Фактори хронізації гострої попереково-крижової радикулопатії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2023.2.273614

Ключові слова:

поперекові хребці, радикулопатія, нейрометрія, хронічний біль, біль у спині

Анотація

Оцінювання факторів хронізації гострих попереково-крижових радикулопатій є актуальною проблемою через вплив захворювання на якість життя хворих, можливу втрату працездатності та інвалідизацію.

Мета роботи – виявлення факторів хронізації гострої компресійної попереково-крижової радикулопатії залежно від вираженості дегенеративно-дистрофічних порушень хребта та патоморфологічних запальних змін у зоні диско-радикулярного конфлікту на підставі комплексного клініко-неврологічного, нейроортопедичного, нейровізуалізаційного, нейрофізіологічного досліджень, статистичного аналізу.

Матеріали та методи. Обстежили 100 хворих на гострі попереково-крижові радикулопатії. Хворих поділили на дві групи: 45 пацієнтів із радикулопатією на тлі дискогенної патології та стенозувального процесу в хребетному каналі та/або латеральних отворах; 55 осіб, у яких радикулопатія виникла на тлі патології міжхребцевого диска на рівні одного хребетно-рухового сегмента. Всім хворим здійснили неврологічне, нейроортопедичне, нейрофізіологічне обстеження. Дослідження здійснили в два етапи залежно від стадії запального процесу: на 3–7 добу та через 1 місяць від початку захворювання.

Результати. Ґрунтуючись на результатах комплексного клінічного, нейровізуалізаційного, нейрофізіологічного досліджень і статистичного аналізу даних, визначили фактори, що впливають на хронізацію гострих компресійних попереково-крижових радикулопатій: вік (rs = 0,25, p = 0,012), стать (rs = 0,25, p = 0,012), вираженість больового синдрому за ВАШ (rs = 0,25, p = 0,011), нейропатичний компонент болю за опитувальником PainDETECT (rs = 0,74, p < 0,001), біомеханічні порушення хребта під час тесту Шобера (rs = -0,41, p < 0,001), латерофлексії (rs = -0,30, p = 0,003), розгинання (rs = 0,28, p = 0,004), ушкодження Aβ-волокон (rs = -0,36, p=0,009), Aδ-волокон (rs = -0,38, p = 0,006), C-волокон (rs = -0,37, p = 0,008), алодинія (rs = 0,38, p < 0,001), гіпералгезія (rs = -0,24, p = 0,014), індекс м’язового синдрому (rs = 0,26, p = 0,008), стеноз поперекового каналу (rs = 0,42, p < 0,001), спондилоартроз (rs = 0,22, p = 0,028), спондилолістез (rs = 0,20, p = 0,047).

Висновки. У результаті дослідження виявили провідні фактори, що спричиняють хронізацію гострих попереково-крижових радикулопатій. Наявність невропатичного компонента болю в механізмі виникнення больового синдрому в гострому періоді захворювання та залучення до патологічного процесу С-волокон на пізніх стадіях захворювання – одні з важливих маркерів, що зумовлюють пролонгацію захворювання. Оцінювання факторів, що спричиняють хронізацію перебігу в гострому періоді, дасть змогу призначити комплексну диференційну терапію на ранньому етапі захворювання.

Біографії авторів

Л. А. Дзяк, Дніпровський державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. нервових хвороб та нейрохірургії ФПО, член-кореспондент НАМН України

О. О. Шульга, Дніпровський державний медичний університет, Україна

д-р філософії, асистент каф. нервових хвороб та нейрохірургії ФПО

В. М. Сук, Дніпровський державний медичний університет, Україна

асистент каф. нервових хвороб та нейрохірургії ФПО

Посилання

Benyamin, R. M., Smith, W. J., Lieber, J., & Vallejo, R. (2019). Lumbar Radiculopathy. In Y. Khelemsky, A. Malhotra, K. Gritsenko (Eds.). Academic Pain Medicine. Springer, Cham. (pp. 227-233). https://doi.org/10.1007/978-3-030-18005-8_31

Berry, J. A., Elia, C., Saini, H. S., & Miulli, D. E. (2019). A Review of Lumbar Radiculopathy, Diagnosis, and Treatment. Cureus, 11(10), e5934. https://doi.org/10.7759/cureus.5934

Rana, A. Q., Ghouse, A. T., & Govindarajan, R. (2016). Radiculopathies. In: Neurophysiology in Clinical Practice (pp. 91-98). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39342-1_11

Tolba, R. (2017). Radiculopathy. In: J. Pope, T. Deer (Eds.). Treatment of Chronic Pain Conditions (pp. 253-255). Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-6976-0_74

Dunsmuir, R. A., Nisar, S., Cruickshank, J. A., & Loughenbury, P. R. (2022). No correlation identified between the proportional size of a prolapsed intravertebral disc with disability or leg pain. The bone & joint journal, 104-B(6), 715-720. https://doi.org/10.1302/0301-620X.104B6.BJJ-2021-1725.R2

Mariajoseph, F. P., Castle-Kirszbaum, M., Kam, J., Rogers, M., Sher, R., Daly, C., Roadley, J., Risbey, P., Fryer, K., & Goldschlager, T. (2022). Relationship between herniated intervertebral disc fragment weight and pain in lumbar microdiscectomy patients. Journal of clinical neuroscience, 102, 75-79. https://doi.org/10.1016/j.jocn.2022.06.012

Sadowska, A., Touli, E., Hitzl, W., Greutert, H., Ferguson, S. J., Wuertz-Kozak, K., & Hausmann, O. N. (2018). Inflammaging in cervical and lumbar degenerated intervertebral discs: analysis of proinflammatory cytokine and TRP channel expression. European spine journal, 27(3), 564-577. https://doi.org/10.1007/s00586-017-5360-8

Wei, Q., Zhang, X., Zhou, C., Ren, Q., & Zhang, Y. (2019). Roles of large aggregating proteoglycans in human intervertebral disc degeneration. Connective tissue research, 60(3), 209-218. https://doi.org/10.1080/03008207.2018.1499731

Kim, H. S., Wu, P. H., & Jang, I. T. (2020). Lumbar Degenerative Disease Part 1: Anatomy and Pathophysiology of Intervertebral Discogenic Pain and Radiofrequency Ablation of Basivertebral and Sinuvertebral Nerve Treatment for Chronic Discogenic Back Pain: A Prospective Case Series and Review of Literature. International journal of molecular sciences, 21(4), 1483. https://doi.org/10.3390/ijms21041483

Tampin, B., Slater, H., Jacques, A., & Lind, C. R. P. (2020). Association of quantitative sensory testing parameters with clinical outcome in patients with lumbar radiculopathy undergoing microdiscectomy. European journal of pain, 24(7), 1377-1392. https://doi.org/10.1002/ejp.1586

Dzyak, L. A., & Shulha, O. O. (2021). Dynamika perebihu bolovoho syndromu u khvorykh iz hostrymy poperekovo-kryzhovymy radykulopatiiamy [Dynamics of pain syndrome in patients with acute lumbar-sacral radiculopathies]. Zhurnal Nevrolohii im. B. M. Mankovskoho, 9(4), 41-47. [in Ukrainian].

Department of Veterans Affairs. Department of Defense. (2017). VA/DoD Clinical Practice Guideline for Diagnosis and Treatment of Low Back Pain. Version 2.0 – 2017. https://www.healthquality.va.gov/guidelines/Pain/lbp/VADoDLBPCPG092917.pdf

Karran, E. L., Grant, A. R., & Moseley, G. L. (2020). Low back pain and the social determinants of health: a systematic review and narrative synthesis. Pain, 161(11), 2476-2493. https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001944

Luksanapruksa, P., Zinboonyahgoon, N., Ruangchainikom, M., Santipas, B., Panatreswas, N., & Wilartratsami, S. (2022). Hidden Neuropathic Pain in Chronic Low Back Pain: Prevalence, Pattern, and Impact on Quality of Life. Siriraj Medical Journal, 74(8), 480-486. https://doi.org/10.33192/Smj.2022.57

Benzakour, T., Igoumenou, V., Mavrogenis, A. F., & Benzakour, A. (2019). Current concepts for lumbar disc herniation. International orthopaedics, 43(4), 841-851. https://doi.org/10.1007/s00264-018-4247-6

Parreira, P., Maher, C. G., Steffens, D., Hancock, M. J., & Ferreira, M. L. (2018). Risk factors for low back pain and sciatica: an umbrella review. The spine journal, 18(9), 1715-1721. https://doi.org/10.1016/j.spinee.2018.05.018

Niederer, D., & Mueller, J. (2020). Sustainability effects of motor control stabilisation exercises on pain and function in chronic nonspecific low back pain patients: A systematic review with meta-analysis and meta-regression. PloS one, 15(1), e0227423. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227423

Øiestad, B. E., Hilde, G., Tveter, A. T., Peat, G. G., Thomas, M. J., Dunn, K. M., & Grotle, M. (2020). Risk factors for episodes of back pain in emerging adults. A systematic review. European journal of pain, 24(1), 19-38. https://doi.org/10.1002/ejp.1474

Li, P., Gan, Y., Xu, Y., Song, L., Wang, L., Ouyang, B., Zhang, C., & Zhou, Q. (2017). The inflammatory cytokine TNF-α promotes the premature senescence of rat nucleus pulposus cells via the PI3K/Akt signaling pathway. Scientific reports, 7, 42938. https://doi.org/10.1038/srep42938

De Geer C. M. (2018). Cytokine Involvement in Biological Inflammation Related to Degenerative Disorders of the Intervertebral Disk: A Narrative Review. Journal of chiropractic medicine, 17(1), 54-62. https://doi.org/10.1016/j.jcm.2017.09.003

Albrecht, D. S., Ahmed, S. U., Kettner, N. W., Borra, R. J. H., Cohen-Adad, J., Deng, H., Houle, T. T., Opalacz, A., Roth, S. A., Melo, M. F. V., Chen, L., Mao, J., Hooker, J. M., Loggia, M. L., & Zhang, Y. (2018). Neuroinflammation of the spinal cord and nerve roots in chronic radicular pain patients. Pain, 159(5), 968-977. https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001171

Urits, I., Burshtein, A., Sharma, M., Testa, L., Gold, P. A., Orhurhu, V., Viswanath, O., Jones, M. R., Sidransky, M. A., Spektor, B., & Kaye, A. D. (2019). Low Back Pain, a Comprehensive Review: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. Current pain and headache reports, 23(3), 23. https://doi.org/10.1007/s11916-019-0757-1

Debnath, U. K. (2018). Etiology and Risk Factors of Lumbar Intervertebral Disc (IVD) Degeneration. Research in Medical & Engineering Sciences, 4(5). https://doi.org/10.31031/rmes.2018.04.000597

Fields, A. J., Ballatori, A., Liebenberg, E. C., & Lotz, J. C. (2018). Contribution of the Endplates to Disc Degeneration. Current Molecular Biology Reports, 4(4), 151-160. https://doi.org/10.1007/s40610-018-0105-y

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження