Стан цитокінового профілю у вагітних із неалкогольною жировою хворобою печінки на стадії неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння різних ступенів під впливом розробленої програми комплексної терапії

Автор(и)

  • Л. В. Багній Тернопільський національній медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4224-0657
  • С. М. Геряк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7894-1009
  • Н. І. Багній Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1192-149X

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2023.2.268274

Ключові слова:

неалкогольний стеатогепатит, цитокіновий профіль, ожиріння, ускладнення вагітності, вітамін Е, урсодезоксихолева кислота

Анотація

Мета роботи – оцінити стан цитокінового профілю у вагітних із неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) на стадії неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) на тлі ожиріння різних ступенів під впливом розробленої програми комплексної терапії.

Матеріали та методи. Обстежили 197 вагітних із неалкогольною жировою хворобою печінки на стадії неалкогольного стеатогепатиту в поєднанні з ожирінням. Основна (І) група – 98 вагітних із НАЖХП на стадії НАСГ на тлі ожиріння різних ступенів, яких поділили на 3 підгрупи залежно від індексу маси тіла (ІМТ). Так, до ІА підгрупи залучили 26 вагітних з ІМТ 25,0–29,9 кг/м2, ІВ – 48 жінок з ІМТ 30,0–34,9 кг/м2, ІС – 24 обстежених з ІМТ 35,0–39,9 кг/м2. Усім вагітним основної групи призначили комплексну терапію: вітамін Е у дозі 400 МО/добу, урсодезоксихолеву кислоту в дозі 15 мг/кг/добу, L-карнітин у дозі 3 г на добу. Групу порівняння склали 69 жінок із НАЖХП на стадії НАСГ та абдомінальним ожирінням, яких за ІМТ поділили на аналогічні підгрупи (ІІА – 23 пацієнтки, ІІВ – 25 обстежених, ІІС – 21 вагітна) й отримували базисну терапію. В контрольну групу залучили 30 практично здорових жінок. Для оцінювання цитокінового профілю за допомогою ELISPOT визначали рівень IL-1β, IL-6, IL-10 та TNF-α.

Результати. Аналіз цитокінового профілю в жінок із НАСГ та ожирінням показав наявність ланок системного запалення в групах обстеження. Це виявляли за підвищенням рівня прозапальних і зниженням протизапальних інтерлейкінів у сироватці крові вагітних. Призначення комплексного лікування сприяло зниженню активності запальної відповіді; це підтверджено покращенням показників цитокінової ланки.

Висновки. НАСГ під час вагітності супроводжується суттєвими змінами цитокінового профілю. Призначення комплексної терапії: вітаміну Е, урсодезоксихолевої кислоти та L-карнітину – є ефективним у лікуванні вагітних із неалкогольною жировою хворобою печінки на стадії неалкогольного стеатогепатиту завдяки кумулювальному та потенціювальному ефектам, зменшує прояви системного запалення шляхом нормалізації рівня цитокінів.

Біографії авторів

Л. В. Багній, Тернопільський національній медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

асистент каф. акушерства та гінекології № 2

С. М. Геряк, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України

д-р мед. наук, професор, зав. каф. акушерства та гінекології № 2

Н. І. Багній, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України

канд. мед. наук, доцент каф. акушерства та гінекології № 2

Посилання

EASL–EASD–Easo Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. (2016). Journal of Hepatology, 64(6), 1388-1402. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2015.11.004

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018, July 26). Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry khronichnykh neinfektsiinykh hepatytakh [On approval and implementation of medical and technological documents standardizing medical care of chronicnon-infectious hepatitis (No. 530-p)]. [in Ukrainian] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2018-%D1%80#top

Francque, S. M., Marchesini, G., Kautz, A., Walmsley, M., Dorner, R., Lazarus, J. V., Zelber-Sagi, S., Hallsworth, K., Busetto, L., Frühbeck, G., Dicker, D., Woodward, E., Korenjak, M., Willemse, J., Koek, G. H., Vinker, S., Ungan, M., Mendive, J. M., & Lionis, C. (2021). Non-alcoholic fatty liver disease: A patient guideline. JHEP Reports, 3(5), 100322. https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2021.100322

Younossi, Z. M. (2018). Nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis: Implications for Liver Transplantation. Liver Transplantation, 24(2), 166-170. https://doi.org/10.1002/lt.25003

Lefere, S., & Tacke, F. (2019). Macrophages in obesity and non-alcoholic fatty liver disease: Crosstalk with metabolism. JHEP Reports, 1(1), 30-43. https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2019.02.004

Friedman, S. L., Neuschwander-Tetri, B. A., Rinella, M., & Sanyal, A. J. (2018). Mechanisms of NAFLD development and therapeutic strategies. Nature Medicine, 24(7), 908–922. https://doi.org/10.1038/s41591-018-0104-9

Konerman, M. A., Jones, J. C., & Harrison, S. A. (2018). Pharmacotherapy for Nash: Current and emerging. Journal of Hepatology, 68(2), 362-375. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2017.10.015

Dulai, P. S., Singh, S., Patel, J., Soni, M., Prokop, L. J., Younossi, Z., Sebastiani, G., Ekstedt, M., Hagstrom, H., Nasr, P., Stal, P., Wong, V. W.-S., Kechagias, S., Hultcrantz, R., & Loomba, R. (2017). Increased risk of mortality by fibrosis stage in nonalcoholic Fatty Liver Disease: Systematic review and meta-analysis. Hepatology, 65(5), 1557-1565. https://doi.org/10.1002/hep.29085

Lee, Y. W., & Yarrington, C. D. (2017). Obstetric outcomes in women with nonalcoholic fatty liver disease. Metabolic Syndrome and Related Disorders, 15(8), 387-392. https://doi.org/10.1089/met.2017.0058

Lao, T. T. (2020). Implications of abnormal liver function in pregnancy and non-alcoholic fatty liver disease. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 68, 2-11. https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2020.02.011

Azzaroli, F., Mazzella, G., Marchesini, G., Brodosi, L., & Petroni, M. L. (2020). Fatty liver in pregnancy: A narrative review of two distinct conditions. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology, 14(2), 127-135. https://doi.org/10.1080/17474124.2020.1715210

Sarkar, M., Grab, J., Dodge, J. L., Gunderson, E. P., Rubin, J., Irani, R. A., Cedars, M., & Terrault, N. (2020). Non-alcoholic fatty liver disease in pregnancy is associated with adverse maternal and perinatal outcomes. Journal of Hepatology, 73(3), 516-522. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.03.049

Duan, Y., Pan, X., Luo, J., Xiao, X., Li, J., Bestman, P. L., & Luo, M. (2022). Association of inflammatory cytokines with non-alcoholic fatty liver disease. Frontiers in Immunology, 13. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.880298

Westbrook, R. H., Dusheiko, G., & Williamson, C. (2016). Pregnancy and liver disease. Journal of Hepatology, 64(4), 933-945. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2015.11.030

Chen, J., Zhou, H., Jin, H., & Liu, K. (2022). Role of inflammatory factors in mediating the effect of lipids on nonalcoholic fatty liver disease: A two-step, multivariable Mendelian randomization study. Nutrients, 14(20), 4434. https://doi.org/10.3390/nu14204434

Dufour, J. F., Oneta, C. M., Gonvers, J. J., Bihl, F., Cerny, A., Cereda, J. M., Zala, J. F., Helbling, B., Steuerwald, M., & Zimmermann, A. (2006). Randomized placebo-controlled trial of Ursodeoxycholic acid with vitamin E in nonalcoholic steatohepatitis. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 4(12), 1537-1543. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2006.09.025

Haedrich, M., & Dufour, J.-F. (2011). UDCA for NASH: End of the story? Journal of Hepatology, 54(5), 856-858. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2010.10.009

Ratziu, V., Francque, S., & Sanyal, A. (2022). Breakthroughs in therapies for Nash and remaining challenges. Journal of Hepatology, 76(6), 1263-1278. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2022.04.002

Ratziu, V., de Ledinghen, V., Oberti, F., Mathurin, P., Wartelle-Bladou, C., Renou, C., Sogni, P., Maynard, M., Larrey, D., Serfaty, L., Bonnefont-Rousselot, D., Bastard, J.-P., Rivière, M., & Spénard, J. (2011). A randomized controlled trial of high-dose ursodesoxycholic acid for nonalcoholic steatohepatitis. Journal of Hepatology, 54(5), 1011-1019. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2010.08.030

Geier, A., Rinella, M. E., Balp, M.-M., McKenna, S. J., Brass, C. A., Przybysz, R., Cai, J., Knight, A., Gavaghan, M., Howe, T., Rosen, D., & Ratziu, V. (2021). Real-world burden of nonalcoholic steatohepatitis. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 19(5), 1020-1029.e7. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2020.06.064

Oseini, A. M., & Sanyal, A. J. (2017). Therapies in non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Liver International, 37, 97-103. https://doi.org/10.1111/liv.13302

Pierantonelli, I., & Svegliati-Baroni, G. (2019). Nonalcoholic fatty liver disease: Basic pathogenetic mechanisms in the progression from NAFLD to nash. Transplantation, 103(1). https://doi.org/10.1097/tp.0000000000002480

Sasso, M., Miette, V., Sandrin, L., & Beaugrand, M. (2012). The controlled attenuation parameter (CAP): A novel tool for the non-invasive evaluation of steatosis using Fibroscan®. Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, 36(1), 13-20. https://doi.org/10.1016/j.clinre.2011.08.001

Goldstein, R. F., Abell, S. K., Ranasinha, S., Misso, M., Boyle, J. A., Black, M. H., Li, N., Hu, G., Corrado, F., Rode, L., Kim, Y. J., Haugen, M., Song, W. O., Kim, M. H., Bogaerts, A., Devlieger, R., Chung, J. H., & Teede, H. J. (2017). Association of gestational weight gain with maternal and infant outcomes. JAMA, 317(21), 2207. https://doi.org/10.1001/jama.2017.3635

Lim, A. W., Van Schalkwyk, M. C., Maani Hessari, N., & Petticrew, M. P. (2019). Pregnancy, fertility, breastfeeding, and alcohol consumption: An analysis of framing and completeness of information disseminated by alcohol industry–funded organizations. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 80(5), 524-533. https://doi.org/10.15288/jsad.2019.80.524

Dyah, A., & Rahadina, R. (2021). Metabolic associated fatty liver disease and adverse maternal and fetal outcomes: A systematic review and meta-analysis. Clinical and Experimental Hepatology, 7(3), 305-311. https://doi.org/10.5114/ceh.2021.109228

Qian, Y., Zhang, Y., Fan, X., Yan, H., Li, X., Fan, Y., Song, Y., Ma, S., Hu, Z., Gao, X., & Yang, J. (2022). Nonalcoholic fatty liver disease and adverse pregnancy outcomes in women with normal prepregnant weight. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 108(2), 463-471. https://doi.org/10.1210/clinem/dgac567

Li, N., & Zhao, H. (2021). Role of carnitine in non-alcoholic fatty liver disease and other related diseases: An update. Frontiers in Medicine, 8. https://doi.org/10.3389/fmed.2021.689042

Dufour, J.-F., Anstee, Q. M., Bugianesi, E., Harrison, S., Loomba, R., Paradis, V., Tilg, H., Wong, V. W.-S., & Zelber-sagi, S. (2022). Current therapies and new developments in Nash. Gut, 71(10), 2123-2134. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-326874

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження