020). Role of Caveolin-1 in Diabetes and Its Complications. Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 9761539. https://doi.org/10.1155/2020/9761539

Sushko, O. O., Iskra, R. J., & Ponkalo, L. I. (2019). Influence of chromium citrate on oxidative stress in the tissues of muscle and kidney of rats with experimentally induced diabetes. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(2), 209-214. https://doi.org/10.15421/0219231

Guy, J., Ogden, L., Wadwa, R. P., Hamman, R. F., Mayer-Davis, E. J., Liese, A. D., & Dabelea, D. (2009). Lipid and lipoprotein profiles in youth with and without type 1 diabetes: the SEARCH for Diabetes in Youth case-control study. Diabetes care, 32(3), 416-420. https://doi.org/10.2337/dc08-1775

DuBose, S. N., Hermann, J. M., Tamborlane, W. V., Beck, R. W., Dost, A., DiMeglio, L. A., & Criego, A. (2015). Obesity in youth with type 1 diabetes in Germany, Austria, and the United States. The Journal of pediatrics, 167(3), 627-632. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2015.05.046

Petersen, M. C., & Shulman, G. I. (2018). Mechanisms of insulin action and insulin resistance. Physiological reviews, 98(4), 2133-2223. https://doi.org/10.1152/physrev.00063.2017

Ormazabal, V., Nair, S., Elfeky, O., Aguayo, C., Salomon, C., & Zuñiga, F. A. (2018). Association between insulin resistance and the development of cardiovascular disease. Cardiovascular Diabetology, 17(1), 122. https://doi.org/10.1186/s12933-018-0762-4

García, A. G., Treviño, M. V. U., Sánchez, D. C. V., & Aguilar, C. A. (2019). Diagnostic accuracy of triglyceride/glucose and triglyceride/HDL index as predictors for insulin resistance in children with and without obesity. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 13(4), 2329-2334. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2019.05.020

Peters, A. M., Snelling, H. L. R., Glass, D. M., & Bird, N. J. (2012). Estimation of Lean Body Mass in Children. Survey of Anesthesiology, 56(1), 26-27. https://doi.org/10.1097/01.SA.0000410700.55371.0f

Boer, P. (1984). Estimated lean body mass as an index for normalization of body fluid volumes in humans. American Journal of Physiology-Renal Physiology, 247(4), F632-F636. https://doi.org/10.1152/ajprenal.1984.247.4.F632

Janssen, I., Heymsfield, S. B., & Ross, R. (2002). Low relative skeletal muscle mass (sarcopenia) in older persons is associated with functional impairment and physical disability. Journal of the American Geriatrics Society, 50(5), 889-896. https://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2002.50216.x

Deurenberg, P., Weststrate, J. A., & Seidell, J. C. (1991). Body mass index as a measure of body fatness: age-and sex-specific prediction formulas. British journal of nutrition, 65(2), 105-114. https://doi.org/10.1079/bjn19910073

Akay, A. F., Gedik, A., Tutus, A., Şahin, H., & Bircan, M. K. (2007). Body mass index, body fat percentage, and the effect of body fat mass on SWL success. International urology and nephrology, 39(3), 727-730. https://doi.org/10.1007/s11255-006-9133-2

Chudova, N. I. (2021). Rannia diahnostyka, prohnozuvannia vynyknennia ta obgruntuvannia pidkhodiv do profilaktyky porushen miazovoi systemy u ditei, khvorykh na tsukrovyi diabet [Early diagnosis, prediction and objectives of approaches to the prevention of muscular system disorders in children suffering from diabetes mellitus (PhD Thesis)]. Zaporizhzhia State Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, Zaporizhzhia. https://zsmu.edu.ua/upload/updisert/dfpediatr/12022022_dis_chudova.pdf

Sokol, V. K. (2019) Otsinka strukturno-funktsionalnoho stanu miaziv u razi naslidkiv perelomiv kistok homilky za danymy ultrazvukovoho doslidzhennia [Evaluation of the muscles structural and functional state during the оutcome of fracture of the shin bones according to ultrasound data]. Сlinical and experimental pathology, 18(2). 148-152. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVIII.2.68.2019.28

Dikaiakou, E., Vlachopapadopoulou, E. A., Paschou, S. A., Athanasouli, F., Panagiotopoulos, Ι., Kafetzi, M., & Michalacos, S. (2020). Τriglycerides-glucose (TyG) index is a sensitive marker of insulin resistance in Greek children and adolescents. Endocrine, 70(1), 58-64. https://doi.org/10.1007/s12020-020-02374-6

Sánchez-Escudero, V., García Lacalle, C., González Vergaz, A., Mateo, L. R., & Marqués Cabrero, A. (2021). The triglyceride/glucose index as an insulin resistance marker in the pediatric population and its relation to eating habits and physical activity. Endocrinologia, diabetes y nutricion, 68(5), 296-303. https://doi.org/10.1016/j.endien.2020.08.015

Sachs, S., Zarini, S., Kahn, D. E., Harrison, K. A., Perreault, L., Phang, T., Newsom, S. A., Strauss, A., Kerege, A., Schoen, J. A., Bessesen, D. H., Schwarzmayr, T., Graf, E., Lutter, D., Krumsiek, J., Hofmann, S. M., & Bergman, B. C. (2019). Intermuscular adipose tissue directly modulates skeletal muscle insulin sensitivity in humans. American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 316(5), E866-E879. https://doi.org/10.1152/ajpendo.00243.2018

Pashkova, O. Ye., Chudova, N. I., & Litvinenko, O. S. (2021) Rol miokiniv u rozvytku insulinorezystentnosti u ditei, khvorykh na tsukrovyi diabet 1 typu [The role of myokines in the development of insulin resistance in children, with type 1 diabetes mellitus]. Ukrainskyi zhurnal dytiachoi endokrynolohii, (2), 19-26. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.30978/UJPE2021-2-19

Kim, K., & Park, S. M. (2018). Association of muscle mass and fat mass with insulin resistance and the prevalence of metabolic syndrome in Korean adults: a cross-sectional study. Scientific reports, 8(1), 1-8. https://doi.org/10.1038/s41598-018-21168-5

Shou, J., Chen, P. J., & Xiao, W. H. (2020). Mechanism of increased risk of insulin resistance in aging skeletal muscle. Diabetology & Metabolic Syndrome, 12(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s13098-020-0523-x

Ferrannini, E., Iozzo, P., Virtanen, K. A., Honka, M. J., Bucci, M., & Nuutila, P. (2018). Adipose tissue and skeletal muscle insulin-mediated glucose uptake in insulin resistance: role of blood flow and diabetes. The American journal of clinical nutrition, 108(4), 749-758. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy162

Wolosowicz, M., Lukaszuk, B., & Chabowski, A. (2020). The causes of insulin resistance in type 1 diabetes mellitus: is there a place for quaternary prevention?. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(22), 8651. https://doi.org/10.3390/ijerph17228651

Unger, G., Benozzi, S. F., Perruzza, F., & Pennacchiotti, G. L. (2014). Índice triglicéridos y glucosa: un indicador útil de insulinorresistencia. Endocrinología y Nutrición, 61(10), 533-540. https://doi.org/10.1016/j.endoen.2014.11.006

Guerrero-Romero, F., Simental-Mendía, L. E., González-Ortiz, M., Martínez-Abundis, E., Ramos-Zavala, M. G., Hernández-González, S. O., & Rodríguez-Morán, M. (2010). The product of triglycerides and glucose, a simple measure of insulin sensitivity. Comparison with the euglycemic-hyperinsulinemic clamp. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 95(7), 3347-3351. https://doi.org/10.1210/jc.2010-0288

Simental-Mendía, L. E., Rodríguez-Morán, M., & Guerrero-Romero, F. (2008). The product of fasting glucose and triglycerides as surrogate for identifying insulin resistance in apparently healthy subjects. Metabolic syndrome and related disorders, 6(4), 299-304. https://doi.org/10.1089/met.2008.0034

Liu, X. C., He, G. D., Lo, K., Huang, Y. Q., & Feng, Y. Q. (2021). The triglyceride-glucose index, an insulin resistance marker, was non-linear associated with all-cause and cardiovascular mortality in the general population. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 7, 628109. https://doi.org/10.3389/fcvm.2020.628109

Paing, A. C., McMillan, K. A., Kirk, A. F., Collier, A., Hewitt, A., & Chastin, S. F. M. (2019). Dose–response between frequency of interruption of sedentary time and fasting glucose, the dawn phenomenon and night‐time glucose in Type 2 diabetes. Diabetic Medicine, 36(3), 376-382. https://doi.org/10.1111/dme.13829

Du, S., Shi, M. J., Sun, Z. Z., & Li, W. (2018). Clinical diagnosis for dusk phenomenon of diabetes. Medicine, 97(34), e11873-e11873. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000011873

Ormazabal, V., Nair, S., Elfeky, O., Aguayo, C., Salomon, C., & Zuñiga, F. A. (2018). Association between insulin resistance and the development of cardiovascular disease. Cardiovascular diabetology, 17(1), 122. https://doi.org/10.1186/s12933-018-0762-4

Giha, H. A., Alamin, O. A., Sater, M. S. (2022). Diabetic sarcopenia: metabolic and molecular appraisal. Acta Diabetologica, 59, 989-1000. https://doi.org/10.1007/s00592-022-01883-2

Guimarães, J. P. T., Filgueiras, L. R., Martins, J. O., & Jancar, S. (2019). Leukotriene Involvement in the Insulin Receptor Pathway and Macrophage Profiles in Muscles from Type 1 Diabetic Mice. Mediators of inflammation, 2019, 4596127. https://doi.org/10.1155/2019/4596127

Gregory, J. M., Cherrington, A. D., & Moore, D. J. (2020). The peripheral peril: injected insulin induces insulin insensitivity in type 1 diabetes. Diabetes, 69(5), 837-847. https://doi.org/10.2337/dbi19-0026

Shannon, C., Merovci, A., Xiong, J., Tripathy, D., Lorenzo, F., McClain, D., DeFronzo, R. A. (2018). Effect of chronic hyperglycemia on glucose metabolism in subjects with normal glucose tolerance. Diabetes, 67(12), 2507-2517. https://doi.org/10.2337/db18-0439

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-02

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження