Роль патології пародонта та стану ротової порожнини у виникненні загальносоматичних захворювань

Автор(и)

  • З. М. Гонта Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9180-823X
  • І. В. Шилівський Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8544-1398
  • О. М. Немеш Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1768-8281
  • Х. Б. Бурда Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1454-3079

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2023.1.267456

Ключові слова:

захворювання пародонта, генералізований пародонтит, кардіоваскулярні захворювання, атеросклероз, цукровий діабет, захворювання шлунково-кишкового тракту

Анотація

Мета роботи – огляд сучасної вітчизняної та закордонної фахової літератури щодо впливу стану порожнини рота та патології тканин пародонта, зокрема генералізованого пародонтиту, на виникнення та тяжкість перебігу захворювань внутрішніх органів і систем організму.

Запально-дистрофічні захворювання пародонта спричиняють підвищення рівня хронічних запальних агентів через системне поширення запальних медіаторів, що вивільняються при місцевому руйнуванні тканин, а також при системному поширенні патогенних мікроорганізмів. Це зумовлює виникнення кардіоваскулярних захворювань, атеросклерозу, патологічних процесів у шлунково-кишковому тракті, ускладнює перебіг цукрового діабету та захворювань дихальної системи в пацієнтів із патологією пародонта. Саме тому дослідження патогенетичних взаємозв’язків захворювань пародонта та коморбідних станів є актуальною проблемою сучасної стоматології.

Висновки. Врахування того, що певні позаротові патології виникають внаслідок ураження дисемінованими пародонтопатогенами, може забезпечити нові терапевтичні можливості для зниження ризику виникнення коморбідних станів, етіопатогенетично пов’язаних із генералізованим пародонтитом.

Наведені в цьому огляді фахової літератури дані клінічних та експериментальних досліджень обґрунтовують необхідність своєчасного лікування захворювань пародонта, що сприяє не лише оздоровленню порожнини рота, але й запобігає виникненню загальносоматичних захворювань.

Біографії авторів

З. М. Гонта, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології ФПДО

І. В. Шилівський, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології ФПДО

О. М. Немеш, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології ФПДО

Х. Б. Бурда, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

канд. мед. наук, асистент каф. терапевтичної стоматології, пародонтології та стоматології ФПДО

Посилання

Costa, F. O., Susin, C., Cortelli, J. R., & Pordeus I. A. (2012). Epidemiology of periodontal disease. International Journal of Dentistry, 2012, 848641. https://doi.org/10.1155/2012/848641

Dye, B. A. (2012). Global periodontal disease epidemiology. Periodontology 2000, 58(1), 10-25. https://doi.org/10.1111/j.1600-0757.2011.00413.x

Sokolova, I. I., Herman, S. I., & Herman, S. A. (2013). Deiaki pytannia poshyrenosti ta struktury defektiv zubnykh riadiv u naselennia Ukrainy [Some issues of the prevalence and structure of dentition defects in the population of Ukraine]. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh - Ukraine dental almanaс, (6), 116-119. [in Ukrainian].

Nemesh, O. M., Honta, Z. M., Slaba, O. M., & Shylivskyi, I. V. (2021). Pathogenetic mechanisms of comorbidity of systemic diseases and periodontal pathology. Wiadomosci lekarskie, 74(5), 1262-1267. https://doi.org/10.36740/WLek202105140

Shevchuk, M. M. (2018). Modern concepts of etiology and pathogenesis of inflammatory periodontal diseases. The Pharma Innovation Journal, 6(7), 170-173.

Serra e Silva Filho, W., Casarin, R. C., Nicolela, E. L., Jr, Passos, H. M., Sallum, A. W., & Gonçalves, R. B. (2014). Microbial diversity similarities in periodontal pockets and atheromatous plaques of cardiovascular disease patients. PloS one, 9(10), e109761. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109761

O'Reilly, P. G., & Claffey, N. M. (2000). A history of oral sepsis as a cause of disease. Periodontology 2000, 23, 13-18. https://doi.org/10.1034/j.1600-0757.2000.2230102.x

Niazi, S. A., & Bakhsh, A. (2022). Association between Endodontic Infection, Its Treatment and Systemic Health: A Narrative Review. Medicina (Kaunas, Lithuania), 58(7), 931. https://doi.org/10.3390/medicina58070931

Borysenko, A. (2022). Vplyv zakhvoriuvan parodonta na zahalnyi stan orhanizmu [The periodontal diseases influence on the general organism status]. Zdorovia suspilstva - Health of Society, 2(1), 32-37. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.22141/2306-2436.2.1.2013.121687

Kaur, S., White, S., & Bartold, M. (2012). Periodontal Disease as a Risk Factor for Rheumatoid Arthritis: A Systematic Review. JBI library of systematic reviews, 10(42 Suppl), 1-12. https://doi.org/10.11124/jbisrir-2012-288

Kolenko, Yu.H., Volovyk, I. A., & Myalkivskyy, K. O. (2022). Vplyv zakhvoriuvan tkanyn parodonta na yakist zhyttia patsisentiv [The influence of periodont tissue diseases on the quality of life of patients]. Suchasna stomatolohiia - Modern dentistry, (2), 237-242. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.33295/1992-576X-2021-2-36

Pupin, T. I., Honta, Z. M., Shylivskyy, I. V., Nemesh, O. M., & Burda, K. B. (2022). The role of adaptive-stress response in the pathogenesis of periodontal diseases. Wiadomosci lekarskie, 75(4 pt 2), 1022-1025. https://doi.org/10.36740/WLek202204219

Kononova, O. B. (2018). Vzaiemozviazok mizh rivnem psykholohichnoho stresu ta urazhenniam tkanyn parodontu [Interrelation between the level of psychological stress and periodontal lesion]. Suchasna stomatolohiia - Modern dentistry, (5), 37-39. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-5-32-36

Reynolds, M. A. (2014). Modifiable risk factors in periodontitis: at the intersection of aging and disease. Periodontology 2000, 64(1), 7-19. https://doi.org/10.1111/prd.12047

Choi, H. M., Han, K., Park, Y. G., & Park, J. B. (2015). Associations Among Oral Hygiene Behavior and Hypertension Prevalence and Control: The 2008 to 2010 Korea National Health and Nutrition Examination Survey. Journal of periodontology, 86(7), 866-873. https://doi.org/10.1902/jop.2015.150025

Vivcharenko, T. I., & Rozhko, M. M. (2016). Otsinka stanu hihiіeny rotovoi porozhnyny u khvorykh z heneralizovanym parodontytom II stupenіa ta hipertonichnoі khvoroboyu II stadii [Evaluation of Oral Hygiene in Patients with Generalized Periodontitis of II Degree and Stage II Hypertension]. Halytskyі likarskyі visnyk - Galician Medical Journal, 23(4), 12-15. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.21802/gmj.2016.4.19

Toncheva, K. D. (2015). Bioplivka v stomatolohii [Biofilm in dentistry]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny - Actual problems of modern medicine, 15(4), 33-35. [in Ukrainian].

Dembowska, E., Jaroń, A., Gabrysz-Trybek, E., Bladowska, J., & Trybek, G. (2022). Evaluation of Common Factors of Periodontitis and Cardiovascular Disease in Patients with the Acute Coronary Syndrome. International journal of environmental research and public health, 19(13), 8139. https://doi.org/10.3390/ijerph19138139

Gurenlian J. R. (2009). Inflammation: the relationship between oral health and systemic disease. Dental assistant, 78(2), 8-43.

Klimenko, N. A., Rudnieva, E. A., Omelchenko, O. A., & Litvinenko, E. Yu. (2014). Reaktsii podzheludochnoi zhelezy pri razvitii v organizme vtorichno khronicheskogo vospaleniya [Pancreatic reaction in case of development secondary chronic inflammation in the body]. Eksperymentalna i klinichna medytsyna - Experimental and clinical medicine, (1), 27-31. [in Ukrainian].

Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS), Catapano, A. L., Reiner, Z., De Backer, G., Graham, I., Taskinen, M. R., Wiklund, O., Agewall, S., Alegria, E., Chapman, M. J., Durrington, P., Erdine, S., Halcox, J., Hobbs, R., Kjekshus, J., Perrone Filardi, P., Riccardi, G., Storey, R. F., Wood, D., & ESC Committee for Practice Guidelines 2008-2010 and 2010-2012 Committees (2011). ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Atherosclerosis, 217 Suppl 1, S1-S44. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2011.06.012

Boichenko, O. M., Hasiuk, N. V., & Palii, O. V. (2013). Struktura ta zakhvoriuvanist khvorob parodonta u patsiientiv iz ishemichnoiu khvoroboiu sertsia [Structure and characteristics of parodontal diseases in patients with coronary heart disease]. Svit medytsyny ta biolohii - World of medicine and biology, (1), 21-22. [in Ukrainian].

Friedewald, V. E., Kornman, K. S., Beck, J. D., Genco, R., Goldfine, A., Libby, P., Offenbacher, S., Ridker, P. M., Van Dyke, T. E., Roberts, W. C., American Journal of Cardiology, & Journal of Periodontology (2009). The American Journal of Cardiology and Journal of Periodontology editors' consensus: periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease. Journal of periodontology, 80(7), 1021-1032. https://doi.org/10.1902/jop.2009.097001

Dietrich, T., Sharma, P., Walter, C., Weston, P., & Beck, J. (2013). The epidemiological evidence behind the association between periodontitis and incident atherosclerotic cardiovascular disease. Journal of periodontology, 84(4 Suppl), S70-S84. https://doi.org/10.1902/jop.2013.134008

Madrid, C., Bouferrache, K., Pop, S., & Abarca, M. (2009). L'athérosclérose est-elle une maladie gingivo-induite? [Is atherosclerosis a periodontally-induced disease?]. Revue medicale suisse, 5(227), 2388-2393.

Kozarov E. (2012). Bacterial invasion of vascular cell types: vascular infectology and atherogenesis. Future cardiology, 8(1), 123-138. https://doi.org/10.2217/fca.11.75

Śledziewski, T. K., & Glińska, K. (2015). Proinflammatory cytokines in periodontal diseases and certain systemic disorders. Przeglad lekarski, 72(7), 354-357.

Contaldo, M., Fusco, A., Stiuso, P., Lama, S., Gravina, A. G., Itro, A., Federico, A., Itro, A., Dipalma, G., Inchingolo, F., Serpico, R., & Donnarumma, G. (2021). Oral Microbiota and Salivary Levels of Oral Pathogens in Gastro-Intestinal Diseases: Current Knowledge and Exploratory Study. Microorganisms, 9(5), 1064. https://doi.org/10.3390/microorganisms9051064

Honta, Z. M., Shylivskyi, I. V., Nemesh, O. M., Slaba, O. M., & Kordiiak, O. Y. (2021). Suchasni patohenetychni kontseptsii rozvytku heneralizovanoho parodontytu. Ohliad literatury [Modern pathogenetic concepts of generalized periodontitis. Literature review]. Implantolohiia Parodontolohiia Osteolohiia - Implantology Periodontology Osteologу, (2-3), 50-55. [in Ukrainian].

Dereiko, L. V., & Plieshakova, V. V. (2011). Vzaiemozviazok mizh parodontom i zahalnym stanom zdorovia [The relationship between periodontal disease and general health]. Parodontolohiia - Periodontology, (2), 77-84. [in Ukrainian].

Matviichuk, Kh. B. (2015). Stan tkanyn parodontu u khvorykh na vyrazkovu khvorobu dvanadtsiatypaloi kyshky ta yii uskladnennia [The condition of periodontal tissues in patients with duodenal ulcer disease and its complications]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia "Medytsyna": zb. nauk. prats. Uzhhorod – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. "Medicine", (1), 62-66. [in Ukrainian].

Anand, P. S., Nandakumar, K., & Shenoy, K. T. (2006). Are dental plaque, poor oral hygiene, and periodontal disease associated with Helicobacter pylori infection?. Journal of periodontology, 77(4), 692-698. https://doi.org/10.1902/jop.2006.050163

Malaty, H. M. (2007). Epidemiology of Helicobacter pylori infection. Best Practice and Research: Clinical Gastroenterology, 21(2), 205-214. https://doi.org/10.1016/j.bpg.2006.10.005

Ryabokon, E. N., Sokolova, I. I., & Oleinichuk, V. V. (2013). Patomorfologicheskie izmeneniya v epitelii parodontal'nykh karmanov u bol'nykh generalizovannym parodontitom sochetannym s yazvennoi bolezn'yu [Pathomorphological changes in the epithelium of periodontal pockets in patients with generalized periodontitis combined with ulcer disease], Vísnyk problem bíologíí í medytsyny - Bulletin of problems biology and medicine, (4 Pt 1), 342-346. [in Russian].

Al Asqah, M., Al Hamoudi, N., Anil, S., Al Jebreen, A., & Al-Hamoudi, W. K. (2009). Is the presence of Helicobacter pylori in dental plaque of patients with chronic periodontitis a risk factor for gastric infection?. Canadian journal of gastroenterology, 23(3), 177-179. https://doi.org/10.1155/2009/950527

Liu, X. B., Gao, Z. Y., Sun, C. T., Wen, H., Gao, B., Li, S. B., & Tong, Q. (2019). The potential role of P.gingivalis in gastrointestinal cancer: a mini review. Infectious agents and cancer, 14, 23. https://doi.org/10.1186/s13027-019-0239-4

Franek, E., Napora, M., Blach, A., Budlewski, T., Gozdowski, D., Jedynasty, K., Krajewski, J., & Gorska, R. (2010). Blood pressure and left ventricular mass in subjects with type 2 diabetes and gingivitis or chronic periodontitis. Journal of clinical periodontology, 37(10), 875-880. https://doi.org/10.1111/j.1600-051X.2010.01613.x

Adiloglu, A. K., Ocal, A., Can, R., Duver, H., Yavuz, T., & Aridogan, B. C. (2005). Detection of Helicobacter pylori and Chlamydia pneumoniae DNA in human coronary arteries and evaluation of the results with serologic evidence of inflammation. Saudi medical journal, 26(7), 1068-1074.

Mäntylä, P., Stenman, M., Paldanius, M., Saikku, P., Sorsa, T., & Meurman, J. H. (2004). Chlamydia pneumoniae together with collagenase-2 (MMP-8) in periodontal lesions. Oral diseases, 10(1), 32-35. https://doi.org/10.1046/j.1354-523x.2003.00980.x

Pupin, T. I., Nemesh, O. M., Honta, Z. M., Shylivskyi, I. V., Moroz, K. A., & Bumbar, O. I. (2020). Suchasni aspekty likuvannia heneralizovanoho parodontytu v osib iz somatychnoiu patolohiieiu [Modern aspects of generalized periodontitis treatment in patients with a somatic pathology]. Zaporozhye medical journal, 22(1), 122-128. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2020.1.194649

Hajishengallis, G., & Chavakis, T. (2021). Local and systemic mechanisms linking periodontal disease and inflammatory comorbidities. Nature Reviews Immunology, 21, 426-440. https://doi.org/10.1038/s41577-020-00488-6

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-06