Чи можливо скасувати приймання глюкокортикоїдів при ревматоїдному артриті на тлі застосування синтетичних хворобомодифікувальних засобів?

Автор(и)

  • О. Б. Яременко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2095-5819
  • Г. М. Микитенко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3385-3080

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2023.4.277503

Ключові слова:

ревматоїдний артрит, глюкокортикоїди, хворобомодифікувальна терапія

Анотація

Мета роботи – вивчити можливість скасувати приймання глюкокортикоїдів (ГК) або досягнення їхньої цільової дози при застосуванні традиційних синтетичних хворобомодифікувальних засобів у хворих на ревматоїдний артрит (РА).

Матеріали та методи. У дослідження залучили 270 хворих на РА, яким на початку застосування хворобомодифікувальної терапії (ХМТ) синтетичними базисними засобами додатково призначили ГК у зв’язку з помірною чи високою активністю хвороби. Серед пацієнтів 234 (86,6 %) жінки, середній вік хворих становив 51,20 ± 0,71 року, тривалість перебігу захворювання – 50,20 ± 3,82 місяця. Ревматоїдний фактор виявили у 64,8 % осіб, антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (АЦЦП) – у 66,6 %. ХМТ передбачала приймання метотрексату (n = 91), лефлуноміду (n = 95), сульфасалазину (n = 51), гідроксихлорохіну (n = 3) або їхніх комбінацій (n = 126). Статистичне опрацювання даних виконано з використанням програми SPSS 22.0.

Результати. Протягом 3 років спостереження скасувати ГК вдалося в 33 % хворих у період від 3 до 30 місяців, переважно в перше півріччя. Серед пацієнтів, які продовжили приймати ГК, цільової дози (<7,5 мг/д) вдалося досягти лише у 32,6 % випадків. З-поміж тих, хто продовжив приймання ГК, порівняно з хворими, яким скасували ГК, вірогідно більше жінок (89,5 % vs 80,8 %), осіб із АЦЦП (88,4 % vs 55,0 %), вищими показниками DAS-ШОЕ (5,29 ± 0,10 vs 4,84 ± 0,15) та вираженішими структурними змінами за шкалою SHS (43,40 ± 2,42 vs 32,40 ± 2,71). За даними логістичного регресійного аналізу, з ризиком продовження лікування ГК вірогідно асоціювались жіноча стать (СР 2,39), похилий вік пацієнтів (СР 1,02), АЦЦП-позитивність (СР 3,73), активність хвороби за DAS-ШОЕ (СР 1,19) та структурні суглобові зміни (СР 1,01). З неможливістю досягти цільової дози ГК протягом усього періоду спостереження асоціювалася тільки ініціальна доза ГК ≥7,5 мг/д (СР 6,32).

Висновки. На тлі ХМТ традиційними синтетичними засобами лише третині хворих на РА можна скасувати ГК, здебільшого в перші 6 місяців. Серед пацієнтів, які змушені продовжити приймання ГК, цільової дози досягають 33 % осіб. Незалежними предикторами неможливості скасування ГК є жіноча стать, похилий вік, АЦЦП-позитивність, вища активність РА за DAS-ШОЕ та вираженіша суглобова деструкція на вихідному етапі. Негативний прогностичний фактор досягнення цільової дози ГК – їхня ініціальна доза ≥7,5 мг/д.

Біографії авторів

О. Б. Яременко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. внутрішньої медицини № 3

Г. М. Микитенко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна

асистент каф. внутрішньої медицини № 3

Посилання

Albrecht, K., Callhoff, J., Schneider, M., & Zink, A. (2015). High variability in glucocorticoid starting doses in patients with rheumatoid arthritis: observational data from an early arthritis cohort. Rheumatology international, 35(8), 1377-1384. https://doi.org/10.1007/s00296-015-3229-x

Arnett, F. C., Edworthy, S. M., Bloch, D. A., McShane, D. J., Fries, J. F., Cooper, N. S., Healey, L. A., Kaplan, S. R., Liang, M. H., & Luthra, H. S. (1988). The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis and rheumatism, 31(3), 315-324. https://doi.org/10.1002/art.1780310302

Black, R. J., Lester, S., Buchbinder, R., Barrett, C., Lassere, M., March, L., Whittle, S., & Hill, C. L. (2017). Factors associated with oral glucocorticoid use in patients with rheumatoid arthritis: a drug use study from a prospective national biologics registry. Arthritis research & therapy, 19(1), 253. https://doi.org/10.1186/s13075-017-1461-3

Black, R. J., Joseph, R. M., Brown, B., Movahedi, M., Lunt, M., & Dixon, W. G. (2015). Half of U.K. patients with rheumatoid arthritis are prescribed oral glucocorticoid therapy in primary care: a retrospective drug utilisation study. Arthritis research & therapy, 17, 375. https://doi.org/10.1186/s13075-015-0895-8

Boers, M. (2019). Glucocorticoids for rheumatoid arthritis in the era of targeted therapies. Reumatologia clinica, 15(6), 311-314. https://doi.org/10.1016/j.reuma.2019.05.003

Cardiel, M. H., Pons-Estel, B. A., Sacnun, M. P., Wojdyla, D., Saurit, V., Marcos, J. C., Pinto, M. R., Cordeiro de Azevedo, A. B., da Silveira, I. G., Radominski, S. C., Ximenes, A. C., Massardo, L., Ballesteros, F., Rojas-Villarraga, A., Oñate, R. V., Hernandez, M. P., Esquivel-Valerio, J. A., García-De La Torre, I., Khoury, V. J., Millán, A., … GLADAR (2012). Treatment of early rheumatoid arthritis in a multinational inception cohort of Latin American patients: the GLADAR experience. Journal of clinical rheumatology, 18(7), 327-335. https://doi.org/10.1097/RHU.0b013e31826d6610

Gotzsche, P. C., & Johansen, H. K. (2004). Short-term low-dose corticosteroids vs placebo and nonsteroidal antiinflammatory drugs in rheumatoid arthritis. The Cochrane database of systematic reviews, 2005(3), CD000189. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000189.pub2

Hardy, R., & Cooper, M. S. (2018). Unravelling how glucocorticoids work in rheumatoid arthritis. Nature reviews. Rheumatology, 14(10), 566-567. https://doi.org/10.1038/s41584-018-0079-4

Inoue, M., Kanda, H., Tateishi, S., & Fujio, K. (2020). Factors associated with discontinuation of glucocorticoids after starting biological disease-modifying antirheumatic drugs in rheumatoid arthritis patients. Modern rheumatology, 30(1), 58-63. https://doi.org/10.1080/14397595.2018.1553264

Maassen, J. M., Dos Santos Sobrín, R., Bergstra, S. A., Goekoop, R., Huizinga, T. W. J., & Allaart, C. F. (2021). Glucocorticoid discontinuation in patients with early rheumatoid and undifferentiated arthritis: a post-hoc analysis of the BeSt and IMPROVED studies. Annals of the rheumatic diseases, 80(9), 1124-1129. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2021-220403

Makol, A., Davis, J. M., 3rd, Crowson, C. S., Therneau, T. M., Gabriel, S. E., & Matteson, E. L. (2014). Time trends in glucocorticoid use in rheumatoid arthritis: results from a population-based inception cohort, 1980-1994 versus 1995-2007. Arthritis care & research, 66(10), 1482-1488. https://doi.org/10.1002/acr.22365

McKeown, E., Bykerk, V. P., De Leon, F., Bonner, A., Thorne, C., Hitchon, C. A., Boire, G., Haraoui, B., Ferland, D. S., Keystone, E. C., Pope, J. E., & CATCH Investigators (2012). Quality assurance study of the use of preventative therapies in glucocorticoid-induced osteoporosis in early inflammatory arthritis: results from the CATCH cohort. Rheumatology (Oxford, England), 51(9), 1662-1669. https://doi.org/10.1093/rheumatology/kes079

Roubille, C., Rincheval, N., Dougados, M., Flipo, R. M., Daurès, J. P., & Combe, B. (2017). Seven-year tolerability profile of glucocorticoids use in early rheumatoid arthritis: data from the ESPOIR cohort. Annals of the rheumatic diseases, 76(11), 1797-1802. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2016-210135

Sanmartí, R., Tornero, J., Narváez, J., Muñoz, A., Garmendia, E., Ortiz, A. M., Abad, M. A., Moya, P., Mateo, M. L., Reina, D., Salvatierra-Ossorio, J., Rodriguez, S., Palmou-Fontana, N., Ruibal-Escribano, A., & Calvo-Alén, J. (2020). Efficacy and safety of glucocorticoids in rheumatoid arthritis: Systematic literature review. Eficacia y seguridad de los glucocorticoides en la artritis reumatoide: revisión sistemática de la literatura. Reumatologia clinica, 16(3), 222-228. https://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.007

Singh, J. A., Saag, K. G., Bridges, S. L., Jr, Akl, E. A., Bannuru, R. R., Sullivan, M. C., Vaysbrot, E., McNaughton, C., Osani, M., Shmerling, R. H., Curtis, J. R., Furst, D. E., Parks, D., Kavanaugh, A., O'Dell, J., King, C., Leong, A., Matteson, E. L., Schousboe, J. T., Drevlow, B., … American College of Rheumatology (2016). 2015 American College of Rheumatology Guideline for the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Arthritis care & research, 68(1), 1-25. https://doi.org/10.1002/acr.22783

Smolen, J. S., Landewé, R., Bijlsma, J., Burmester, G., Chatzidionysiou, K., Dougados, M., Nam, J., Ramiro, S., Voshaar, M., van Vollenhoven, R., Aletaha, D., Aringer, M., Boers, M., Buckley, C. D., Buttgereit, F., Bykerk, V., Cardiel, M., Combe, B., Cutolo, M., van Eijk-Hustings, Y., … van der Heijde, D. (2017). EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Annals of the rheumatic diseases, 76(6), 960-977. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2016-210715

Smolen, J. S., Landewé, R., Breedveld, F. C., Buch, M., Burmester, G., Dougados, M., Emery, P., Gaujoux-Viala, C., Gossec, L., Nam, J., Ramiro, S., Winthrop, K., de Wit, M., Aletaha, D., Betteridge, N., Bijlsma, J. W., Boers, M., Buttgereit, F., Combe, B., Cutolo, M., … van der Heijde, D. (2014). EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2013 update. Annals of the rheumatic diseases, 73(3), 492-509. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2013-204573

Smolen, J. S., Landewé, R. B. M., Bijlsma, J. W. J., Burmester, G. R., Dougados, M., Kerschbaumer, A., McInnes, I. B., Sepriano, A., van Vollenhoven, R. F., de Wit, M., Aletaha, D., Aringer, M., Askling, J., Balsa, A., Boers, M., den Broeder, A. A., Buch, M. H., Buttgereit, F., Caporali, R., Cardiel, M. H., … van der Heijde, D. (2020). EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2019 update. Annals of the rheumatic diseases, 79(6), 685-699. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2019-216655

Van der Heijde, D. (1999). How to read radiographs according to the Sharp/van der Heijde method. The Journal of rheumatology, 26(3), 743-745.

Xie, W., Huang, H., Li, G., Hao, Y., Gui, Y., Wang, Y., Deng, X., Zhao, J., Geng, Y., Ji, L., Zhang, X., Song, Z., & Zhang, Z. (2021). Dynamical trajectory of glucocorticoids tapering and discontinuation in patients with rheumatoid arthritis commencing glucocorticoids with csDMARDs: a real-world data from 2009 to 2020. Annals of the rheumatic diseases, 80(8), 997-1003. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2021-220112

Yagiz, B., Coskun, B. N., Pehlivan, Y., Dalkilic, E., Kiraz, S., Yazisiz, V., Kucuksahin, O., Erden, A., Kanitez, N. A., Kimyon, G., Emmungil, H., Bilge, S. Y., Kasifoglu, T., Bes, C., Bolek, E. C., Bilgin, E., Karatas, A., Kelesoglu, B., Ersozlu, D., Gonullu, E. O., … Kalyoncu, U. (2021). In the era of disease-modifying antirheumatic drugs, how close are we to treating rheumatoid arthritis without the use of glucocorticoids?. Rheumatology international, 41(11), 1915-1924. https://doi.org/10.1007/s00296-021-04939-8

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження