Гендерні, вікові та морфофункціональні особливості якості життя пацієнтів зі стабільною стенокардією

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2023.1.268081

Ключові слова:

стабільна стенокардія, якість життя

Анотація

Мета роботи – дослідити якість життя (ЯЖ) хворих на стабільну стенокардію (СтСт) залежно від розподілу за віком, статтю та тяжкістю стенокардії.

Матеріали та методи. Обстежили 78 пацієнтів з об’єктивізованим діагнозом СтСт ІІ і ІІІ ФК, яких поділили на дві клінічні групи: перша – хворі з підвищенням ЯЖ (57,69 % випадків); друга – пацієнти без змін ЯЖ (42,31 % випадків). Усім обстеженим здійснили клінічне, лабораторне, інструментальне дослідження, за допомогою анкети SF-36 визначили ЯЖ.

Результати. Дослідження ЯЖ у чоловіків показало: психічний компонент здоров’я (ПКЗ) вірогідно вищий через такі показники, як життєздатність (ЖЗ) (р < 0,001), психічне здоров’я (ПЗ) (р < 0,001), соціальне функціонування (СФ) (р = 0,028), загальний стан здоров’я (ЗСЗ) (р < 0,001). Молодший вік характеризується вищим фізичним компонентом здоров’я (ФКЗ) з вірогідно вищими показниками: фізичним функціонуванням (ФФ) і рольовим фізичним функціонуванням (РФФ) (р < 0,001 для обох показників). У підгрупі жінок молодшого віку зафіксовано вищий ФКЗ через вірогідно вищі рівні ФФ і РФФ (р = 0,048 і р = 0,011 відповідно). Це зіставно з показниками чоловіків молодшого віку, в котрих ФКЗ також є вищим через ЗСЗ (р = 0,009), РФФ (р = 0,028) і ФФ (р = 0,050). У чоловіків молодшого віку зареєстрували вірогідно вищий показник ЖЗ (р = 0,031).

Пацієнти з вищим ФК СтСт мають істотне обмеження ЯЖ, зокрема нижчий ФКЗ (ЗСЗ (р = 0,023), ФФ (р < 0,001), РФФ (р < 0,001) та інтенсивність болю (ІБ) (р < 0,001)). Із посиленням серцевої недостатності (СН) вірогідно погіршувалися ЗСЗ (р = 0,003), ФФ (р < 0,001), РФФ (р < 0,001) та ІБ (р < 0,001). Підтверджено, що зростання ЯЖ не залежить від статі (жінки – р = 0,204, чоловіки – р = 0,226) та віку (р = 0,143). Наявність надмірної маси тіла характеризується обмеженням фізичного (вірогідно нижчі показники ФФ (р = 0,010) та ІБ (р = 0,008)) і психічного (вірогідне зниження показника – р = 0,053) здоров’я.

Висновки. Позитивна динаміка якості життя асоціюється з нижчим функціональним класом стабільної стенокардії, меншою тяжкістю серцевої недостатності, сприятливими змінами ліпідного спектра, зростанням фракції викиду лівого шлуночка та порогового навантаження велоергометрії. Фізична складова здоров’я є визначальною в якості життя хворих на стабільну стенокардію.

Біографії авторів

В. К. Тащук, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Т. М. Амеліна, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

П. Р. Іванчук, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

М. А. Іванчук, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

канд. фіз.-мат. наук, доцент каф. біологічної фізики та медичної інформатики

Посилання

Orsini, E., Marzilli, M., Zito, G. B., Carbone, V., Latina, L., Oliviero, U., Rizzo, U., & ARCA Registry Investigators (2022). Clinical outcomes of newly diagnosed, stable angina patients managed according to current guidelines. The ARCA (Arca Registry for Chronic Angina) Registry: A prospective, observational, nationwide study. International journal of cardiology, 352, 9-18. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2022.01.056

Huzmeli, I., Ozer, A. Y., Akkus, O., Katayıfcı, N., Sen, F., Yurdalan, S. U., & Polat, M. G. (2020). Comparison of functional exercise capacity, quality of life and respiratory and peripheral muscle strength between patients with stable angina and healthy controls. The Journal of international medical research, 48(12), 300060520979211. https://doi.org/10.1177/0300060520979211

Mehta, S. R., Wang, J., Wood, D. A., Spertus, J. A., Cohen, D. J., Mehran, R., Storey, R. F., Steg, P. G., Pinilla-Echeverri, N., Sheth, T., Bainey, K. R., Bangalore, S., Cantor, W. J., Faxon, D. P., Feldman, L. J., Jolly, S. S., Kunadian, V., Lavi, S., Lopez-Sendon, J., Madan, M., … COMPLETE Trial Investigators (2022). Complete Revascularization vs Culprit Lesion-Only Percutaneous Coronary Intervention for Angina-Related Quality of Life in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: Results From the COMPLETE Randomized Clinical Trial. JAMA cardiology, 7(11), 1091-1099. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2022.3032

Zhang, H., Wang, Y., Cai, X., Tang, N., Wei, S., & Yang, Y. (2022). Family functioning and health-related quality of life of inpatients with coronary heart disease: a cross-sectional study in Lanzhou city, China. BMC cardiovascular disorders, 22(1), 397. https://doi.org/10.1186/s12872-022-02844-x

Harwell, S. M., Tomlinson, J. S., & Brady, A. J. (2022). Diagnosis and management of stable angina in primary care. InnovAiT: Education and Inspiration for General Practice, 15(6), 362–369. https://doi.org/10.1177/17557380221084730

Schopfer, D. W., Beatty, A. L., Meyer, C. S., & Whooley, M. A. (2022). Longitudinal Association Between Angina Pectoris and Quality of Life. The American journal of cardiology, 164, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2021.10.037

Mayer, O., Jr, Bruthans, J., Seidlerová, J., Karnosová, P., Mateřánková, M., Gelžinský, J., Rychecká, M., Cífková, R., & Filipovský, J. (2020). Mood disorders impaired quality of life but not the mortality or morbidity risk in stable coronary heart disease patients. Acta cardiologica, 75(7), 667-675. https://doi.org/10.1080/00015385.2019.1653568

Nowbar, A. N., Francis, D. P., & Al-Lamee, R. K. (2022). Quality of Life Assessment in Trials of Revascularization for Chronic Stable Angina: Insights from ORBITA and the Implications of Blinding. Cardiovascular drugs and therapy, 36(5), 1011-1018. https://doi.org/10.1007/s10557-021-07198-8

Patel, K. K. (2022). Improving Symptoms and Quality of Life in Stable Coronary Artery Disease: An Evolving Paradigm. Circulation, 145(17), 1308-1311. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.059482

Spoletini, I., Ferrari, R., & Rosano, G. M. C. (2020). Living with stable angina: patients' pathway and needs in angina. Journal of cardiovascular medicine (Hagerstown, Md.), 21(5), 377-382. https://doi.org/10.2459/JCM.0000000000000954

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-06

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження