Хірургічне лікування ізольованих вогнепальних осколкових поранень м’яких тканин шляхом поєднання первинно відтермінованих швів з ін’єкціями в рану збагаченої тромбоцитами аутоплазми при мінно-вибуховій травмі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2023.4.269875

Ключові слова:

ізольовані вогнепальні осколкові поранення, хірургічне лікування, збагачена тромбоцитами аутоплазма, первинно відтерміновані шви, мінно-вибухова травма

Анотація

Мета роботи – оцінити ефективність лікування пацієнтів з ізольованими вогнепальними осколковими пораненнями м’яких тканин шляхом накладання первинно відтермінованих швів у комбінації з ін’єкціями в рану збагаченої тромбоцитами аутоплазми при мінно-вибуховій травмі.

Матеріали та методи. У дослідження залучили 60 пацієнтів із вогнепальними осколковими пораненнями м’яких тканин. Поранених поділили на дві групи: група порівняння – 30 (50,0 %) пацієнтів, які надійшли в стаціонар із накладеними первинно відтермінованими швами (6–7 доба); основна – 30 (50,0 %) поранених, модифікація місцевого лікування яких полягала в комбінації накладання первинно відтермінованих швів із введенням збагаченої тромбоцитами аутоплазми в рану. Перебіг ранового процесу в рані під швами оцінювали на 8, 11–14 добу від моменту поранення за допомогою візуального огляду, лінійного вимірювання та діагностичної ультразвукової системи (Mindray M6, 220А).

Результати. В ургентному порядку на третій етап медичної евакуації госпіталізовані та 60 (100,0 %) пацієнтів, проліковані згідно зі стандартними протоколами лікування цієї патології на третьому етапі евакуації. Структура групи порівняння (n = 30, 50,00 %) за локалізацією ранового дефекту: поранення нижніх кінцівок – у 22 (73,33 %) пацієнтів, верхніх кінцівок – у 6 (20,00 %), тулуба – у 2 (6,67 %). В основній групі – поранені (n = 30, 50,00 %), лікування яких на третьому етапі медичної евакуації модифіковано з використанням комбінації первинно відтермінованих швів та ін’єкції збагаченої тромбоцитами аутоплазми. На 8 добу від моменту поранення під час візуального огляду ран в обох групах не виявили гіперемію та нагноєння рани. Протягом візуального огляду рани на 11,0 ± 3,9 доби від моменту поранення в групі порівняння виявили ускладнення в 24 (80,00 %) випадках: сероми формувались у 17 (56,67 %), гематоми з нагноєнням рани – у 7 (23,33 %). В основній групі зафіксували 2 (6,67 %) випадки нагноєння рани (U = 120,00, р = 0,000001).

Основні параметри лінійного вимірювання рани, за даними діагностично-ультразвукової системи, на 11–14 добу від моменту поранення після накладання первинно відтермінованих швів у групі порівняння з пораненнями верхньої кінцівки: S (мм2) – 43,3 ± 12,6, V (мм3) – 53,3 ± 13,9; нижньої кінцівки: S (мм2) – 194,7 ± 50,7, V (мм3) – 706,3 ± 190,4; тулуба: S (мм2) – 20,5 ± 7,2; V (мм3) – 22,5 ± 5,4. Показники, що зафіксували в основній групі з пораненнями верхньої кінцівки: S (мм2) – 28,2 ± 8,5, V (мм3) – 23,2 ± 7,1; нижньої кінцівки: S (мм2) – 56,4 ± 19,6, V (мм3) – 102,4 ± 21,1; тулуба: S (мм2) – 12,3 ± 3,2, V (мм3) – 10,4 ± 2,9. Загальна тривалість стаціонарного лікування на 3 етапі медичної евакуації поранених групи порівняння становила 30,0 ± 2,3 доби, в основній групі – 12,0 ± 3,1 доби (U = 290,00, р = 0,0354).

Висновки. У структурі вогнепальних осколкових поранень в обох групах травматичні ушкодження нижніх кінцівок становлять 71,76 % (43 випадки), верхніх кінцівок – 18,33 % (11 випадків), тулуба – 10,00 % (6 випадків). Використання насиченої тромбоцитами аутоплазми в комбінації з накладанням первинно відтермінованих швів стимулює загоєння рани та пришвидшує процеси репарації, про що свідчить значне зменшення площі та об’єму ранового дефекту на 11–14 добу від моменту поранення в основній групі щодо параметрів групи порівняння. Розроблена методика лікування вогнепальних осколкових поранень знижує частоту виникнення післяопераційних ускладнень: у групі порівняння ускладнення виявили в 24 (80,00 %) пацієнтів, в основній – тільки 2 (6,67 %) випадки (U = 120,00 р = 0,00001). Застосування насиченої тромбоцитами аутоплазми дає змогу скоротити терміни перебування пацієнтів у стаціонарі на 3 етапі медичної евакуації: в групі порівняння – 30,0 ± 2,3 доби, в основній – 12,0 ± 3,1 доби (U = 290,00, р = 0,0354).

Біографії авторів

С. М. Завгородній, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

О. І. Котенко, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Україна

аспірант денної форми навчання каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

М. Б. Данилюк, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

М. А. Кубрак, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Україна

д-р філософії (PhD), каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

Посилання

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018, October 31). Pro zatverdzhennia Voienno-medychnoi doktryny Ukrainy [On the approval of the Military Medical Doctrine of Ukraine (No. 910]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/910-2018-%D0%BF?lang=en#Text

Goregliad, A. N., & Naumenko, L. Yu. (2018). Kompleksnyi analiz perebihu zahoiennia skladnykh polistrukturnykh ran kintsivok pid diieiu lokalnoho zastosuvannia nehatyvnoho tysku [Complex Analysis of Healing Complex Poly-Structural Wounds оf Limbs with Local Application of Negative Pressure]. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu, 3(3), 78-82. [in Ukrainian].

Guryev, S. E., Lysun, D. M., Maksymenko, M. A., & Kurachenko, I. P. (2021). Kliniko-epidemiolohichni kharakterystyky postrazhdalykh unaslidok ATO na skhodi Ukrainy, yakym bulo nadano dopomohu na dohospitalnomu (taktychnomu) ta rannomu hospitalnomu etapi [Clinical and epidemiological characteristics of patients injured due to anti-terrorist operation in the Eastern Ukraine who received medical care at the prehospital (tactical) and early hospital stage]. Trauma, 19(2), 20-23. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.22141/1608-1706.2.19.2018.130648

Zazirnyi, I. M., Kravchenko, D. D., & Andreev, Atanas. (2020). Likuvannia ran pry nehatyvnomu tysku (VAC) v ortopedychnii khirurhii (Ohliad) [Negative Pressure Wound Therapy in Orthopedic Surgery (Review)]. Visnyk ortopedii, travmatologii ta protezuvannia, (2), 52-60. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.37647/0132-2486-2020-105-2-52-60

Zarutskyi, Ya. L., Aslanian, S. A., & Kompaniiets, A. O. (2018). Zastosuvannia vakuum-terapii pry poranenniakh i travmakh riznoi lokalizatsii [The use of vacuum therapy for wounds and injuries of various localization]. Plastychna, rekonstruktyvna i estetychna khirurhiia, (4), 40-47. [in Ukrainian].

Khomenko, I. P., Korol, S. O., & Matviichuk, B. V. (2021). Klinichno-orhanizatsiini osoblyvosti nadannia travmatolohichnoi dopomohy poranenym iz defektamy miakykh tkanyn pry vohnepalnykh ta minno-vybukhovykh ushkodzhenniakh kintsivok [Clinical and organizational peculiarities of providing trauma care to the patients with soft tissue defects in gunshot and mine blast injuries of the limbs]. Travma, 19(5), 125-129. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.22141/1608-1706.5.19.2018.146655

Strafun S. S., Kurinnyi, I. M., Borzykh, N. O., Tsymbaliuk, Ya., V. & Shypunov, V. G. (2021). Taktyka khirurhichnoho likuvannia poranenykh iz vohnepalnymy travmamy verkhnoi kintsivky v suchasnykh umovakh [Tactics of Surgical Treatment of Wounded with Gunshot Injuries of the Upper Limb in Modern Conditions]. Visnyk ortopedii, travmatologii ta protezuvannia, (2), 10-17. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.37647/0132-2486-2021-109-2-10-17

Teplyi, V. V., & Grebchenko, K. M. (2018). Metodyka vykorystannia vakuumnoi terapii dlia pryskorennia zakryttia ran, yaki zahoiuiutsia vtorynnym natiahom, ta profilaktyky patolohichnoho rubtsiuvannia [Vacuum-assisted therapy for wound closure acceleration in second intention healing and prophylaxis of pathological scarring]. Khirurhiia Ukrainy, (4), 48-53. [in Ukrainian].

Khomenko, I. P., Gumeniuk, K. V., Korol, S. O., Tsema, E. V., Mikhaylusov, R. М., Maidanyuk, V. P., Tertyshnyi, S. V., & Popova, O. N. (2021). Vyznachennia providnoho vydu urazhen viiskovosluzhbovtsiv u suchasnykh viiskovykh konfliktakh [Determination of the leading type of improvements of servicemants in modern military conflicts]. Kharkivska khirurhichna shkola, (2), 128-133. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2021.23

Tsymbaliuk, V., Khomenko, I., Lurin, I., Usenko, O. & Boiko, V. (Eds.). (2018). Patomorfoz vohnepalnykh ran miakykh tkanyn [Pathomorphosis of gunshot wounds of soft tissues] (pp. 168-175). Kharkiv: Kolehium. [in Ukrainian].

Shvets, A. V., Horishna, O. V., Deputat, Yu. M., Rychka, O. V., Zhaldak, A. Yu., & Kikh, A. Yu. (2022). Prohnostychna otsinka potreby u medychnii reabilitatsii viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy na osnovi danykh struktury yikh boiovoi travmy [Prognostic assessment of the need for medical rehabilitation among military officers of the armed forces of Ukraine based on the structure of their combat trauma]. Ukrainskyi zhurnal viiskovoi medytsyny, 3(3), 110-117. [in Ukrainian].

Yakimova, T. P., Nehoduiko, V. V. Patomorfoz miakykh tkanyn v diliantsi stronnoho tila vohnepalnoho pokhodzhennia v rizni terminy [Pathomorphosis of soft tissues in the area of a foreign body of gunshot origin in different terms]. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia, 48, 290-297. [in Ukrainian].

Campbell, P., Pope, R., Simas, V., Canetti, E., Schram, B., & Orr, R. (2022). The Effects of Early Physiotherapy Treatment on Musculoskeletal Injury Outcomes in Military Personnel: A Narrative Review. International journal of environmental research and public health, 19(20), 13416. https://doi.org/10.3390/ijerph192013416

Ezzati, K., Laakso, E. L., Salari, A., Hasannejad, A., Fekrazad, R., & Aris, A. (2020). The Beneficial Effects of High-Intensity Laser Therapy and Co-Interventions on Musculoskeletal Pain Management: A Systematic Review. Journal of lasers in medical sciences, 11(1), 81-90. https://doi.org/10.15171/jlms.2020.14

Jakovljevic, M., Al Ahdab, S., Jurisevic, M., & Mouselli, S. (2018). Antibiotic Resistance in Syria: A Local Problem Turns Into a Global Threat. Frontiers in public health, 6, 212. https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00212

Mosleh, M., Dalal, K., Aljeesh, Y., & Svanström, L. (2018). Correction to: The burden of war-injury in the Palestinian health care sector in Gaza Strip. BMC international health and human rights, 18(1), 32. https://doi.org/10.1186/s12914-018-0171-5

Pietramaggiori, G., Kaipainen, A., Czeczuga, J. M., Wagner, C. T., & Orgill, D. P. (2006). Freeze-dried platelet-rich plasma shows beneficial healing properties in chronic wounds. Wound repair and regeneration, 14(5), 573-580. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2006.00164.x

Reginelli, A., Russo, A., Maresca, D., Martiniello, C., Cappabianca, S., & Brunese, L. (2015). Imaging assessment of gunshot wounds. Seminars in ultrasound, CT, and MR, 36(1), 57-67. https://doi.org/10.1053/j.sult.2014.10.005

Talaber, I., Koron, N., Bucik, M., Baños, J., Sing, R. V., Štrumbelj, T., & Hreljac, I. (2021). Introduction to High Intensity Tesla Stimulation (HITS) with StarFormer® and Review of Electro-Magnetic Field Device clinical applications. Laser and Health Academy, 2021(1), 1-13. https://www.laserandhealthacademy.com/media/uploads/laha/docs/2021/articles/onlinefirst_talaber_laha2021.pdf

Yoshino, Y., Ohtsuka, M., Kawaguchi, M., Sakai, K., Hashimoto, A., Hayashi, M., Madokoro, N., Asano, Y., Abe, M., Ishii, T., Isei, T., Ito, T., Inoue, Y., Imafuku, S., Irisawa, R., Ohtsuka, M., Ogawa, F., Kadono, T., Kawakami, T., Kukino, R., … Wound/Burn Guidelines Committee (2016). The wound/burn guidelines - 6: Guidelines for the management of burns. The Journal of dermatology, 43(9), 989-1010. https://doi.org/10.1111/1346-8138.13288

Fomin, O. O., Kovalchuk, V. P., Fomina, N. S., Zheliba, M. D., Dobrovanov, O., & Kralinsky, K. (2019). Treatment of purulent-inflammatory complications in a combat gunshot trauma. Modern Medical Technology, (2), 34-39. https://doi.org/10.34287/MMT.2(41).2019.35

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження