SLONETSKYI, B. I.; TUTCHENKO, M. I.; VERBYTSKYI, I. V.; KOTSIUBENKO, V. O. Biocompatibility of implants in planned and urgent hernia surgery. Zaporozhye мedical journal, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 152–158, 2021. DOI: 10.14739/2310-1210.2021.1.224964. Disponível em: http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/224964. Acesso em: 4 mar. 2024.