Стан пуринового метаболізму у хворих на цукровий діабет 1 типу

Автор(и)

  • А. О. Черняєва ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2812-3323
  • М. Р. Микитюк ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6169-7628
  • Ю. І. Караченцев ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1317-6999
  • О. І. Плєхова ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3158-506X
  • Л. Ю. Сергієнко ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1474-222X

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2023.2.273721

Ключові слова:

цукровий діабет 1 типу, пуриновий метаболізм, пуринові основи, ксантиноксидаза, гіпоксантин-гуанін-фосфорибозилтрансфераза

Анотація

Мета роботи – здійснити комплексний аналіз стану пуринового метаболізму (ПМ) й оцінити його особливості у хворих на цукровий діабет 1 типу.

Матеріали та методи. Обстежили 181 хворого на цукровий діабет (ЦД) 1 типу (94 жінки і 87 чоловіків) віком 42,5 ± 12,1 року. В венозній крові натще визначили показники стану вуглеводного обміну, концентрацію креатиніну (Кр) методом Поппера, пуринові основи (ПО) – фотометричним методом, сечову кислоту (СК) – колориметричним методом, активність ксантиноксидази (КО) – фотометричним методом. Екскрецію СК визначили колориметричним методом, Кр – ензиматичним.

Розрахували РКСК, фракційний кліренс СК (ФКСК), сумарну канальцієву реабсорбцію СК (СКРСК) та активність гіпоксантин-гуанін-фосфорибозилтрансферази (ГГФРТ). У групу порівняння, репрезентативну за віком і статтю учасників, увійшли 25 здорових добровольців.

Результати. Спрямованість відхилень ПМ у хворих на ЦД 1 типу вказувала на надмірне посилення катаболізму ПО і недостатність їх реутилізації. Структура виявлених порушень: гіперурикемія (ГУ) (13,8 %), посилений РКСК (42,8 %), підвищення активності КO (35,6 %) та пригнічення активності ГГФРТ (53,3 %). У майже 56 % обстежених виявили високі концентрації ПО, а ГУ діагностували тільки в кожного сьомого пацієнта. Встановили, що концентрації ПО негативно корелюють із рівнем активності КO.

Найбільш інформативними для оцінювання стану ПМ у хворих на ЦД 1 типу були РКСК і рівень активності КO. РКСК значущо асоційований із рівнем екскреції СК та активністю ГГФРТ. Виявили зв’язок РКСК і ФКСК із рівнем HbAc1. Чим вищий рівень HbAc1, тим більше зростає кліренс РКСК, особливо ФКСК. Це призводить до суттєвого зниження СКРСК. Рівень HbAc1 в обстежених асоціювався з рівнем активності ГГФРТ.

Висновки. Для ПМ при ЦД 1 типу характерна висока інтенсивність, що реалізується шляхом зниження анаболізму, підвищеного окислення та пригнічення реутилізації ПО. Урикемія неадекватно відбиває рівень продукції СК у хворих на ЦД 1 типу. Виразність порушень ПМ у хворих на ЦД 1 типу асоційована зі станом компенсації вуглеводного обміну.

Біографії авторів

А. О. Черняєва, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України», м. Харків

канд. мед. наук, доцент каф. ендокринології та дитячої ендокринології, Харківський національний медичний університет; зав. поліклініки, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, лікар-ендокринолог вищої категорії

М. Р. Микитюк, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України», м. Харків

д-р мед. наук, професор, заступник директора з наукової роботи

 

Ю. І. Караченцев, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»

академік НАМН України, директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України», зав. хірургічного відділення; зав. каф. ендокринології та дитячої ендокринології, Харківський національний медичний університет, лікар-хірург вищої категорії

 

О. І. Плєхова, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України», м. Харків

д-р мед. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу патоморфології та генетики ендокринних захворювань

Л. Ю. Сергієнко, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України», м. Харків

д-р мед. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу патоморфології та генетики ендокринних захворювань

Посилання

Ferreira, T. D. S., Fernandes, J. F. R., Araújo, L. D. S., Nogueira, L. P., Leal, P. M., Antunes, V. P., Rodrigues, M. L. G., Valença, D. C. T., Kaiser, S. E., & Klein, M. R. S. T. (2018). Serum Uric Acid Levels are Associated with Cardiometabolic Risk Factors in Healthy Young and Middle-Aged Adults. Arquivos brasileiros de cardiologia, 111(6), 833-840. https://doi.org/10.5935/abc.20180197

Kuwata, H., Okamura, S., Hayashino, Y., Tsujii, S., Ishii, H., & Diabetes Distress and Care Registry at Tenri Study Group (2017). Serum uric acid levels are associated with increased risk of newly developed diabetic retinopathy among Japanese male patients with type 2 diabetes: A prospective cohort study (diabetes distress and care registry at Tenri [DDCRT 13]). Diabetes/metabolism research and reviews, 33(7), 10.1002/dmrr.2905. https://doi.org/10.1002/dmrr.2905

Martínez-Sánchez, F. D., Vargas-Abonce, V. P., Guerrero-Castillo, A. P., Santos-Villavicencio, M. L., Eseiza-Acevedo, J., Meza-Arana, C. E., Gulias-Herrero, A., & Gómez-Sámano, M. Á. (2021). Serum Uric Acid concentration is associated with insulin resistance and impaired insulin secretion in adults at risk for Type 2 Diabetes. Primary care diabetes, 15(2), 293-299. https://doi.org/10.1016/j.pcd.2020.10.006

Su, H., Liu, T., Li, Y., Fan, Y., Wang, B., Liu, M., Hu, G., Meng, Z., & Zhang, Q. (2021). Serum uric acid and its change with the risk of type 2 diabetes: A prospective study in China. Primary care diabetes, 15(6), 1002-1006. https://doi.org/10.1016/j.pcd.2021.06.010

Xu, Y. L., Xu, K. F., Bai, J. L., Liu, Y., Yu, R. B., Liu, C. L., Shen, C., & Wu, X. H. (2016). Elevation of serum uric acid and incidence of type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Chronic diseases and translational medicine, 2(2), 81-91. https://doi.org/10.1016/j.cdtm.2016.09.003

Lu, J., He, Y., Cui, L., Xing, X., Liu, Z., Li, X., Zhang, H., Li, H., Sun, W., Ji, A., Wang, Y., Yin, H., & Li, C. (2020). Hyperuricemia Predisposes to the Onset of Diabetes via Promoting Pancreatic β-Cell Death in Uricase-Deficient Male Mice. Diabetes, 69(6), 1149-1163. https://doi.org/10.2337/db19-0704

Facchini, F., Chen, Y. D., Hollenbeck, C. B., & Reaven, G. M. (1991). Relationship between resistance to insulin-mediated glucose uptake, urinary uric acid clearance, and plasma uric acid concentration. JAMA, 266(21), 3008-3011.

Volpe, A., Ye, C., Hanley, A. J., Connelly, P. W., Zinman, B., & Retnakaran, R. (2020). Changes Over Time in Uric Acid in Relation to Changes in Insulin Sensitivity, Beta-Cell Function, and Glycemia. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 105(3), e651-e659. https://doi.org/10.1210/clinem/dgz199

Lutsyk, B D. (Ed.). (2011). Klinichna laboratorna diahnostyka [Clinical laboratory diagnostics]. Medytsyna. [in Ukrainian].

Peng, Y. F., Su, X. H., Han, M. M., Zhu, X. Y., & Li, L. (2018). Serum uric acid and high-risk pregnancy: an intriguing correlation in advanced pregnant women. Annals of translational medicine, 6(23), 451. https://doi.org/10.21037/atm.2018.11.03

Weingart, C., & Wirnsberger, G. H. (2021). Klinische Implikationen der geschätzten glomerulären Filtrationsrate [Clinical implications of the estimated glomerular filtration rate]. Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie, 54(3), 205-210. https://doi.org/10.1007/s00391-021-01839-1

Ueda, S., Hirata, T., & Sakasegawa, S. I. (2022). Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase is activated via positive cooperativity between guanine and IMP. FEBS letters, 596(8), 1072-1080. https://doi.org/10.1002/1873-3468.14306

Hu, J., Xu, W., Yang, H., & Mu, L. (2021). Uric acid participating in female reproductive disorders: a review. Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 19(1), 65. https://doi.org/10.1186/s12958-021-00748-7

Yanai, H., Adachi, H., Hakoshima, M., & Katsuyama, H. (2021). Molecular Biological and Clinical Understanding of the Pathophysiology and Treatments of Hyperuricemia and Its Association with Metabolic Syndrome, Cardiovascular Diseases and Chronic Kidney Disease. International journal of molecular sciences, 22(17), 9221. https://doi.org/10.3390/ijms22179221

Luo, Q., Cai, Y., Zhao, Q., Tian, L., Liu, Y., & Liu, W. J. (2022). Effects of allopurinol on renal function in patients with diabetes: a systematic review and meta-analysis. Renal failure, 44(1), 806-814. https://doi.org/10.1080/0886022X.2022.2068443

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження