Shmatenko, O. P., Davtian, L. L., Prykhodko, T. V., Kuchmistova, O. F. ., Tarasenko V. О., Коziko N. O., Voronenko, D. V., & Osodlo, V. V. (2022). Current aspects of the wound process treatment using dressings (bandages). Zaporozhye мedical Journal, 24(5), 599–606. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.5.252474